„Interpersonálne zručnosti nad zlato“

Častokrát podceňované a prehliadané mäkké zručnosti, nazývané „soft skills“, taktiež známe ako interpersonálne zručnosti, sa v momentálnej dobe ukazujú, ako potrebné a v mnohých prípadoch rozhodujúce v profesijnom raste.

Aj napriek tomu, že jednotlivci daným zručnostiam nepripisujú veľkú váhu a zväčša sa zameriavajú na získavanie certifikácií a  nových odborných zručností (čo je taktiež významné 😊), je dôležité upozorniť na to, že uchádzači so silnými interpersonálnymi zručnosťami sú veľmi žiadaní vo všetkých odvetviach.

 

Čo sú to interpersonálne zručnosti a prečo sú také dôležité?

Interpersonálne zručnosti súvisia so spôsobom, akým komunikujete a interagujete s ostatnými. Inak povedané, sú Vašou devízou na pracovisku aj mimo neho. Dané zručnosti zahŕňajú Vašu osobnosť, prístup, flexibilitu, motiváciu, Vaše zvyky a mravy.

Interpersonálne zručnosti sú také dôležité, že sú často dôvodom, prečo sa zamestnávatelia rozhodujú, či zamestnanca povýšia alebo nie. Líšia sa od tzv. „hard skills“ (tvrdých / odborných zručností), ktoré priamo súvisia s prácou, ktorú vykonávate, alebo o ktorú sa uchádzate. Hard skills sú kvantifikovateľnejšie a bežne máme pocit, že jej jednoduchšie ich rozvíjať. Avšak soft skills a Hard skills idú ruka v ruke.

Ukážeme si to na jednoduchom príklade:

Stolár Jano má veľmi dobre osvojené Hard skills – vyrába prepracovaný nábytok vďaka tomu, že perfektne ovláda prácu s pílou a so stolárskymi nástrojmi.

Avšak stolár Jano nestíha dodávať tovar včas, pretože si nedokáže efektívne naplánovať, zatriediť a delegovať prácu. Následne sa dostáva do stresujúcich situácií, zlyháva komunikácia s klientmi a jeho reputácia klesá. Aj napriek tomu, že nikto nepochybuje o tom, že výrobky stolára Jana sú prepracované a kvalitné, tak jeho nedostatočne rozvinuté Soft skills ovplyvňujú jeho napredovanie v podnikaní.

Existujú mnohé spôsoby, ako môžete pracovať na Vašom rozvoji.  Overenými metódami sú školenia, worskhopy, koučing, mentoring a iné. My v TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. sa zameriavame aj na takýto druh vzdelávania jednotlivcov, ale taktiež skupín účastníkov.

„Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa.“
(Carl Rogers)

V prvej časti článku sme poukázali na dôležitosť interpersonálnych zručností a na to, že sú neoddeliteľnou súčasťou efektívneho a napredujúceho jedinca alebo skupiny. V ďalšej časti si priblížime školenie, ktoré bolo vytvorené na mieru a uskutočnilo sa pre zamestnancov spoločnosti Semecs, a.s.. Budeme sa venovať témam, ktoré sú aktuálne a trápia veľký počet zamestnancov a zamestnávateľov naprieč rôznym odvetviam – Time management, Stress management a zvládanie záťaže.

„Time management bez priorít je ako strieľať naslepo a všetko, čo trafíme, označiť za cieľ!“
(P.Turla)

Na začiatok by som v mene spoločnosti TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. chcela poďakovať pani lektorke PaedDr. Elene Moravčíkovej, ACC (ICF) za skvelé vedenie školenia a taktiež za jej profesionálny pohľad na danú tému, ktorý Vám poskytnem v rámci článku.

V krátkosti by sme Vám radi predstavili pani lektorku.

Pani Moravčíková svoje študentské časy venovala štúdiu človeka (biológia, etika, filozofia, psychológia, antropológia človeka). Je medzinárodnou certifikovanou koučkou ICF (ACC), certifikovanou praktikantkou NLP, certifikovanou kariérnou poradkyňou, taktiež sa venuje oblasti HR (HR interim director, recruiting, headhunting) a niekoľko rokov pracovala v korporátnom biznise na viacerých manažérskych pozíciách.

