10 faktov, ktoré ste o Kanban nevedeli

Spomeniete si, kedy vás naposledy zaskočil Bottleneck (úzke hrdlo) v projekte? Tieto prekážky sú najviac limitujúcim faktorom nie len v projektoch, ale v akomkoľvek procese návrhu, vývoju, implementácie, transformácie, spustení nového projektu, služby...

Podľa mojich skúseností neexistuje lepší systém, ako odhaliť prekážky a úzke hrdlá v projektoch ako je Kanban. Mám rád, keď jedna nástenka (no dobre Kanban board) povie úplne všetko o vašom projekte.

Máte prehlad o množstve rozpracovaných úloh, vrátane súvislostí a všetko pekne smeruje k čo najrýchlejšej dodávke. Pri správnom využití pozitívne posilníte spoluprácu a kolaboráciu v tíme. A vaša biznis agilita bude o pár levelov vyššie. Tak ako je každá organizácia jedinečná, ani Kanban nemá ,, jeden postup pre všetkých".

1. Je Kanban zakaždým unikátny?

Tak, ako je jedinečná každá organizácia, ani Kanban nemá prístup ,,one size fits all". Kanban vám vyrieši radu problémov, napr. ako vyhodnotiť efektivitu práce, aký progres je na úlohách a projektoch, obmedzenia, bariéry, riziká a predovšetkým či sa plnia ciele projektu.

2. Čo znamená, že Kanban je ,,focus" & ,,flow"

Čo robia skúsení manažéri inak? Vedia predvídať. To znamená stabilne a dôsledne dodržiavať princípy. Ako to dosiahnuť v dynamickom prostredí plnom rizík? Kanban Univerzita TAYLLORCOX vás naučí rôzne prístupy, ktoré fungujú na veľkých aj malých projektoch. Naučíme vás s Kanbanom predvídať. Ukážeme vám, ako ohnúť metodiku, aby ste minimalizovali objem nedokončenej práce. Skrátka to najdôležitejšie bude dokončené ako prvé.

3. Ako veľmi nás Kanban zmení?

Systém Kanban nastaví zrkadlo súčasnému štýlu práce a následne diagnostikuje príčinu problémov. Za pomoci Quick Win (rýchlych efektívnych zmien) budete hladko riešiť aj tie najnáročnejšie úlohy, bez traumy.

4. KANBAN je agilný

Princípom metodiky sú procesy (flow-based system), ale podporuje aj prácu v iteráciách. Agendu v projektoch koordinuje, zjednodušuje a zjednodušuje aj komunikáciu, takže práce prebiehajú rýchlejšie s menšou chybovosťou. Naviac online vidíte rozpracované body a kapacitné limity, takže budete schopný sa lepšie rozhodovať, čo je pre vás aktuálne prioritou. A budete pripravený na meniace sa podmienky v priebehu projektu.

5. Kanban reaguje na realitu, nie domnienky

Iné metodiky sú založené na predpokladoch, odhadoch...Kanban na faktických dátach z oblasti merania, validácie a skutočného stavu veci. Narazili ste na problém? Vyskúšajte experiment prostredníctvom Kanban simulácie, ktoré riešenia budú najlepšie. Prakticky tým odstránite osočovanie, všetko sa sústredí na to, ako celý systém zlepšiť.

6. Kanban je živý systém

Naučíte sa techniky , ako sú overovanie produktov (validace), správa portfólia, detailné plánovanie, riadenie kapacít, motivačné modely a mnoho ďalších. Kanban sa neustále rozvíja: obsahuje najmodernejšie techniky a znalosti.

7. Kanban podporuje riadenie rizík

nie len prehlad existujúcim stavom na projekte. Naučíme vás riadiť riziká v projektoch. Pri vysoko rizikových oblastiach nastavíte techniku rýchleho sledovania výsledkov a výkonov. Prínosom je aj fakt, že Kanban zvláda riziká tak jednoducho a pohodlne, že ide riziká riadiť na všetkých organizačných úrovniach, podľa ich priorít.

8. Kanban vyvažuje dopyt a kapacity

Nezvládate riadiť dopyt? V Kanban System existuje niekoľko metodík, ako zlepšiť spôsob spracovania nového dopytu. Naučíte sa aj techniku, ktorá eliminuje opozdenie, pozitívne ovplyvňuje produktivitu a pomôžu vyriešiť aj tie najväčšie výzvy na projektoch.

9. Kanban nie je len pre IT a vývoj software

Kanban sa s úspechom používa všade tam, kde sa poskytujú profesionálne služby, alebo vytvárajú produkty. Je jedno, či vaším biznisom sú digitálne služby, produkty, alebo vývoj.

Máme prípadové štúdie a praktické tipy pre využitie Kanban metodiky vo vzdelávaní, právnych službách, obchode, marketingu, HR, verejnej správe, telco, poisťovníctve, výrobe a rade ďalších odvetví.

10. Kanban @scale

Veľké organizácie s tisícom zamestnancov naprieč štátmi využívajú Kanban ako nástroj pre riešenie projektov a zlepšenie kultúrnej agility. Správnym nastavením a využitím metodiky v korporáciách získate výborný nástroj pre realizáciu stratégie, riadenia rizík a zlepšenia komunikácie naprieč projektami.

  
Chcete získať darček k narodeninám?