PRINCE2 Agile® Combo (F+P)

PRINCE2 Agile® Combo je intenzívny 5-dňový kurz. Nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti s metodikou.

Skladá sa z úrovne Foundation (3 dni) + Practitioner (2 dni). Výučba plynule prechádza od základov agilného projektového riadenia až k pokročilým agilným technikám, ktoré využijete v reálnych situáciách na projektoch. 

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

Na plný výkon = PRINCE2 Agile® Combo

Tento kurz predstavuje najvyspelejšiu kombináciu agilného a procesného systému riadenia projektov. PRINCE2 Agile ponúka to najlepšie z oboch prístupov - waterfall & agile. Kurz je určený všetkým, ktorí riadia agilné projekty alebo sú súčasťou projektových tímov, či inak participujú na projektoch. Kurz nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti s metodikou PRINCE2.

PRINCE2 Agile® je určený všetkým profesionálom, ktorí hľadajú vyspelejšiu a komplexnejšiu metodiku pre agilné riadenie, ako je napríklad SCRUM. Najčastejšie ho využijete na pozíciách:

 • Change Manager
 • SCRUM Master / Agile coach
 • Produkt, Projekt, Program manager (Senior / Junior), projektová podpora
 • Change manager, Team leader, Business Analytik
 • Product Owner / Manager, Developer
 • Vývojár, Vedúci vývoja, Vedúci technického oddelenia
 • Projektová kancelária vo všeobecnosti a ďalšie role v projektoch a projektových tímoch
Cieľová skupina

Prínosy pre organizáciu

Existuje také množstvo agilných metodík, že je stále náročnejšie sa v nich vyznať a pochopiť ich princípy a prínosy.

Tak prečo práve vsadiť na PRINCE2 Agile? Ide o najkomplexnejší a najvyspelejší  štandard postavený na osvedčených princípoch PRINCE2 s „akcelerátorom“, ktorý obsahuje best practice (najlepšie osvedčenú prax) techník

 • SCRUM
 • Kanban
 • Lean a ďaľšie...

Medzi ďalšie benefity patrí:

 • Efektívne reagovať na zmeny a nové požiadavky
 • Maximalizovať to najlepšie z waterfall a agile v projektoch
 • Eliminovať riziká spojené s projektami (čas, rozpočet, kvalita, ciele)
 • PRINCE2 má oproti iným štandardom 6 merateľných parametrov projektu
 • Podpora samostatne pracujúcich tímov a transparentných projektových postupov v tím
Prínosy pre organizáciu

Ciele

 • Naučíte sa pracovať s metodikou PRINCE2 Agile®
 • Získate celosvetovo uznávanú certifikáciu PRINCE2 Agile®
 • Osvojíte si širokú škálu znalostí a techník vrátane SCRUM, Kanban, Lean, a Cynefin
 • Nastavíte agile projekt s ohľadom na potreby a situáciu
 • Osvojíte si techniky, postupy pre úspešnú realizáciu projektu / produkt. S PRINCE2 Agile® ešte lepšie splníte nároky dnešných projektov
 • Prispôsobíte metodiku PRINCE2 (tailoring) najlepším spôsobom v kontexte agile

Certifikácia

Na plný výkon 2 kurzy za 1 týždeň! PRINCE2 Agile Foundation + Practitioner | PeopleCert Accredited

PeopleCert certification

Nespornou výhodou našich akreditovaných programov je britský diplom Certificate of Attendance "PRINCE2 Agile® Foundation + Practitioner" vydaný (ATO) Accredited Training Organisation TAYLLORCOX.

 • Certifikát v cene kurzu
 • Sme PeopleCert Certified Partner (Training / Consulting)
 • PRINCE2 Agile® Foundation má platnosť 3 roky
 • PRINCE2 Agile® Practitioner má platnosť 3 roky
 • Certifikát PeopleCert  v elektronickej podobe v anglickom jazyku

Všetko o PRINCE2 certifikácii

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.

Pokyny k PeopleCert certifikácii

PeopleCert certification

Formát skúšky

Absolventi kurzu musia preukázať orientáciu v spôsobe práce na agilných projektoch, ovládať na základnej úrovni Princípy, Procesy a Témy, aplikovať metodiku PRINCE2® v agilnom kontexte.

PRINCE2 Agile Foundation exam

 • Dĺžka: 60 min
 • Forma: Test
 • Politika uzavretej knihy
 • Jazyková verzia skúšky: Angličtina
 • Celkom 50 otázok, na výber vždy zo 4 odpovedí
 • Minimálna úspešnosť je 55%, respektíve 28 správnych odpovedí z 50
 • +25 minút ku skúške pre každého, kto nemá angličtinu ako materinský jazyk

PRINCE2 Agile Practitioner exam

 • Dĺžka: 150 min
 • Pomôcky ku skúške: Oficiálna kniha PRINCE2 Agile
 • Jazyková verzia skúšky: Angličtina
 • Celkom 50 otázok, Scenár + otázky
 • Minimálna úspešnosť je 60%, respektíve 30 správnych odpovedí z 50 (50 otázok, každá za 1 bod)
 • +25 minút ku skúške pre každého, kto nemá angličtinu ako materinský jazyk

Všetko o certifikácii >

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Project

 • Agile vs. Waterfall
 • BAU (Business as usual)

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

PRINCE2 Overview I.