Elena Moravčíková:  „Rozvoju ľudí sa venujem niekoľko rokov a v rámci svojej praxe využívam techniky koučovacieho prístupu a techniky neuro-lingvistického programovania. Moja práca sa nesie v duchu hesla: "Buďte pre ľudí svetlom, prichádza potichu a predsa všetkých zobudí". Rovnako tak činnosti, ktorým sa venujem, sú podporujúce rozvoj, prinášajú svetlo, osvetľujú cestu klientom, ktorí hľadajú riešenia, či už prostredníctvom koučingu, vzdelávania (školenia, workshopy, prednášky, články), kariérneho poradenstva alebo psychodiagnostiky.“

Pani lektorka PaedDr. Elena Moravčíková ACC (ICF) ku školeniu Time management, Stress management a zvládanie záťaže:

Téma Time manažmentu a hlavne zvládania záťažových a stresových situácií je práve v tejto dobe vysoko aktuálna, nakoľko sa od ľudí očakáva istá dávka flexibility, či časovej alebo aj priestorovej. Ľudia pracujú kombinovane z domu, formou home office, alebo zo svojich kancelárií. Na zamestnancov je vyvíjaný tlak z viacerých strán, musia vedieť zvládať svoje povinnosti, nielen pracovné, ale aj rodičovské a partnerské, a to nie každý zvláda s prehľadom. 

Prezenčné školenie Time management, Stress management a zvládania záťaže vo Vrábloch sa nieslo v duchu svornej komunikácie, dychtivosti po znalostiach a po osvojení si zručností, ako efektívne pracovať s časom, bez toho, aby nás pohltil stres a odrážal sa na našom psychickom, či fyzickom zdraví. Veľmi osožná bola aj prezenčná forma školenia, kde sa účastníci mohli aktívne zapájať do aktivít a skúšať si na vlastnej koži, ako sa to dá, čo sa dá zlepšiť a zmeniť. A všetci sme to s radosťou robili 😊.

Výborná atmosféra, vzájomnosť, spolupráca, kreativita, objavovanie (seba a svojich silných, či slabých stránok), chuť učiť sa, silné uvedomenia, to boli atribúty, ktorými sa niesol celý náš dvojdňový školiaci program.

Častokrát si neuvedomujeme, ako na nás vplýva stres, čo to s nami robí a odnesú si to formou emocionálnych výbuchov nevinní ľudia, ktorí za to ani nemôžu. Ak sa naučíme rozpoznávať svoje reakcie, zároveň rozpoznáme svojich požieračov času, tak si potom nájdeme priestor pre seba, svojich blízkych, na taký ten "work- life" balance, a zvládanie krízových, či záťažových situácií nám pôjde s prehľadom. Oplatí sa investovať do takéhoto rozvoja, kedy výsledkom je spokojný a vyrovnaný zamestnanec, fokusovaný na to, čo je potrebné.“

Vďaka patrí rovnako aj spoločnosti Semecs, a.s., s ktorou niekoľko rokov spolupracujeme na vzdelávaní a rozvoji zamestnancov, a to nie len v oblasti mäkkých zručností. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a veríme, že aj v budúcnosti si vyberiete našu spoločnosť a naše školenia, z ktorých účastníci odchádzajú nabití novými zážitkami, vedomosťami, zručnosťami a samozrejme dobrou náladou 😊

Za spoločnosť Semecs, a.s. pani Balková (Human Resource Assistant) ku školeniu Time management, Stress management a zvládanie záťaže:

„Pre spoločnosť TAYLLORCOX sme sa rozhodli z dôvodu, že už niekoľko rokov s ňou spolupracujeme v rámci rôznych školení. Po absolvovaní vzdelávania sú zamestnanci spokojní a poskytujú nám dobré referencie.

Dané školenie sme si vybrali, pretože žijeme naozaj v rýchlej dobe a od ľudí sa často vyžaduje viac a viac – zapájanie sa do nových projektov, zvyšovanie procesov na úsekoch, zastupiteľnosť za chýbajúcich kolegov atď. To všetko vedie k stresu, ktorý si ani neuvedomujeme.

