ONLINE kurzy s TAYLLORCOX

Využite príležitosť vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a zdieľať informácie s ostatnými vo virtuálnej miestnosti.

Naše online školenia prebiehajú v reálnom čase, s reálnym certifikovaným lektorom s dlhoročnou praxou a s ďalšími online účastníkmi, ktorí sú aktívne zapájaní do školenia.

Pripravili sme pre Vás:
 • certifikované Online kurzy
 • ak ste si svoj kurz v ponuke nenašli, tak nás neváhajte kontaktovať a zrealizujeme online kurz podľa Vašich požiadaviek

 Kontaktujte nás

  Naše ONLINE kurzy

  Vo virtuálnej učebni

  Najžiadanejšie kurzy Online


  PRINCE2® Foundation


  Viac o kurze

  ITIL® 4 Foundation


  Viac o kurze

  PRINCE2® Agile Foundation

  Viac o kurze

  BPM - Basic

  Viac o kurze

  BPM - Advanced

  Viac o kurze

  M_o_R® Foundation

  Viac o kurze


  ISMS Online

  ISMS ISO 27000 Foundation

  Viac o kurze

  ISO 27001 Lead Auditor

  Viac o kurze


  Enterprise Architektúra (EA) Online

  TOGAF® 9 Foundation (L1)

  Viac o kurze

  ArchiMate® 3 Foundation (L1)

  Viac o kurze


  SOFT SKILLS Online

  Riadenie zmeny


  Viac o kurze

  Soft skills kurzy na mieru

  Viac o kurze  GDPR Online

  GDPR Zodpovedná osoba (DPO)

  Viac o kurze  GDPR Analýza a Implementácia

  Viac o kurze


  GDPR a Pracovné právo

  Viac o kurze

  GDPR Zmluvy a Sprostredkovateľ

  Viac o kurze

  Kybernetická bezpečnosť Online

  Kybernetická bezpečnosť Intro

  Viac o kurze

  Kybernetická bezpečnosť v štátnej správe

  Viac o kurze

  Kybernetická bezpečnosť PZS & PDS

  Viac o kurze


  Benefity našich online kurzov

  • školenie prebieha v reálom čase, s reálnym certifikovaným lektorom a s ďalšími online účastníkmi
  • rýchle prihlásenie sa do virtuálnej triedy cez webový prehliadač - Zoom Meeting, bez potreby inštalovania aplikácie, jednoducho kliknete na link, ktorý od nás obdržíte
  • budete potrebovať len notebook alebo tablet s prístupom na internet, s webovým prehliadačom, s kamerou a mikrofónom
  • bez cestovania, vzdelávate sa z pohodlia domova (alebo Vám poskytneme našu kanceláriu #bezkontaktne *)
  • interakcia s lektorom v reálnom čase
  • aktívne zapájanie účastníkov počas školenia - formou otázok, live diskusie, skúšobných testov a úloh
  • jednoduchšie získavanie vedomostí a následné upevňovanie poznatkov
  • vzdelávacie materiály dostupné v elektronickej podobe
  • absolvujte skúšku online v termíne, ktorý si zvolíte alebo neskôr u nás v TAYLLOR & COX Slovensko v termíne, keď nám to situácia umožní, skúšku budete mať u nás predplatenú
  • dostupný videozáznam zo školenia

  * ak Vaše domáce prostredie nie je momentálne prispôsobené na vzdelávanie z domu (okolité rušivé vplyvy), tak Vám poskytneme našu kanceláriu, ktorá je vhodným prostredím na kvalitné vzdelávanie. V kancelárii budete sám a bez rušivých elementov.

  Benefity našich online kurzov

  Priebeh online kurzu

  Priama online komunikácia medzi účastníkmi a lektorom - pasívna forma vzdelávania sa mení na aktívnu.

  Ako to funguje? 

  Naše online kurzy vo virtuálnej miestnosti sú založené na klasických akreditovaných certifikačných kurzoch. Účastníci kurzu sa kdekoľvek pripoja do skupiny cez svoj počítač s kamerou a mikrofónom. Následne budú v interakcii s ostatnými účastníkmi sledovať naživo výklad lektora.

  Využívanie moderných didaktických nástrojov

  • lektor využíva interaktívnu tabuľu, na ktorej anotuje pripravenú prednášku a premieta prezentáciu štúdijné materiály alebo inak znázorňuje prezentovaný obsah školenia
  • účastníci počas školenia dostávajú od lektora na obrazovky svojich PC rôzne dokumenty, úlohy a otázky, na ktoré priamo online reagujú
  • aj z pohodlia domova prichádza k aktívnej diskusii medzi účastníkom a lektorom a účastníkmi navzájom prostredníctvom videokonferencie a online chatu
  Priebeh online kurzu

  Certifikácia online

  Získajte certifikát priamo z Vášho gauča

  Online formát skúšky

  Na záverečný test budete skvele pripravení vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu. Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.

  Konkrétny spôsob certifikácie je uvedený v jednotlivých online školeniach v časti "Certifikácia".

  Zistite všetko o online certifikácii Peoplecert  Všetko o online certifikácii TU

  Online formát skúšky

  Chcete získať darček k narodeninám?