ArchiMate 3.0 už dostupný!

The Open Group vydalo revolučnú verziu pre grafické modelovanie Enterprise Architektúry. Kľúčové novinky pre opis Enterprise Architektúry tu!

ArchiMate 3.0 už dostupný!

Predstavujeme novú verziu grafického modelovacieho jazyka pre opis Enterprise Architektúry. Oficiálne predstavenie prebehlo 15. júna v Londýne. Táto verzia dáva the TOGAF framework úplne novú dimenziu modelovanie Enterprise Architektúry!

Na čo všetko sa môžete v novej verzii tešiť?

Novinkou sú najmä praktické aplikácie modelovacieho jazyka. Rovnako tak grafické modelovanie biznis aj support procesov a transformácie strategických cieľov do konkrétnej podoby.

ArchiMate® 3.0 je vyspelý modelovací jazyk. Pomôže vám zrozumiteľne analyzovať, popísať i vizualizovať strategické i podporné vzťahy medzi podnikovou architektúrou. Vďaka novej verzii 3.0 ohromíte jednoducho pochopiteľnou vizuálnej prezentácie.

Získate dokonalý nástroj, bez ktorého už nebudete chcieť pracovať!

Ako inak by ste riešili spoločný jazyk pre opis Enterprise Architektúry? Všetko, čo ste používali predtým rýchlo zabudnete. S pomocou ArchiMate 3.0 ľahko popíšete, ako sú konštruované rôzne časti podniku a ako fungujú, vrátane obchodných procesov, organizačných štruktúr, informačných tokov, informačných systémov a infraštruktúry (technické i fyzické).

ArchiMate ako pevný bod pre organizáciu v turbulentnej dobe

Zachovať si konkurencieschopnosť dnes aj zajtra, znamená zvládnuť realizáciu zmien s chirurgickou presnosťou. Flexibilná, ale zároveň veľmi stabilná platforma grafického modelovania ArchiMate 3.0 je presne to, čo potrebuje každý podnik, ktorý prechádza rýchlymi zmenami.

Verzia 3.0 je vizuálne najvyspelejší jazyk pre modelovanie Enterprise Architektúry všetkým zainteresovaným stranám od vrcholového vedenia, až po jednotlivé procesy. Môžete tak ľahko a rýchlo navrhovať, posudzovať, oznamovať a realizovať zmeny vo vnútri podnikovej architektúry. Navyše budete schopní vizualizovať potenciálne dôsledky plánovaných zmien tak, aby ich dôsledky presne plnili očakávania a organizačné ciele.

Evolúcia menom ArchiMate

Najnovšia verzia zlepšuje spoluprácu naprieč všetkými pozíciami, alebo ešte lepšie funkciami. Oveľa lepšie tak prepojíte funkcie od stratégie do biznisu, portfólia, programové aj projektové kancelárie, IT a samozrejme architektúry (na všetkých pozíciách: applications, technology a solutions). Aké sú najväčšie zmeny a nové funkcie?

  • Jednoduchšie použiteľnosť s the TOGAF framework
  • Vylepšená konzistencia a štruktúra modelovacieho jazyka
  • Modelovací jazyk teraz podporuje fyzické materiály a vybavenie
  • Prináša nové prvky pre modelovanie podniku na strategickej úrovni, vrátane zdrojov, výstupov a vlastností
  • Kompatibilný: na ArchiMate možno teraz ľahko upgradovať aj z ostatných štandardov, ako napr. BPMN, UML, BMM

Nová verzia zahŕňa aj rad ďalších vylepšení,

  • Cross-Layer funkcie pomôžu optimalizovať vzťahy medzi business, technológiami atď ..
  • Vylepšenie existujúcich a pridanie nových modulov, ktoré vám uľahčia implementáciu, alebo migráciu
  • Jednoduchšie zoskupovanie možnosťou "capabilities" umožňuje vidieť prepojenie rozdielnych častí, vrátane ich väzieb
  • Nový mechanizmus prispôsobenia modelovacieho jazyka na špecifické účely a riešenia reálnych prípadových štúdií

ArchiMate 3.0 špecifikácia je tiež unikátna v tom, že umožňuje používať grafické modelovanie podnikovej architektúry v reálnom čase, vrátane stratégie, transformácie a migrácie.

Enterprise Architekti ocenia nové manažérske možnosti pre prezentáciu, motiváciu a zdôvodnenie zmien v architektúre. Nový štandard bol vyvíjaný s ohľadom na aktuálne potreby: byť maximálne kompaktný, graficky prehľadný, ale tiež použiteľná pre akýkoľvek typ architektúry. Pozadu nezostalo ani ešte užšie previazanie s the TOGAF štandardom: v novej verzii výrazne prehlbuje vzťahy medzi the ArchiMate framework a TOGAF ADM.

The Open Group zatiaľ necháva v platnosti existujúcu certifikačnú schému ArchiMate a počas nasledujúcich mesiacov sprístupní verejnosti tiež bridge pre tých, ktorí sa rozhodnú upgradovať zo súčasnej verzie 2.x na 3.0

ArchiMate Intro™

Chcete získať darček k narodeninám?