Karanténa ako otvorený bod v projekte „Život 2020“ - časť 1.

Prihodila sa mi karanténa. Nevybrala som si ju, prišla ako neplánované a nevítané predĺženie zahraničnej dovolenky. Takže ju po „projekťácky“ zadefinujem ako otvorený bod (issue) a pristúpim k jeho riešeniu. 

Procedúra riešenia otvoreného bodu v rámci PRINCE2 odporúča nasledovné riadiace aktivity:

Zachytiť 

Pre štandardné projekty odporúčam na každom pravidelnom stretnutí projektového tímu mať ako povinný bod agendy nové otvorené body, v rozhovoroch so všetkými zainteresovanými stranami mať nastražené uši a vyzvať vašich najbližších spolupracovníkov na projekte, aby vám oznamovali hocijaké problémy ihneď v akúkoľvek dennú a nočnú hodinu akoukoľvek formou. 

Na rozdiel od iných otvorených bodov tento je jednoznačne viditeľný a veľmi jednoducho zachytiteľný. Ak by som sa sama pre karanténu nerozhodla už počas dovolenky s podozrením na výskyt na miestach nakazenia, tak sa ťažko dajú prehliadnuť informácie na internete (Čína, Taliansko, Rakúsko, Nemecko, ...) a SMS od MR_SR: „Upozornenie!!! Koronavirus: Ak ste prisli zo zahranicia, dodrzujte povinnu 14-dnovu karantenu! Za nedodrzanie je sankcia 1659 EUR.“  

Je to typ otvoreného bodu „mimo špecifikácie“ (off-specification), pretože plánom po návrate z dovolenky bolo sa v nedeľu aklimatizovať a od pondelka 3 dni zrealizovať školenie certifikovaného kurzu PRINCE2® Foundation (MIMOCHODOM AKTUÁLNE V PONUKE ONLINE) a posledné dva dni týždňa mať implementačný workshop adaptovanej metodiky projektového riadenia u klienta. Jednoznačne sa v pláne pokračovať nedalo. 

Závažnosť tohto otvoreného bodu je veľká. Na jednej strane je morálka: nemám síce prejavy, ale čo ak nakazím nič netušiaceho účastníka tréningu alebo kolegu? Na strane druhej: ak nebudem tréning realizovať, nedostanem zaplatené, v budúcnosti nebudem mať z čoho žiť. Je potreba si zvážiť priority, morálka vyhrala nad peniazmi. Aj keď obava z budúcej finančnej neistoty ostáva.

Prešetriť 

Najlepšie sa strachu čelí faktami a aktivitou. Takže dajme fakty na stôl a prešetrime dopad tohto otvoreného bodu na ciele projektu / Zdôvodnenie projektu / rizikový profil. 

Cieľom projektu Život 2020 je prežiť radostný, naplnený a zmysluplný život od 1.1.2020 do 31.12.2020. Zdôvodnenie projektu (Business Case) hovorí, že k naplneniu tohto cieľa sú potrebné primerané finančné zdroje, ktoré sa zabezpečujú napríklad výkonom tréningov ako je certifikovaný kurz PRINCE2®Foundation. Nevykonávanie platených činností zvyšuje neistotu v projekte Život 2020, čím rastie rizikový profil. Avšak tento projekt nie je možné spoločensky akceptovateľným spôsobom zastaviť, takže jediné čo ostáva je nájsť nápravné opatrenia. 

Stanovujem strednú závažnosť pre tento otvorený bod, pretože ma neohrozuje aktuálne na živote ani na celkových cieľoch projektu. Nekonanie racionálne a cielene alebo konanie v rozpore s nariadeniami SR môže spôsobiť budúce finančné straty min. 1659 EUR v podobe pokuty. Prioritne je teda potreba sa sústrediť na 


Pokračovanie článku už čoskoro zatiaľ pre všetkých, ktorých sa to týka #zostaňdoma a vyhni sa tak povinnej karanténe.

Aktuálne v porfóliu TAYLLORCOX aj Workshop - Otvorené body sú zdrojom poučení

Chcete získať darček k narodeninám?