BOZP a OPP

Školenia sa týkajú úplne všetkých zamestnávateľov, aj v prípade, že majú len jedného zamestnanca, alebo ak zamestnávajú len samých seba. Tieto povinnosti sa týkajú aj živnostníkov.

Školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady pri nástupe a následne opakovane periodicky v závislosti od školenia.

V prípade záujmu o kombináciu školení nás neváhajte kontaktovať:

Kontaktujte nás TU

  BOZP a OPP

  BOZP školenia

  Školenia v oblasti BOZP sú povinné zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti.


  ...

  BOZP - Oboznámenie zamestnancov

  Vstupné oboznámenie zamestnancov - BOZP

  Prihlásite sa TU

  Opakované oboznámenie zamestnancov - BOZP

  Prihlásite sa TU


  ...

  BOZP - Oboznámenie Vedúcich zamestnancov

  Vstupné oboznámenie Vedúcich  zamestnancov - BOZP

  Prihlásite sa TU

  Opakované oboznámenie Vedúcich zamestnancov - BOZP

  Prihlásite sa TU

  ...

  Oboznámenie Zástupcov zamestnancov pre BOZP


  Oboznámenie Zástupcov zamestnancov pre BOZP

  Prihlásite sa TU  ...

  BOZP - Oboznámenie zamestnancov Práce vo Výške a nad Voľnou hĺbkou

  Vstupné oboznámenie zamestnancov Práce vo Výške a nad Voľnou hĺbkou - BOZP

  Prihlásite sa TU

  Opakované oboznámenie zamestnancov Práce vo Výške a nad Voľnou hĺbkou - BOZP

  Prihlásite sa TU

  ...

  BOZP - Oboznámenie zamestnancov pri vedení Motorového vozidla

  Vstupné oboznámenie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vedení Motorového vozidla - BOZP

  Prihlásite sa TU

  Opakované oboznámenie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vedení Motorového vozidla - BOZP

  Prihlásite sa TU


  OPP školenia

  Školenia v oblasti OPP sú povinné v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

  Právne a ostatné predpisy na zaistenie ochrany pred požiarmi (OPP).


  ...

  OPP - Oboznámenie zamestnancov

  Vstupné školenie zamestnancov - OPP

  Prihlásite sa TU

  Opakované školenie zamestnancov - OPP

  Prihlásite sa TU


  ...

  OPP - Oboznámenie Vedúcich zamestnancov

  Vstupné školenie Vedúcich zamestnancov - OPP

  Prihlásite sa TU

  Opakované školenie Vedúcich zamestnancov - OPP

  Prihlásite sa TU

  ...

  Odborná príprava Protipožiarnej hliadky

  Vstupná odborná príprava Protipožiarnej hliadky (Pracoviska / Asistenčná) - OPP

  Prihlásite sa TU

  Opakovaná odborná príprava Protipožiarnej hliadky (Pracoviska / Asistenčná) - OPP

  Prihlásite sa TU

  Chcete získať darček k narodeninám?