Certifikácia MoP®

Certifikačná schéma MoP® ponúka dve úrovne certifikácie: Foundation a Practitioner. MoP Intro je úvodný manažérsky prierez bez certifikácie, resp. s vydaním MoP Leaving Awards.

  Certifikácia MoP<sup class='sup'>®</sup>

  MoP Foundation

  Cieľ certifikácie

  Absolventi kurzu MoP musia preukázať komplexné znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre riadenie portfolia. Držitelia certifikátu tak dosvedčujú, že sú schopní pracovať na tejto manažérskej pozícii. Certifikát MoP Foundation je taktiež nevyhnutný pre absolvovanie kurzu MoP Practitioner.

  Cieľová skupina MoP Foundation

  Táto certifikácia je určená všetkým, ktorí pôsobia v oblasti portfolia, či už na plný úväzok, či neformálne, alebo ako člen tímu. Management of Portfolio je defacto agenda skladajúca sa z investičných rozhodovaní, dodávok projektov, programov, realizácií strategických cieľov a benefitov. MoP je úplne relevantný kurz pre všetkých, ktorí sa podieľajú na týchto aktivitách, alebo aj plánovaní a realizácii zmien.

  Formát skúšky

  • 50 otázok v teste
  • Dĺžka testu: 40 minút
  • Min. úspešnosť: 25 správnych odpovedí (25%)
  • Formát: Otázky s výberom správnej odpovede (a, b, c, d)
  • Elektronické pomôcky, knihy a výkladový slovník sú zakázané

  MoP® Foundation kurz>

  MoP® Foundation certifikácia>

  MoP Foundation

  MoP Practitioner

  Cieľ certifikácie

  V úrovni Practitioner prohlubujete komplexní znalosti získané v předchozím kurzu. Musíte prokázat, že jste dostatečně pochopily principy uplatňování MoP v praxi. Dokážete přizpůsobovat Management of Portfolio aktuálnímu prostředí i organizaci. Dokážete navrhnout vhodné postupy a techniky pro správu projektů a programů, resp. portfolia. 

  Cieľová skupina MoP Practitioner

  Táto certifikácia je určená všetkým, rovnako ako Foundation. Predpokládá sa, že Practitioner má vyššie / seniorné znalosti, ktoré využije pre riadenie portfolio aktivít. Certifikačný kurz je možné odporučiť všetkým, ktorí zodpovedajú za investičné rozhodovanie, dodávky projektov, programov, realizáciu strategických cieľov a benefitov. MoP je úplne relevantný kurz pre všetkých, ktorí sa podielajú na týchto aktivitách, alebo aj plánovaní a realizácii zmien.

  Formát skúšky

  • 80 otázok v teste
  • Dĺžka testu: 3 hodiny
  • Min. úspešnosť: 40 správnych odpovedí (50%)
  • Formát: Otázky s výberom správnej odpovede (a, b, c, d)
  • K certifikačnej skúške je povolená kniha MSP Guide

  MoP® Practitioner kurz>

  MoP® Practitioner certifikácia>

  MoP Practitioner

  Chcete získať darček k narodeninám?