Časovo presahujeme pracovné hodiny a prijímame viacej zodpovednosti. Keď sa to všetko nabaľuje, môže to vieš k problémom, ktoré sa odzrkadľujú, či už v pracovnej sfére pri zabúdaní a robení chýb, ale i v sfére súkromnej. Z tohto dôvodu sme si danú tému školenia vybrali ako prevenciu a zároveň ochranu našich zamestnancov i firmy.“

Za spoločnosť Semecs, a.s. pani Szaboova (Operational Purchase Leader) ku školeniu Time management, Stress management a zvládanie záťaže:

„So spoločnosťou TAYLLORCOX máme veľmi dobré skúsenosti. Ako firma sme už absolvovali množstvo školení a aj pri diskusii s kolegami z rôznych oddelení sa zhodujeme v otázkach kvality školení a spokojnosti.

Preškoliť účastníkov v danej oblasti (Time management, stres a záťaž) sme si vybrali, pretože aktuálna situácia na trhu kladie veľký tlak na oddelenie nákupu, a preto som chcela, aby sa môj team priučil práci s tlakom a záťažou a taktiež, aby si osvojili techniky, ako nájsť balans medzi pracovným a súkromným životom.

Osobne som očakávala, že team dostane nejaké reálne rady, ktoré jednoducho môže pretaviť do praktického života a postupne vidím drobné zmeny, ktoré sa snažia priamo aplikovať zamestnanci v praxi.

Školenia v TAYLLORCOX by som odporučila aj do budúcna.“

O kvalite našich školení svedčia aj spätné väzby od účastníkov. Radi sa s Vami podelíme o niektoré z nich 😊.

 „Pred školením som očakávala, že dostanem informácie, ako si efektívne zmanažovať svoj pracovný čas tak, aby som sa vyvarovala vzniku stresových situácii. Taktiež som očakávala, že si osvojím racionálne zvládanie stresových situácií. Celkový dojem zo školenia bol výborný. Školiteľka viedla celé školenie profesionálne a veľmi odborne. Celková atmosféra na školení bola veľmi dobrá a aktivity správne zvolené. Školenie mi pomohlo lepšie si uvedomiť príčiny stresu a zlého načasovania úloh. Moje očakávania boli splnené a rada by som si školenie po určitom čase zopakovala.“ (Andrea B.)

 „Úprimne som nevedela, čo od školenia čakať, ale jeho priebeh ma príjemne prekvapil. Získané vedomosti sa snažím využívať, avšak zatiaľ v tom mám ešte medzery. S priebehom školenia som nadmieru spokojná. Pani lektorka tému ovládala výborne, jej prístup bol veľmi priateľský, čo uvoľnilo atmosféru. Páčilo sa mi, že pani lektorka vychádzala z vlastných skúseností a situácii, ktorými si sama prešla. Podkladové materiály som si poriadne prečítala aj po školení a sú zrozumiteľné a užitočné. Uvedomila som si, že v strese sú viacerí kolegovia v rámci našej firmy, že každý používa iné aktivity na zvládnutie stresu. Celkovo ma to naučilo, že v tom nie som sama. Rovnako som sa dozvedela veľa zaujímavých vecí o sebe a uvedomila som si, kde musím spraviť zmeny, aby som stres a celkovú zaťaž zvládla. Ďakujem. Vďaka Vám som si uvedomila, kde a ako musím zmeniť prístup k práci a celkovo aj v súkromí. Rozhodne by som sa zúčastnila aj ďalších školení.“ (Klaudia O.)

 „Kvantum zaujímavých informácií, ktoré treba už len zužitkovať.“ (Norbert Š.)

 „Veľmi príjemné školiteľka. Odporúčam aj nabudúce.“ (Elena V.)

 „Výborná školiteľka. Odznelo veľa vecí, čo mi môžu pomôcť eliminovať stres.“ (Silvia H.)V danom článku sme sa Vám snažili objasniť časť z oblasti interpersonálnych zručností a priblížiť jedno z mnohých školení, ktoré dokážeme realizovať pre Vás na mieru.

Viac však neprezradíme 😊. Príďte sa sami presvedčiť na naše školenia → TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. Môžete si vybrať z ponuky našich soft skills kurzov alebo nás kontaktujte a my Vám pripravíme kurz šitý na mieru.

Ponúkame Vám cestu, ako si osvojiť a rozvinúť mäkké zručnosti, naučíme Vás s nimi pracovať  a taktiež Vám ukážeme, ako ich ďalej odovzdávať svojim kolegom a ľuďom vo Vašom okolí.


Váš tím,

TAYLLOR & COX Slovensko, a. s

 Kontaktné údaje:

+421 2/20 850 891

[email protected]

www.tx.sk

Chcete získať darček k narodeninám?