P3O®

V jednoduchosti je sila. A práve to je účelom P3O (Portfolio, Programme & Project Offices). Tento framework vám dodá všeobecne použiteľné metodické postupy, ktoré manažérom a ich organizáciám umožnia vytvárať, rozvíjať a udržiavať efektívnu štruktúru pre podporu riadenia projektov, programov a portfólia.

Úvod do P3O

Manažérske intro do Portfolio, Programme and Project Offices

Predstavujeme metodiku pre budovanie / prevádzkovanie projektovej, programovej a portfólio kancelárie. Ide o medzinárodne populárne best-practices, ktoré opisuje typické modely pre P3O kancelárie. A nielen to. Metodika učí manažérov, akým spôsobom implementovať, prevádzkovať a aké funkcie, či nástroje efektívne využívať pre riadenie.

Základný P3O kurz

Intenzívny 3 denný kurz Portfolio, Programme and Project Offices (P3O) | AXELOS

Tento kurz možno odporučiť všetkým, ktorí pracujú na pozícii projektového, programového, alebo portfólio manažéra a chcú získať ucelený prehľad o princípoch, procesoch a metodike P3O, vrátane získania certifikácie v úrovni P3O Foundation.

P3O pre pokročilých

Praktické riadenie P3O nadväzuje na základy. Určené absolventom P3O Foundation.

Osvojíte si pokročilé techniky návrhu, implementácie a riadenia P3O, resp. PPM (Project, Programme, Portfolio Office). Táto disciplína je o manažérsko / strategickom riadení a plnení cieľov prostredníctvom techník pre návrh, optimalizáciu a dohľadom nad investíciami do projektov a programov. Naučíte sa manažérske techniky riadenia a rozhodovania na základe série kľúčových metrík.

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?