Potrebuje byť projektový manažér lídrom?

Ak nechcete byť stále preťažený, vystresovaný, frustrovaný a nedosahovať ciele, tak áno, projektový manažér potrebuje byť lídrom!

Projektový manažment je tímová hra, počas ktorej má projektový manažér zodpovednosť za dosiahnutie cieľov projektu prostredníctvom vedenia tímu.

Základom sú schopnosti stanovovania jednoznačných cieľov a prioritizácie, komunikácia, ovplyvňovanie, vyjednávanie a argumentácia.

Aj projektový tím počas životného cyklu projektu prejde vývojovými štádiami tímu a úlohou projektového manažéra, ako lídra, je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, svoj tím previesť do štádia najväčšej výkonnosti. A to často aj niekoľkokrát za projekt, keďže každá zásadná zmena vracia tím do počiatočného štádia. Projekťákovi sa zíde mať schopnosť zvoliť správny štýl vedenia vhodný pre štádium tímu a zrelosť jeho členov.

Dobrý projekt má svoje výzvy v podobe otvorených bodov, rizík a konfliktov. Tieto sa nedajú zvládnuť jednou jedinou osobou, ale je potreba sa vedieť spoľahnúť, delegovať, rozhodovať, dávať spätnú väzbu a niekedy aj riešiť konflikty.

Náš program Leadership je zostavený tak, aby každý, kto potrebuje posilniť svoje schopnosti, našiel v jeho moduloch praktické návody pre rozvojové oblasti.                        Projektový manažér nájde potrebné základné zručnosti v prvých dvoch moduloch.

Počas prvého modulu sa zameriame na to, ako pracovať s tímom na dosiahnutí cieľov. Zvýšime našu schopnosť stanovovať ciele SMART – PURE – CLEAR a prioritizovať ich. Spoznáme situačný leadership a naučíme sa ako využiť odpovedajúci štýl vedenia vhodný pre vývojové štádium tímu a zrelosť pracovníka.

Druhý modul je zameraný na zručnosti pre dosiahnutie cieľov. Oprášime naše silné stránky a zlepšíme rozvojové oblasti v komunikácii, ovplyvňovaní, vyjednávaní a argumentácii. Posilníme schopnosť dávať spätnú väzbu a viesť hodnotiaci rozhovor. Taktiež sa zameriame na delegovanie, rozhodovanie a riešenie konfliktov.

Schopnosti líderstva sú užitočným pomocníkom projektového manažéra na zvládanie situácií patriacich ku každodennému riadeniu projektu, tak, aby na konci projektu on/ona a jeho tím zažili zaslúžený pocit úspechu.

Viac informácií o školení Leadership

Chcete získať darček k narodeninám?