Čo je to P3O

P3O Guidance je metodika plne kompatibilná s PRINCE2, MSP, MoPM_o_R. Jej unikátnosť je v tom, že funguje ako centrálny riadiaci štandard pre popis procesov, rolí, funkcií, služieb a podporných činností. Pokiaľ sa Vaša organizácia venuje viac ako jednému projektu, oceníte efektívnu správu projektov, programov a portfólia s pomocou štrukturovaného prístupu Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®).

  Čo je to P3O

  P3O Metodika

  Defacto žiadna spoločnosť sa dnes nezaobíde bez projektového manažéra. Projekt je však jednorázová činnosť a v dnešnej spoločenskej klíme znižovania nákladov, vysokom tlaku na efektivitu a získanie konkurenčnej výhody to už nestačí.

  Nie je výnimkou riadenie viac projektov, ktoré majú spoločný cieľ (programový management). A tie vyspelejšie organizácie už majú vybudovanú portfólio kanceláriu, ktorá určuje a definuje strategický smer a ten sa následne preklápa do projektov a programov. 

  Zatiaľ čo spoločnosti stále vytvárajú a prinášajú do svojich štruktúr zmeny, je nutné tiež neustále fungovať a vytvárať zisk, resp. plniť strategické ciele. Práve k tomu je určený model P3O kancelácie, ktorá na báze "Business as Usual" vybuduje v organizácii adekvátnu štruktúru, vybaví ju nástrojmi a technikami, ktoré zaistia, že projektom a programom bude dávana správna priorita a vyváženosť.

  Benefity

  P3O (Portfolio, Programme & Project Offices)

  Big Picture

  P3O pomáha vidieť zmeny nie ako izolované aktivity ale ako "big picture" zmien, pomocou ktorého organizácia reaguje na dynamické interné a okolité prostredie.


  Stratégie

  Vďaka P3O získavate podklady pre správne manažérske a strategické rozhodnutia v oblasti PRINCE2 projektov a MSP programov. 


  Manažérske riadenie

  Zaistenie adekvátnej štandardizácie a konzistencie informácií pre schvaľovanie, zadávanie a spätné revízie projektov a programov.


  Audit a revízia zmien

  Vyberte si jeden z vhodných modelov, ktorý vám poskytne nezávislý pohľad napr. pre audity změnových aktivit.


  Konzistencia informácií

  P3O je defacto centrálni riadiaci bod organizácie. "Single source of truth" pre zaistenie konzistentného reportingu.

  Transparentnosť

  Zlepšenie zodpovednosti a transparentnosti v rámci projektov a programov, ale i v rámci ich vzťahov k portfólio managementu.


  Lepšie riadenie rizík

  Identifikácia a napomáhanie riadenia strategických rizík a otvorených bodov (napr. kritické závislosti medzi projektmi).


  Zainteresované strany

  Lepšie riadenie vzťahov s kľúčovými zainteresovanými stranami. Dokážete konfigurovať tie najviac vhodné, adekvátne štruktúry rolí a kompetencií.


  Riadenie prínosov

  P3O podporuje kontinuálne systematické riadenie prínosov vr. spätnej revízie prínosov. Zvládnete tak včas reagovať na zmeny a zastaviť, či zmeniť napr. projekt.

  Viac o prínosoch sa dozviete v manažérskom úvode

  P3O® Intro

  Approved Trainer

  Eduard Pitka

  Project & Program & Portfolio Auditor & Lead Trainer

  Autor mnohých praktických materiálov a šablón pre tieto a ďalšie metodiky z portfolia Best Management Practice - Axelos, s ocenením EXIN Platinum Partner!

  • 2018 - P3M3 Assesor
  • 2014 - MoP Approved Trainer
  • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
  • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

  Chcete získať darček k narodeninám?