Synergia ArchiMate s BPMN + softvér zadarmo

Prečo by mal architekt a analytik využívať ArchiMate s BPMN štandardom pre rozšírené modelovanie procesov? Navyše tip na bezplatné nástroje!

BPMN diagramy

ArchiMate a BPMN sú dva veľmi populárne modelovacie jazky, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Defacto ide o 2 strany jednej mince. ArchiMate vám ukáže ako správne modelovať strategické ciele a plány na podnikovú enterprise architektúru a BPMN vám pomôže tvoriť konkrétnej schémy.

Integráciou oboch jazykov dokážete napr. Rozširovať organizáciu o novej role, divízie, reštrukturalizovať procesy, definovať obchodné (výrobné, prevádzkové) cyklus, automatizovať procesy a odstraňovať byrokratické slučky.

V kurzoch BPMN Váš naučíme modelovanie architektúry podľa štandardu ArchiMate prakticky realizovať od návrhu po dizajn a implementácii podnikových procesov. Absolventi sú nadšení, ako hladko to s kombináciou BPMN a ArchiMate ide.

Naša BPMN školenie ponúka vysoko praktický a úplne iný rozmer vedomostí, než je "šedá teória". Na ilustratívny príklad a manažérskych best practice si osvojíte všetko pre prácu biznis analytika, alebo Enteprise architekta.

BPMN™ kurzy a certifikácie
Popularita BPMN od roku 2014 rapídne rastie a dnes ide o dominantné štandard modelovania procesov. Aby sme viac pochopili, čo BPMN v skutočnosti je, poďme sa pozrieť na to, čo nie je.

bpnm notation

Podľa autoov “Real Life BPMN” je BPMN navrhnuté tak, aby definovalo procesy, nie

  • Data
  • Business rules
  • Process / IT landscapes
  • Organizational structures

BPMN je štandard, ktorý metodicky určuje, ako presne majú byť procesy definované a nastavené. Defacto ide o manažérsky vyspelý Flowchart procesov. Obsahuje grafické notácie, ktoré uľahčujú modelovanie a umožňujú ho konkretizovať do najmenších detailov. Ide o úplne unikátne metodiku, ktorá u iných nie je dostupná, alebo ľahko pochopiteľná tak, ako je tomu v prípade BPMN.

Štandardizácia modelovanie procesov pomáha sprehľadniť celý životný cyklus procesov naprieč organizáciou. Ak prepnete na BPMN, získate rad výhod, ktoré plynnú z možností detailných informácií na úrovni procesov.

Štruktúra bude prehľadnejšie a jasnejšie, vďaka tomu, že sa dokážete držať rovnakej sady symbolov a diagramov. Vďaka tomu bude zrozumiteľná pre celú organizáciu vrátane manažmentu. To vám pomôže jednoduchšie a zrozumiteľnejšie obhájiť akékoľvek procesné zmeny (reštrukturalizácia, rozšírenie, zjednodušenie atď ..) Modelovanie business procesov sa stane priamočiarejšie.

To, že všetci zainteresovaní nebudú poznať BPMN pritom vôbec nevadí. Metodika vždy na konci uvádza i legendu, ktorá vysvetľuje použité symboly.

BPMN Examples

Aké máme doporučenia pre architektov a analytikov?

BPMN nie je rozhodne o tom, aby ste si teraz sadli k stolu a vytvorili BPMN engine (spustilený proces s vymodelovanú štruktúrou procesov). Začnite po malých krôčikoch, resp. metodikou quick win. Teda rýchlych, jasne merateľných výstupov.

Štandardizujte do BPMN aktuálnej procesy

Začnite si postupne budovať Flowchart tak, ako teraz fungujete. Následná optimalizácia bude oveľa jednoduchší. Ide síce o trochu práce na začiatku, ale všetci, ktorí ho podstúpili vám potvrdí, že je to krok správnym smerom.

Koľko BPMN modelov a schém potrebujete?

TAYLLORCOX využívame priemerne do 20% dostupných schém a symbolov. Držíme sa Paretova pravidlá a pri malých projektov nie je na zložité popisovanie čas. Naši akreditovaní tréneri odporúčajú obmedziť sa v BPMN na najdôležitejšie sadu symbolov. Vyhnete sa tak zložitosti a strmé krivke učenia sa ... Nie je nutné, resp. snáď ani možné, používať pre vaše schémy a diagramy všetky existujúce symboly.

Vytvorte si vždy nevyhnutné minimum, aby ste udržali efektívnu komunikáciu všetkým zainteresovaným stranám. Poistíte si tým jasnú definíciu procesov a bezchybnú prezentáciu k manažmentu.

V poslednej verzii BPMN 2 nikdy nebudete mať problémy s nájdením vhodnej notácie

Najnovšia verzia BPMN 2 obsahuje viac ako 100 rôznych symbolov. Môžete tak pekne odlíšiť zobrazovanie jednotlicýh typov udalostí. A graficky oddeliť jednotlivé procesné toky.


BPMN Software

Bezplatné nástroje pre modelovanie BPMN (tipy)

Každý kurz padne otázka na BPMN free modelling tools. Od doby, čo vzniklo BPMN je tu celá škála užitočných nástrojov, ktoré podporujú BPMN. Stále viac sa presadzujú aj cloudové nástroje, ktoré sú oveľa silnejšie v modelovaní a efektívnejšie pre prácu.

Adonis

Tento obľúbený nástroj nedávno prešiel veľkou aktualizáciou. Teraz je k dispozícii zdarma a v cloude. Stále ponúka modelovanie BPMN a mnoho ďalších typov modelov. Dokonca je rozšírený o grafickej analýzy.

BeePMN

Ďalší cloudový nástroj. Teraz v spojení s Cardanite. Umožňuje vytvárať diagramy BPMN,  spolupracovať s ostatnými. Pre rýchle modelovanie ideálne vec.

BPMN.io

Veľmi zaujímavý nástroj. A to hneď z niekoľkých dôvodov. Umožňuje okamžite začať s modelovaním bez registrácie. Vytvárať nielen diagramy BPMN, ale tiež podporuje ďalšie štandardy OMG, ako je DMN (decision modeling) a CMMN (case management).

ARIS Express

Táto aplikácia umožňuje vytvárať rôzne typy modelov (BPMN, EPC atd ..) Diagramy BPMN však nemožno exportovať pomocou mechanizmu BPMN Diagram Interchange založenom na XML.

Bizagi Modeler

Je veľmi populárna medzi procesne založenými manažérmi. Zameriava sa na vytváranie diagramov BPMN, ktoré možno následne automatizovať na platforme Bizagi BPM. Ponúka tiež simuláciu procesov.

Elements.cloud

Je cloudové riešenie, nie je to úplne nástroj BPMN, pretože používa UPN (Universal Process Notation). Na druhú stranu umožňuje prehľadne dokumentovať vaše procesy.

Yaoqiang BPMN Editor

Veľmi pekný nástroj, ktorý vám umožní dokumentovať procesy v notáciu BPMN a zdieľať diagramy s ostatnými prostredníctvom BPMN DI XML.

MID Innovator for Business Analysts (Personal Edition)

Jeden z mála nástrojov, ktoré sú k dispozícii stále samostatne. umožňuje dokumentovať procesy v BPMN a poskytuje niekoľko ďalších typovmodelovanie.

Toto nie je výpočet všetkých nástrojov. Avšak medzi našimi klientmi, ale aj absolventov sú najviac rozšírené práve prvý 3 (zvýraznené bold).

Chcete získať darček k narodeninám?