Líderstvo je cesta, ktorá začína vedomým rozhodnutím

Presne v tom bode, keď si uvedomíme, že bežné rozdeľovanie úloh a tlak na ich dodanie už nestačí na udržanie výkonu, je čas sa rozhodnúť.

Rozhodnúť sa byť lídrom. A teda, prečo rovno nie byť skvelým lídrom.

Už dávno neplatí, že na vedenie ľudí potrebujeme mať vrodené líderské schopnosti, je za ním súbor nevšedných a nadprirodzených schopností a nedá sa naučiť. Vedenie ľudí je rovnaké remeslo ako každé iné a jeho hlavným nástrojom je naša osobnosť.

Práca s našou osobnosťou je tou najväčšou príležitosťou a zároveň najväčšou bariérou. Je pre ňu potrebné urobiť vedomé rozhodnutie, s veľkou mierou vnútornej motivácie, pretože cesta, na ktorú sa týmto rozhodnutím vydávame, nebude ľahká a zmení nás. Budeme potrebovať vytrvalosť, disciplínu a často aj podporu, pre vytvorenie správnych návykov, ktoré sa časom stanú našou osobnosťou.

Cez program Leadership pracujeme práve na vytváraní takýchto návykov.

V rámci každého modulu, zameraného na určitú oblasť líderstva, 2 tréningové dni položia základ pre vytvorenie nových alebo posilnenie dobrých už existujúcich schopností, ďalej ich vedome posilníme cieleným zadaním, ku ktorému dostanete spätnú väzbu a individuálnym mentoringom s lektorom.

leadership


V rámci jednotlivých modulov pokryjeme témy:

  • Stanovanie cieľov, prioritizácia, využitie vhodného štýlu vedenia (Modul 1 Vedenie k dosiahnutiu cieľov)
  • Komunikácia, spätná väzba, hodnotiaci rozhovor, delegovanie, rozhodovanie, riešenie konfliktov (Modul 2 Zručnosti pre dosiahnutie cieľov)
  • Ako previesť tím a jeho členov zmenou (Modul 3 Riadenie zmeny)
  • Práca s dlhodobou motiváciou, prostredím, multigeneračnými tímami (Modul 4 Vytváranie prostredia pre angažovanosť)
  • Uvedomie, zdroje a nástroje lídra (Modul 5 Osobnosť lídra)
Líderstvo je cesta na celý život. Náš program vás na nej podporí počas prvých piatich mesiacov.

A prečo tá cesta stojí za to? Pretože všetko, čo sa naučíme počas nej nám pomôže v ostatných oblastiach života a všetkých medziľudských vzťahoch. Jasnejšie riadiť svoj život k cieľom, dávať spätnú väzbu konštruktívne, dôverovať ľudom a nechať ich byť zodpovední, lepšie komunikovať, ...

Prihláste sa už na Leadership Modul I.

Chcete získať darček k narodeninám?