PRINCE2® Foundation 5th edition

Naučíte sa používať v praxi osvedčené princípy projektového riadenia, v celom životnom cykle projektu. Metodiku PRINCE2® je možné aplikovať na veľké i malé projekty, naprieč rôznymi odvetviami. Tento intenzívny kurz obsahuje všetko: príručky, šablóny, 2x cvičné testy a oficiálny test PRINCE2® 5th edition v slovenskom jazyku.

Tento kurz je vedený podľa verzie 5th edition (slovenský jazyk):
 • s výkladom primárne v slovenskom jazyku so zachovaním anglických výrazov z metodiky,

 • materiály, príručky, šablóny, 2x cvičné testy, prezentácia a medzinárodný oficiálny certifikačný test PRINCE2® 5th edition v slovenskom jazyku.

Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Po danom kurze nie je u nás možné absolvovať úroveň Practitioner v 5th edition (český jazyk). Úroveň Practitioner poskytujeme výhradne v najnovšej verzii 7 (PRINCE2 7 Practitioner). Predpoklady na absolvovanie PRINCE2 7 Practitioner nájdete v danom kurze v časti "Harmonogram" - "Predpoklady".

Cieľová skupina

Kurz PRINCE2® Foundation je vhodný pre všetkých členov tímu, ktorí sa chcú priamo i nepriamo podieľať na úspešnej realizácii projektu.

Kurz na rozdiel od iných metodík nevyžaduje vstupné kvalifikačné predpoklady. Je otvorený širokej skupine záujemcov, ktorí hľadajú efektívny spôsob, ako sa naučiť metodicky riadiť veľké aj malé projekty. Fantastické je, že metodika nie je zameraná na jeden odbor a ide tak o najrozšírenejší štandard naprieč odvetviami.

PRINCE2 využijete na pozíciách

 • junior a senior projektový manažér
 • manažéri zodpovední za realizáciu strategických cieľov
 • prakticky akýkoľvek člen projektového tímu, vrátane zadávateľa
 • konzultanti, ktorí zavádzajú metodiku (princípy projektového riadenia)
Cílová skupina PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Foundation

Prečo tento kurz?

 • Ukážeme vám, ako vytvoriť dokonalý návrh plánu projektu
 • Na mieru prispôsobíte metodiku, ktorá bude vyhovovať vašim projektom
 • Naučíte sa, ako eliminovať riziká v projektoch a metodických šablónach PRINCE2

Prínosy pre organizáciu

Prečo spoločnosť a jej manažéri potrebujú PRINCE2 ? 

Základom úspechu akéhokoľvek projektu je jeho proaktívne, nikdy nie reaktívne, riadenie. K tomu Vám pomôže 7 Tém, 7 Procesov a 7 Princípov, teda základné piliere metodiky PRINCE2. Osvojíte si vysoko efektívne návyky, ktoré využívajú profesionáli po celom svete, naprieč rôznymi odvetviami.

Naučíte sa 7 návykov skutočne efektívnych projektových manažérov
 • Budete mať všetko pod kontrolou v každej fáze životného cyklu projektu
 • Rozdelením projektu do etáp budete plánovať tak, ako skutočne potrebujete
 • Jasne vymedzené role zaistia, že každý bude vedieť, čo má robiť a kto je za čo zodpovedný
 • Naučíte sa eliminovať riziká a problémy delegovaním zodpovednosti či nastavením eskalačných procedúr
 • S novými skúsenosťami zvládnete riadiť projekty efektívnejšie a neustále sa zlepšovať v oblastiach, ktoré vykonávate
 • Princípy vám ujasnia rozsah projektov, čím sa vyhnete obavám, že projekt nebude dokončený včas alebo že nedodržíte rozpočet
 • Metodiku PRINCE2 sa naučíte prispôsobiť tak, aby čo najviac vyhovovala vašim potrebám, aby bola zaistená kontrola projektu a aby sa eliminovala zbytočná administratívna záťaž
prince2 benefity v organizaci

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Úvod do projektov

 • základy riadenia projektov
 • čo je projekt, špecifikácia, prostredie

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Projekty podľa PRINCE2

 • Procesný model
 • Štruktúra metodiky
 • 7 Princípov, Procesov, Tém

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

PRINCE2

 • Téma: Zahájenie projektu
 • Téma: Nastavenie projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

PRINCE2

 • Téma: Organizácia
 • Téma: Obchodný prípad
 • Zadanie domácej úlohy (test)

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma: 

 • Plány a riziká

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Zmeny v Projekte

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Proces

 • Smerovanie projektu
 • Kontrola etapy projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 16:30

Téma

 • Riadenie rizík

Proces

 • Riadenie dodávky produktu

16:30 – 17:00

Záver

 • Zhrnutie
 • Zadanie domácej úlohy

Tretí deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Revízia domácej úlohy

Téma: 

 • Plánovanie projektu

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Téma

 • Progres, Kvalita

12:15 – 13:15

Obed

13:15 – 14:45

Proces

 • Smerovanie projektu
 • Kontrola etapy projektu

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Certifikácia

 • Pokyny k online certifikačnej skúške PRINCE2 Foundation 5th edition

Takmer žiadna spoločnosť sa dnes nezaobíde bez projektového manažéra. Organizácie potrebujú maximálne efektívne realizovať svoje plány – projekty.

