PRINCE2® 7 Practitioner

PRINCE2® 7 Practitioner nadväzuje na znalosti, ktoré ste získali na kurze PRINCE2® 7 Foundation (alebo PRINCE2® Foundation 6th editon) a rozširuje ich do praktickej aplikácie 7 Princípov a Procesov metodiky. Zdokonaľujte sa a prevezmite kontrolu nad projektami v celom životnom cyklu. Ako Senior Project Manager dokážete predchádzať ťažkostiam a riešiť aktuálne problémy. Riadiť projektové tými, upravovať metodiku na mieru podľa potrieb organizácie, ale aj projektu.

Tento kurz je vedený podľa verzie 7 (anglický jazyk):
 • s výkladom primárne v slovenskom jazyku (vypísané termíny aj na kurz vedený s výkladom v anglickom jazyku) so zachovaním anglických výrazov z metodiky,

 • materiály, príručky, šablóny, cvičné testy, prezentácia a medzinárodný oficiálny certifikačný test PRINCE2® 7 Practitioner v anglickom jazyku.


Chcete porovnať s ďalšími kurzami?

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Cieľová skupina

PRINCE2® 7 Practitioner je ďalším logickým krokom absolventov PRINCE2® 7 Foundation (alebo PRINCE2® Foundation 6th editon), ktorí si osvojili základy metodiky, terminológie a techník v praxi. V úrovni Practitioner oceníte tipy, príklady a praktické scenáre z reálnych situácií, kde nejde všetko podľa plánu.

Z pohľadu pracovného zaradenia/organizačnej štruktúry v projektovom tíme sú najčastejší absolventi na pozíciách:

 • Prevádzkoví a línioví manažéri
 • Junior, senior project management, vedúci tímu
 • Project Assurance, Project Support, Ostatní členovia projektového tímu
Cieľová skupina

Prečo tento kurz?

 • Osvojíte si 7 princípov, procesov a tém
 • Naučíte sa riadiť čas, rozpočet, kvalitu a eliminovať riziká
 • Získate detailné praktické znalosti o možnostiach PRINCE2®
 • Naučíte sa riešiť problémy na projektoch s pomocou najúspešnejšej metodiky

Čo je v PRINCE2® 7 nové?

Integrácia osôb

Ľudské zdroje sú pre úspešné projekty kľúčové  a so 7 edíciou prichádza aj ich integrácia do metodiky PRINCE2®.

Výkonnosť projektu

Udržateľnosť bola pridaná ako siedmy aspekt výkonnosti projektu, aby odrážala potreby modernej organizácie.


Digitálny management dát

V reakcii na rozvíjajúce sa potreby profesionálov v oblasti projektového riadenia, PRINCE2®7 upravuje aj digitálnu správu dát.

Zvýšená flexibilita

Pravidlá boli zredukované a kapitoly zefektívnené, zatiaľ čo základné prvky PRINCE2® sú zachované.

Úplne prispôsobiteľný a agilný

Tailoring je riešený v celej metodike a je demonštrovaný na mnohých scenárov. Umožňuje PM rýchlo a jednoducho reagovať na zmenu alebo výzvu.

Zjednodušená terminológia

Terminológia aj obsah celej oficiálnej príručky Managing Successful Projects bol zjednodušený a metodika je teraz ešte dostupnejšia.


Prínosy pre organizáciu

"Počet projektových manažérov certifikovaných na úrovni „Practitioner“ medziročne rastie o 67%. Medzi absolventov patria aj riaditelia projektových kancelárii, konzultanti, programoví manažéri, riaditelia divízii, ale výnimkou nie sú ani generálni riaditelia."

Naučíme Vás dokonale ovládať techniky, riešiť zložité i krízové situácie, ktoré sú typické pre riadenie projektov. Témami v kurze sú:

 • Čo a ako riadiť s pomocou PRINCE2
 • Ako Vám môže metodika pomôcť, v čom je unikátna
 • Čo má byť v projektovom pláne a ako ho dôkladne pripraviť
 • Čo musí spĺňať harmonogram projektov, rozdelenie na etapy
 • Rola zainteresovaných projektov, reporting, riadenie kvality, riadenie rizík
Prínosy pre organizáciu

Certifikácia

PRINCE2® 7 Practitioner | PeopleCert Accredited

Certification PeopleCert

Súčasťou kurzu sú 2x oficiálne cvičné testy PRINCE2® 7 Practitioner od PeopleCert.

