Zlepšenie firemných procesov vďaka podpore do výšky 9600 EUR

Získajte voucher do výšky 9600 EUR na zlepšenie a rozvoj interných procesov vo Vašej spoločnosti. Prostredníctvom firemného auditu v nižšie uvedených oblastiach, získate ucelený pohľad v tej konkrétnej, pre ktorú sa rozhodnete. Audit Vám pomôže zistiť nedostatky vo Vašich interných procesoch, odhalí možné riziká, no ponúkne Vám aj konkrétne riešenia a nápady na zlepšenie fungovania podniku. 

Komu je podpora určená a aké podmienky musíte spĺňať ? 

  • malé a stredné podniky
  • sídlo spoločnosti ( v Bratislavskom kraji | mimo Bratislavského kraja ) POZOR ! rozdiel v Žiadosti  
  • spoločnosť funguje viac ako 3 roky
  • máte dostatočnú časovú a ľudskú kapacitu pre realizáciu auditu

Vybrať si môžete z rôznych oblastí firemných auditov (!! okrem finančných a účtovných !!)


V prípade, že máte záujem o vypracovanie Žiadosti, ktorá je kľúčovou prílohou pre zapojenie sa do výzvy, neváhajte nás kontaktovať

  • kontakt: [email protected]  | +421 2/20 850 891 | 
  • Maximálna výška vouchera poukážky:  je 9 600 EUR bez DPH, pokiaľ prijímateľ je platcom DPH. V opačnom prípade bude 9 600 EUR maximálna celková cena.
  • Termín na podávanie žiadostí: do 31.12.2022

Chcete získať darček k narodeninám?