Blog

Filtrovať články

Riadenie projektov vs. programov vs. portfólia

Keď je reč o projektovom riadení, čoraz častejšie sa používajú aj pojmy ako program, programová kancelária, alebo portfólio a portfólio office. Aká je súvislosť medzi projektom, programom a...

Zobraziť celý článok07.05.2019

P3O® vám pomôže riadiť projektovú kanceláriu

Kedy projektová kancelária (Project Management Office) nie je PMO? Keď je P3O! Aké sú prínosy implementácie kancelárie zodpovednej za riadenie projektov, programov a portfólia (Project, Program,...

Zobraziť celý článok28.04.2019

Ako vybudovať funkčnú kanceláriu pre riadenie projektov, programov a portfólia

P3O je skratka pre metodiku Project, Programme, Portfolio Office. Vychádza z PRINCE2, MSP, MoP. Ako pomôže s riadením (nielen) projektovej kancelárie?

Zobraziť celý článok19.02.2019

Manažment podnikových procesov

Pri vašej práci sa iste stretávate so situáciami, keď veci nenapredujú tak, ako by ste si želali, alebo sa zamýšľate ako niečo zmeniť s cieľom veci zjednodušiť, služby zlacnieť, skvalitniť....

Zobraziť celý článok25.05.2018

V čom sa líšia projekty od programov?

Aby bolo raz a navždy jasno v téme, ktorá je stále častejšia. Rozdiely a prínosy PRINCE2 pre riadenie projektov a MSP pre riadenie programov.

Zobraziť celý článok27.04.2017

Riadenie projektov s PRINCE2 aj MSP

S metodikou PRINCE2 odriadíte vždy iba 1 projekt = 1 Business Case. Ale s MSP - Managing Successful Programmes zvládnete hneď niekoľko projektov súčasne.

Zobraziť celý článok06.10.2016

Chcete získať darček k narodeninám?