Karanténa ako otvorený bod v projekte „Život 2020“- časť 2.

Ako to s otvorenými bodmi v projektoch býva, prichádzajú nečakane a nevítane. Tak ako moja karanténa s dopadom na budúce financie a tým aj ciele projektu Život 2020. Po zachytení a prešetrení otvoreného bodu (časť 1. tohto blogu) je potreba navrhnúť a rozhodnúť opatrenia. 

Navrhnúť a Rozhodnúť

V tomto prípade je právomoc pre rozhodnutie, čo budem robiť počas karantény plne v mojich rukách. Potreba eskalácie nastane až v prípade zhoršenia zdravotného stavu, kedy sa eskalačnou úrovňou stane zdravotnícky personál, prípadne nemocnica. 

Píšem v polovici karantény, takže na konci blogu môžete nájsť zoznam doteraz všetkých aktivít, ktoré mi napadli a / alebo som zrealizovala. 

Prvá štvrtina karantény sa vyznačovala najmä neproduktívnymi aktivitami s malým významom. Postupne sa to začalo zlepšovať a v podstate výsledkom je tento blog, t.j. riešenie otvoreného bodu s konkrétnym plánom na druhú polovicu karantény a ďalej

Pri vyhodnocovaní a rozhodovaní sa o možnostiach som použila maticu pre vyjadrenie Dopadu možnosti na zlepšenie situácie a mojej Pripravenosti možnosť zrealizovať. Čísla odpovedajú zoznamu na konci blogu. Hodnotenie je čisto subjektívne. 

Rozhodla som sa využiť „darovaný“ čas karantény na produktívne činnosti, ako napríklad ušitie rúška, prípravu liekov,  dokončenie webu a vzdelanie pre budúcu prácu. A zastaviť a obmedziť neproduktívne činnosti, ako rozčuľovanie sa nad internetom a ľuďmi vonku.

Implementovať 

Posledným krokom v rámci riadenia otvorených bodov je uskutočniť nápravné opatrenia. Zelenou farbou sú vyznačené aktivity, ktoré som uskutočnila, alebo sú v procese uskutočňovania. Zelené aktivity v ľavej polovici osi DOPAD som zastavila. Samozrejme, že po tréningoch agile zahrniem aj tento prístup a zoznam z pravého horného kvadrantu vezmem ako product backlog a začnem ho v šprintoch realizovať. 

Jediné, z čoho mám teraz obavu je, či to do konca karantény stihnem :)

Zoznam aktivít počas karantény: 

 1. Plne ignorovať karanténu 
 2. Prokrastinácia (pretvárka v zmysle „ešte oddychujem“, vyplnenie si času úplne nezmyselnými činnosťami)
 3. Veľa spať 
 4. Ležať iba tak v posteli, báť sa a ľutovať 
 5. Sledovanie každej novej správy na FB a internete 
 6. Nezmyselné vyvolávanie a písanie ľuďom 
 7. Stáť pri okne a nezmyselne sa pohoršovať nad hlúčikmi ľudí bez rúšok 
 8. Dokončenie web stránky Agentúry Zmeny 
 9. Ušiť si rúško
 10. Zabezpečiť nákup potravín cez brata 
 11. Vyskúšať uvariť iné, nové jedlá
 12. Domáce práce 
 13. Hľadanie a rozposielanie vtipov o korone  
 14. Dokončiť „Agile / SCRUM“ online tréningy začaté v roku 2019 
 15. Napísať ďalšie blogy 
 16. Plán dlhodobých aktivít na prevenciu straty jedného zo zdrojov príjmu 
 17. Cvičiť jógu 
 18. Hľadať ďalší rozvoj a inšpiráciu pre moju prácu 
 19. „Naháňať“ kolegov ohľadne podkladov k spolupráci 
 20. Kontrola stavu rodiny aspoň telefonicky 
 21. Diskutovať s kolegami ich blogy 
 22. Spraviť si zásobu pitnej vody 
 23. Zaslať podklady na trénerskú certifikáciu
 24. Pripraviť obsahy všetkých tréningov vrátane pre-workov a testov 
 25. Dočítať 2 rozčítané knihy 
 26. Vypočuť si inšpiratívne a zaujímavé TEDTalks (dlhodobo stiahnuté, ale nebol čas)  
 27. Pripraviť si vitamíny a lieky tak, aby keď sa zdravotný stav zhorší, nebudem mať problém sa k nim dostať 
 28. Vypočuť si audioknihu DUNA 
 29. Zahrať si hru DUNA 
 30. Pravidelne pozorovať zdravotný stav (meranie teploty)
 31. Zaslať podklady pre mesačnú DPH účtovníčke v elektronickej forme 
 32. Zúčastniť sa skype workshopu k písaniu blogov 

Aké sú Vaše aktivity počas ,,karantény" čo tak vzdelávanie s TAYLLORCOX ? Pozrite si našu ponuku online kurzov.

Chcete získať darček k narodeninám?