A práve metodika PRINCE2® pomáha implementovať riadiace a kontrolné princípy v rámci jednotlivých etáp projektu.

 • Dĺžka bloku 90 minut
 • Vyučovacích hodín 24 hodín
 • Občerstvenie Áno
 • Skúška Áno
 • Predpoklady

  Nevyžadujú sa. Kurz je možné absolvovať bez predchádzajúcich znalostí v oblasti projektového riadenia. V prípade záujmu o úvodné informácie sa môžete zúčastniť školenia PRINCE2® Intro.

Approved Trainers

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Certifikácia

PRINCE2® Foundation 5th edition | PeopleCert Accredited

Certification PeopleCert

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy PRINCE2 Foundation od PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

Pre úspešných absolventov od vlastníka metodiky PRINCE2

 • Certifikát PeopleCert je v elektronickej podobe
 • PRINCE2® Foundation 5th edition má 3 ročnú platnosť
 • Originál je v anglickom jazyk. Na vyžiadanie zaistíme súdny znalecký preklad.
 • Na kurz nadväzuje PRINCE2® Practitioner, alebo PRINCE2 Agile® Practitioner

Pokyny k certifikácii >

Všetko o PRINCE2 certifikácii >


Certification PeopleCert

Formát skúšky

PRINCE2® Foundation 5th edition certificate

Pokyny k certifikácii >

Všetko o PRINCE2 certifikácii >

Na záverečný test budete skvele pripravení, vďaka našim oficiálnym cvičným testom, ktoré absolvujete priebežne v rámci celého kurzu.

Vďaka dôkladnej príprave majú absolventi v TAYLLORCOX nadpriemerné (elite) skóre úspešnosti v záverečnej certifikačnej skúške.

PRINCE2® 5th edition

 • Test v slovenčine
 • 75 otázok, 5 otázok cvičných
 • Úspešnosť min. 50% (35 odpovedí)

Formát skúšky

Kde všade využívajú projektovú metodiku PRINCE2?

To musíte mať

Stiahnite si do mobilu svoju aplikáciu skôr, ako prídete na kurz.

Bezplatná mobilná aplikácia pre projektových manažérov. Výkladový a prekladový slovník.

Obsahuje konsolidované termíny a definície tisícok manažerskych výrazov v oblasti riadenia projektov, programov, portfolia, rizík, enterprise architektúry, bezpečnosti a ochrany osobných údajov podľa štandardov:

 • PRINCE2®, MSP®, MoP®
 • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
 • TOGAF, ArchiMate, ITIL, ITSM a mnoho ďalších

iOS, Android slovník >

To musíte mať

Videorecenzie

Ako kurz hodnotia absolventi?

Excelentné hodnotenie od 5832 hodnotiacich

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

 • Martin G.
 • 19.06.24
 • Semecs, s.r.o.

Kurz naplnil očakávania, bol vedený profesionálne.

 • Zuzana B.
 • 19.06.24
 • ​KIOS, a.s.

Pozitívne hodnotím znalosť metodiky školiteľa spojenú s ukážkami z praxe.

 • Martina Š.
 • 19.06.24

Prínosná a zaujímavá metóda riadenia projektov, avšak niektoré preklady do SJ neboli presné, boli zmätočné

 • Veronika H.
 • 19.06.24
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Splnené očakávania, odbornosť, dobrá atmosféra. Lektor 1*

 • Zuzana K.
 • 19.06.24
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vysoká odbornosť, skvelé prezentačné schopnosti lektora.

 • Vladimír V.
 • 19.06.24
 • Národné centrum zdravotníckych informácií

Bol som spokojný so školením.

 • Eva T.
 • 19.06.24
 • ENVIRAL, a.s.

Spokojnosť s organizáciou a skúsenosťami školiteľa. Odporúčam.

 • Veronika F.
 • 19.06.24
 • Národné centrum zdravotníckych informácií

Kurz bol obsahovo a ľudsky vynikajúci.

 • Natália Ď.
 • 19.06.24
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Najprínosnejší kurz absolvovaný v rámci kompetenčného vzdelávania.

 • Juraj K.
 • 19.06.24
 • Národné centrum zdravotníckych informácií

Kurz obsahovo, prezentačne, ale hlavne ľudsky bol vynikajúci.

Zobraziť ďalších 10 recenzií absolventov

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?