 • Themes
 • Products

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

PRINCE2 Overview II.

 • Principles
 • Processes

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 17:00

PRINCE2 Agile I.

 • Manifesto
 • Waterfall + Agile

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

PRINCE2 Agile II.

 • Concepts
 • Techniques

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

PRINCE2 Agile III.

 • Agile Frameworks
 • Agile Performance, Targets

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

PRINCE2 Agile IV.

 • Agile Principles
 • Agile Processes

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 17:00

PRINCE2 Agile V..

 • Agilometer
 • Requirements
 • Tailoring Agile Projects

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

SCRUM

 • Tailoring
 • Lean startup, Kanban

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Excercise

 • Knowledge Test

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Workshop

 • PRINCE2 Agile Workshop

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 17:00

PRINCE2 Agile Exam

 • Tipy k certifikácii
 • Komentáre s vysvetlením
 • Pokyny k online certifikačnej skúške PRINCE2 Agile Foundation

Štvrtý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Projekt & BAU

 • Prehľad Agile

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

PRINCE2 Agile

 • PRINCE2 + Agile
 • Predpoklady pre hexagon (vrátane prioritizácie MoSCoW)

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:15 – 15:00

Spustenie projektu a zahájenie projektu 

 • Obchodný prípad
 • Posúdenie hodnoty
 • Cynefin prístup

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 16:45

 • Organizácia
 • Požiadavky a uživateľské príbehy
 • Domáca úloha

Piaty deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

 • Kontrola domácej úlohy
 • Vedení ľudí
 • Princípy a správanie

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Téma rizík

Algometer

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:15 – 15:00

Záver

 • Tipy k certifikácii
 • Komentáre s vysvetlením

Absolventi 5-denného kurzu PRINCE2 Agile Combo získajú potrebné znalosti pre úspešnú prípravu na certifikačné testy (online proctored exam). Účastníci počas školenia obdržia voucher (PRINCE2 Agile Foundation a PRINCE2 Agile Practitioner) na certifikačnú online skúšku a následne si danú skúšku individuálne naplánujú.

Štandardom na školení je výučba vedená akreditovaným trénerom a zároveň senior projektovým manažérom. Ďalej PRINCE2 Agile Education Kit, praktické cvičenia, slovník projektového manažéra, cvičné testy a záverečná skúška / certifikát v cene školenia.

Kurz PRINCE2 Agile v TAYLLORCOX je rovnomerne vyvážený praktickými príkladmi, nácvikmi a nevyhnutnou teóriou „ako využiť PRINCE2 v agilných projektoch“. 

Absolventi získajú medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Agile Foundation a PRINCE2 Agile Practitioner.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 40 hodín
 • Občerstvenie Áno (v prípade prezenčného školenia)
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Nevyžadujú sa. Kurz je možné absolvovať bez predchádzajúcich znalostí v oblasti projektového riadenia. V prípade záujmu o úvodné informácie sa môžete zúčastniť školenia PRINCE2 Agile® Intro. Školenie je dostupné v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Approved Trainers

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

To musíte mať!

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažérskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti, ochrany osobných údajov a mnohých ďalších štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O, P3M3
 • SCRUM, DevOps, Lean IT, ITIL, ITSM, IT4IT
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB, TOGAF, ArchiMate a iné...

iOS, Android slovník >

To musíte mať!

Kto a prečo využíva metodiku PRINCE2?

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 5832 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Milena K.
 • 31.03.23
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Príklady z praxe sú nenahraditeľné. Úžasný školiteľ a úžasná organizácia.

 • Martin T.
 • 31.03.23
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Veľmi užitočné školenie, ktoré určite rád odporučím aj ďalej. Spokojnosť a vďaka!

 • Kristína J.
 • 31.03.23
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Prvá časť kurzu bola veľmi fajn, uvoľnená atmosféra a veľa praktických príkladov. V druhej časti sme veľa opakovali kvôli novým ľuďom v skupine... Hoci sme stihli spraviť cvičný test v posledný deň, toto bolo pre mňa dosť zbytočné. Mysleli sme si, že budeme separátna skupina. 

 • Martina O.
 • 31.03.23
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Super školenie, ktoré ma zaujalo a malo vysokú pridanú hodnotu. Len v druhej časti školenia prítomnosť externej skupiny uškodila kvôli zdĺhavému opakovaniu Foundation-u.

 • Milan R.
 • 31.03.23
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Výborné, bol som veľmi spokojný.

 • Lenka S.
 • 31.03.23
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vďaka kurzu som pochopila projektové riadenie metodológiou Prince2. Privítala by som viac praktických ukážok na reálnych situáciách. Practitioner sa mi páčil viac ako Foundation, vymenila by som počet dní - 2 na Foundation a 3 na Practitioner.

 • GDPR - Anonymizované
 • 10.06.22

Kurz splnil moje očakávania.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?