Koučing v bežnom živote človeka , resp. aká je pridaná hodnota koučingu?

Koučing - zvláštne slovo, ktoré som prvýkrát počula asi sedem rokov dozadu. Vtedy som absolútne netušila, čo si pod tým pojmom predstaviť, čo za tým hľadať. Toto slovo pochádza z pôvodného slova „coach“, čo je prepravný prostriedok na presun z jedného miesta na druhé.

Keď sa na to pozrieme zblízka, tak skutočne v koučingu ide o presúvanie sa z jedného bodu, kde sme často zaseknutí, do druhého (žiadúceho) bodu. A práve kouč je ten človek, ktorý nám v tom presune pomôže. Koučov je viacero typov - športoví kouči, životní, biznis kouči, kouči životného štýlu a pod. Často si práve pre túto presýtenosť trhu ľudia kladú otázky typu: Ako viem, ktorý kouč je pre mňa ten pravý? Ako rozpoznám, že to funguje? Podľa čoho to zistím? 

Základným predpokladom pri koučingu je dôvera medzi koučom a koučovaným a istá forma „chémie“. Pokiaľ to medzi týmito dvomi účastníkmi koučovacieho procesu nezafunguje, tak to nebude mať zmysel. Mnoho organizácií a firiem dnes prechádza do módu, že majú svojich interných koučov alebo poskytujú svojim zamestnancom (manažérom) školenia na koučovacie techniky. A to je výborná vec, avšak nebolo to tak vždy. Predtým mali koučov skôr len vrcholoví manažéri, aby sa zdokonaľovali v riadení, v tvorbe stratégie, vízie, vo svojich manažérskych a líderských zručnostiach. Postupne sa však prišlo na to, aký môže byť koučing osožný aj na nižších úrovniach a ako sa prejavuje na výkone zamestnancov, na celkovej spokojnosti, či angažovanosti.

Po zavedení koučingu do bežnej praxe prišli k tomu, že to má zmysel a že vedenie zamestnanca prostredníctvom koučovacích otázok, rozvíja nielen samotného zamestnanca, ale upevňuje aj vzájomný vzťah nadriadený - podriadený. Vzniká tam dôvera, je to prejav otvorenosti, úprimnosti, angažovanosti. Je to síce beh na dlhé trate, ale oplatí sa vydržať a investovať do toho čas a trpezlivosť, lebo každá zmena nejakú dobu trvá a vyžaduje od človeka vytrvalosť, chuť a túžbu zmeniť sa.

Zavedením vhodného prístupu na partnerskej báze, kladením otvorených otázok, či prejavom pochopenia, poskytovaním podpory, získa každý koučovaný pocit dôležitosti, že niekomu na ňom záleží, chce mu pomôcť a posvietiť mu na cestu poznania zmeny. A zmeny sa začnú diať.

Mohli by sme si položiť otázku, ako budem vedieť, že zmeny sa dejú, alebo čo potrebuje človek k tomu, aby sa zmeny začali diať?  

Kouč pracuje s tým, čo už koučovaný zažil, s jeho vlastnými skúsenosťami, zážitkami, vedomosťami - to sú zdroje, ktoré sú pre koučovaného veľmi nápomocné. 

Kde vie nájsť aj možné riešenia, ak bol kedysi predtým v podobnej situácii, čo mu zafungovalo? Čo z toho by mohlo fungovať teraz? Podľa čoho to bude vedieť vyhodnotiť? Ako to využije a v neposlednom rade dôležitá otázka, kedy začne s tou zmenou? Čo bude prvým krokom na ceste zmeny?

Existuje veľa techník, ktoré v koučingu fungujú. Často však hovorím, že je to aj o intuícii, o nacítení koučovaného, o tom, čo prežíva. O istej forme empatie, o schopnosti pozrieť sa na problém inými očami, z iného uhla.

Moje motto je: „Buďte pre ľudí svetlom, prichádza potichu a predsa všetkých zobudí.“

Koučing je presne o tom, osvetliť tie stránky našej mysle, ktorá spí, je v latentnom stave a skrýva ohromný potenciál, ktorý nás vie posúvať vpred, k našim cieľom.


POSUŇTE SA AJ VY VPRED VĎAKA KOUČINGU, KTORÝ PONÚKAME v TAYLLORCOX Slovensko  VIAC O KOUČINGU

Autor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Chcete získať darček k narodeninám?