Ak ste predchádzajúci kurz absolvovali bez nostrifikácie PeopleCert, prečítajte si prosím zmenu licenčných podmienok.

Pre úspešných absolventov od vlastníka metodiky PRINCE2

 • Certifikát PeopleCert v elektronickej podobe
 • PRINCE2® 7 Practitioner je platný na obdobie 3 rokov
 • Originál je v anglickom jazyk. Na vyžiadanie zaistíme súdny znalecký preklad.

Všetko o PeopleCert certifikácii

Certification PeopleCert

Formát skúšky

PRINCE2® 7 Practitioner certificate

Skúška sa obvykle skladá s odstupom času, cca týždeň až dva po realizácii školenia. Absolventi školenia získajú oficiálne cvičné testy a praktické cvičenia. Budete tak perfektne pripravení na záverečný certifikačný test. Pre viac informácií pozrite harmonogram.

Detail skúšky

Pokyny k certifikácii >

Všetko o PRINCE2 certifikácii >

Formát skúšky

Harmonogram

Prvý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

PRINCE2

 • Glossary

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Recap

 • Revision of knowledge
 • PRINCE2 Process model

12:15 – 13:15

Obed | Lunch Menu

13:30 – 15:00

PRINCE2 eBook

 • Tips
 • Project Management Manual

15:00 – 15:15

Coffee break

15:15 – 16:45

PRINCE2 Scenario

 • Practical recommendations

Druhý deň
Skryť agendu
Otvoriť agendu

09:00 – 10:30

Sample test

 • PRINCE2 Practitioner Sample Test

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Test results

 • Evaluation and analysis of your sample test answers

12:15 – 13:15

Obed | Lunch menu

13:30 – 15:00

Practical excercises

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 17:00

Conclusion

 • Certification tips
 • Comments with explanation
 • Practitioner exam reservation

Absolventi tohto kurzu získajú detailné, predovšetkým praktické znalosti o možnostiach a spôsoboch riešenia projektových aktivít s metodikou PRINCE2®.

Naučia sa používať princípy, témy a procesy na projekty všetkých veľkostí a typov. Dokážu predchádzať zbytočnému navyšovaniu nákladov, vyvarujú sa byrokratickej administratíve a budú schopní pracovať tímovo i systematicky.

Miloš Tomka

PRINCE2® Approved Lead Trainer, ITIL® Approved Lead Trainer, BPM Trainer, MoR® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov PRINCE2® a ITIL®TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najlepších trénerov metodiky PRINCE2® na Slovensku. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam je expertom na riadenie projektov. Pôsobí ako akreditovaný tréner certifikačného orgánu AXELOS - PeopleCert. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky PRINCE2® v rôznych organizáciách. Riadil mnohé projekty podľa metodiky PRINCE2®, ako hlavný projektový manažér.Miloš je obľúbeným najmä vďaka tomu, že prepája praktické skúsenosti so striktnou metodikou.

Eduard Pitka

V prakticky vedených kurzoch sa zameriava na Princípy, Procesy a Témy, ktoré pomáhajú realizovať projekty podľa schváleného harmonogramu, rozpočtu, v požadovanej kvalite a bez zbytočných rizík.

Okrem trénerskej praxe pomáha implementovať metodiku za pomoci praktických workshopov. V tom sme na našom trhu unikátni - aplikujeme metodiku na praktické scénáre. Alebo zlepšujeme situáciu na projektoch pomocou Project Health Check.

 • 2018 - P3M3 Assesor
 • 2014 - MoP Approved Trainer
 • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
 • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

Kto a prečo využíva pre riadenie projektov PRINCE2?

Ako kurz hodnotia absolventi?

V čom sú naše referencie výnimočné? Nie sú to jednorázové akcie. K nám sa ľudia radi vracajú a nezatvárajú pred nami dvere.

Pozrite sa na úplný zoznam referenčných klientov, ktorí na nás nedajú dopustiť.

Vaše hodnotenie
*****

Chcete to pripraviť na mieru? Kontaktujte nás!

Zavolajte nám a my vám poradíme.

Sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 2/20 850 891 vždy od pondelka do piatku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hviezdičkou sú povinné

Chcete získať darček k narodeninám?