Prečo potrebujeme TOGAF®?

The Open Group Architecture Framework TOGAF funguje ako vnútropodnikový lekár. Od diagnózy až po liečbu vnútropodnikových ochorení.

Enterprise Architecture Framework pomáha manažérom transformovať strategický zámer organizácie do konkrétnej podoby IT procesov, infraštruktúry, technologií, zmluvných vzťahov a ďalších podporných aktivít, ktoré zaistia lepšiu výkonnosť organizácie.

TOGAF®, alebo aký framework a kedy použiť?

Hoci TOGAF nie je jediná metodika pre Enterprise Architektov, je zo všetkých najpopulárnejšia a vo svojom obore je považovaná za globálny štandard. Archimate je potom modelovací jazyk, ktorý sa používa práve pre návrh EA s pomocou TOGAF. Najrýchlejšia cesta, ako zvládnuť TOGAF i Archimate je následujúce portfólio kurzov:

TOGAF Intro | TOGAF Foundation (Level 1) | TOGAF Certified (Level 2) | TOGAF Combo (L1+L2) | Archimate

Enterprise Architekturu nájdete vo všetkých organizáciách, bez ohľadu na ich veľkosť. Otázkou je, či organizácie vedia využiť potenciál, ktorý EA ponúka. 

Väčšina organizácií o svojej stratégii premýšľa minimálne. Tí pokročilejší sa pokúsili nastaviť princípy fungovania, zasadiť ich do pravidiel a podporných procesov, následne aj v software aplikácii.

Pretože sa tieto aktivity v organizácii realizujú väčšinou neformálne, alebo s minimálnou koncepciou, je ťažké odpovedať na otázku o úplnosti následujúcej analýzy:

  • Nastavili sme workflow správne?
  • Nastavovali sme vôbec správne aktivity?
  • Ako najlepšie nastaviť Enterprise Architektúru?
  • Ako nám vlastne pomôže EA? Bude zrozumiteľná všetkým zainteresovaným?

Čo vlastne môžete od TOGAF® očakávať?

Ide o komplexný framework, ktorý Vám pomôže pokryť všetky podnikové aktivity v celom životnom cykle tak, aby nič kľúčového nebolo v organizačnej infraštruktúre vynechané. Analýza architektúry pomocou TOGAF Vám dá jasnú odpoveď, či ste správne nastavili a vyriešili všetky požiadavky EA.

Chris Forde, Vice President, Enterprise Architecture a member of The Open Group prirovnáva Enterprise Architektov k lékarom, ktorí vedia kvalifikovane určiť diagnózu organizácie.

“Enterprise Architekt je defacto v roli vnútropodnikového doktora, ktorý pomáhá organizácii vyliečiť od všetkých ochorení a zároveň posilňuje imunitu.” Komentuje Forde. Enterprise Architekt rovnako ako doktor identifikuje najdôležitejšie symptómy (príznaky ochorenia) a zameria sa na ne. Po úspešnej liečbe dostávajú prioritu ďalšie problémy.

Enterprise Architektúra je často definovaná ako puzzle organizácie. A rovnakým spôsobom sa pristupuje k budovaniu EA: Najprv je nutné zostaviť rohové diely, potom hranice a zostavajúce diely vyplní stred / obsah.

Začnite projekty, ktoré prinášajú skutočnú hodnotu pre organizáciu, ale zároveň budujú pevné základy podnikovej architektúry; také projekty generujú značnú pridanú hodnotu v krátkodobom horizonte a zároveň pomáhajú rozširovať princípy Enterprise Architecture.

Chcete získať darček k narodeninám?