P3O® Certifikácia

Certifikačná schéma P3O od Axelos aktuálne ponúka dve úrovne. Základný certifikačný kurz P3O® Foundation (3 dni) a nadväzujúci kurz pre pokročilých P3O® Practitioner (2 dni), ktorý prehlbuje znalosti získané v úrovni Foundation. P3O® Intro je 1/2 denný manažérky prierez metodikou bez certifikačnej skúšky.

  P3O<sup class='sup'>®</sup> Certifikácia

  Online certifikácia PeopleCert

  Získajte certifikát z pohodlia domova.

  Axelos (vlastník metodiky a licenčných práv na best management practice) si vybral PeopleCert ako svojho jediného zástupcu pre akreditáciu a podporu medzinárodných ATO (Accredited Training Organisation). TAYLLORCOX je nielen držiteľom štatútu ATO, ale zároveň aj ACO (Accredited Consulting Organisation) potvrdzujúce vysokú profesionalitu a aplikáciu know how v praxi. Zároveň sme najväčším poskytovateľom portfólia Axelos na Slovensku aj v Českej republike.

  Certifikácia prebieha online pod dozorom proctora (Online Proctored Exam) cez aplikáciu ExamShield. 

  Všetko o online certifikácii

  Online certifikácia PeopleCert

  P3O® Intro

  Základy riadenia projektov, programov a portfólia| bez certifikácie

  Benefitom našich kurzov je udelenie certifikátov, tzv. P3O Certificate of Attendace. Diplom o absolvovaní školenia je vydaný pod hlavičkou ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX.

  • bez certifikačnej skúšky
  • certifikát vydaný ihneď po školení
  • absolventom doporučujeme nadväzujúci kurz P3O® Foundation

  P3O® Intro kurz >

  P3O<sup class='sup'>®</sup> Intro

  P3O® Foundation

  Účelom P3O® Foundation skúšky je preukázanie, že absolvent má dostatočné znalosti metodiky, princípov a modelu Project Programme Portfolio. Spĺňa tak predpoklady pre prácu v P3O Office.

  Certifikácia P3O Foundation je určená všetkým, ktorý chcú ovládať terminológiu a kľúčové koncepty, ktoré sú základom pre riadenie projektov, programov a portfólia. Táto úroveň je zároveň kvalifikačne kritérium pre nadväzujúci Practitioner.

  Tematické okruhy certifikácie
  • High Level P3O
  • Kľúčové funkcie a služby P3O
  • Dôvody pre implementáciu P3O
  • Ako vybrať správny model a koncept P3O
  • Rozdiel medzi Projektom, Programom a Portfóliom
  • Implementácia alebo reštartovanie P3O Office
  • Definícia rolí, zodpovednosti, nástroje a techniky

  P3O Foundation kurz >

  P3O<sup class='sup'>®</sup> Foundation

  P3O® Practitioner

  Pri skúšky P3O® Practitioner musí absolvent preukázať, že v kurze získal dostatočné znalosti a zručnosti pre návrh, implementáciu a správu ľubovoľnej P3O kancelárie. Samotné školenie vás pripraví aj na ďalšie certifikačné otázky, ktoré sa týkajú rolí, funkcií, nástrojov a technik využívaných v rôznych P3O modeloch.

  Táto certifikácia je určená všetkým, ktorý chcú mať aktívnu rolu v akomkoľvek modele P3O kancelárie. Táto úroveň je vhodná pre tých, ktorý sa chcú presunúť z role projektového, programového alebo portfólio manažéra do pozície managementu, ktorý zodpovedá za stratégiu a koncepciu fungovania Project Program Portfolio Office. Tento kurz je určený aj ďalším roliam v managemente a nevyžaduje znalosť metodik PRINCE2, MSP, MoP.

  Tematické okruhy High Level Performance skúšky
  • Ako naplánovať implementáciu P3O
  • Ako vybrať najvhodnejšiu rolu pre naplnenie štruktúry P3O
  • Výber technik, nástrojov a best practice pre správu Projektov, Programov, Portfólia
  • Ako vytvoriť Business Case, ktorý je potrebný pre schválenie Senior Managementom
  • Ako identifikovať a vybrať najvhodnejší kompetenčný model P3O s ohľadom na potreby, veľkosť, povahu projektov, programov

  P3O Practitioner kurz >

  P3O<sup class='sup'>®</sup> Practitioner

  P3O® Approved Trainer | Assesor | Coach

  Eduard Pitka

  Project & Program & Portfolio Auditor & Lead Trainer

  Autor mnohých praktických materiálov a šablón pre tieto a ďalšie metodiky z portfolia Best Management Practice - Axelos, s ocenením EXIN Platinum Partner!

  • 2018 - P3M3 Assesor
  • 2014 - MoP Approved Trainer
  • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
  • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

  Chcete získať darček k narodeninám?