TOGAF® šablóny súčasťou kurzu!

Ako začať s Enterprise Architecture? Príďte na kurz do TAYLLORCOX a získajte v rámci TOGAF školenia vzorové sady šablón úplne zadarmo!

TAYLLORCOX TOGAF Accelerator™ | Vzorová dokumentácia pre Enterprise Architekty

Úplný zoznam vzorových šablón pre prácu s TOGAF získate ku každému kurzu TOGAF L1 Foundation, alebo TOGAF L2 Certified. A nielen to, skúsený audítor, architekt a tréner s licenciou od The Open Group vám ukáže praktické príklady využitia celej knižnice TOGAF. Každý dokument je stručne a zrozumiteľne popísaný tak, aby ste pochopili jeho význam a využili potenciál v praxi.

Šablóny sú dostupné vo formátoch MS Word, Excel a možno ich jednoducho zdieľať vo všetkých cloudových systémoch.

EA kurzy obsahujú knižnicu výstupných dokumentov, pre každú fázu ADM cyklu (pracovné názvy pre etapy TOGAF), ktoré sa nazývajú Architecture Content Framework. TOGAF ich rozdeľuje do 2 základných skupín na Výstupy a Artefacty.

 • Výstupy sú vo forme dokumentácie zvyčajne využívané ako zadanie pre realizáciu etapy projektu, alebo ako podklad pre referenčný model.
 • Artefakt je presnejší produkt, ktorý popisuje architektúru z určitého hľadiska, napr. Špecifikácia use-case, zoznam architektonických požiadaviek, alebo diagram siete. Artefakty sú všeobecne klasifikované ako katalógy (zoznamy položiek), matice (vzťahy medzi položkami), alebo diagramy (obrázky).

TOGAF Templates - štruktúra šablón pre EA

Catalogs

 • Application Architecture: Applications Portfolio Catalog, Interface Catalog
 • Business Architecture: Contract-Measure Catalog, Driver-Goal-Objective Catalog, Location Catalog, Organization-Actor Catalog, Process-Event-Control-Product Catalog, Role Catalog, Service-Function Catalog
 • Data Architecture: Data Entity-Data Component Catalog
 • Preliminary: Principles Catalog
 • Requirements: Requirements Catalog
 • Technology Architecture: Technology Portfolio Catalog, Technology Standards Catalog

Core Diagrams

 • Application Architecture: Application & User Location Diagram, Application Communication Diagram, System Use-Case Diagram
 • Architecture Vision: Solution Concept Diagram, Value Chain Diagram
 • Business Architecture: Business Footprint Diagram, Business Services and Information Diagram, Functional Decomposition Diagram, Product Lifecycle Diagram
 • Data Architecture: Class Diagram, Data Dissemination Diagram
 • Opportunities and Solutions: Benefits Diagram, Project Context Diagram
 • Technology Architecture: Environments & Location Diagram, Platform Decomposition Diagram

Extension Diagrams

 • Technology Architecture: Network Computing-Hardware Diagram, Processing Diagram

Matrices

 • Application Architecture: Application Interaction Matrix, Role-System Matrix, System-Function Matrix, System-Organization Matrix
 • Architecture Vision: Stakeholder Map Matrix
 • Business Architecture: Actor Role Matrix, Business Interaction Matrix
 • Data Architecture: Data Entity-Business Function Matrix, System-Data Matrix
 • Technology Architecture: System-Technology Matrix

Example deliverables are as follows

 • Preliminary Phase: Architecture Principles, Architecture Repository, Business Principles-Goals-Drivers, Organizational Model for Enterprise Architecture, Request for Architecture Work, Tailored Architecture Framework
 • Phase A: Architecture Vision, Capability Assessment, Communications Plan, Statement of Architecture Work
 • Phase B, C, D: Architecture Definition Document, Architecture Requirements Specification, Architecture Roadmap
 • Phase E: Implementation and Migration Plan, Transition Architecture
 • Phase F: Architecture Building Blocks, Architecture Contract with Business Users, Architecture Contract with Development Partners, Implementation Governance Model

TOGAF kurzy

Chcete získať darček k narodeninám?