ISO 45001 a Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Dnes je svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spomienka na tých, ktorí zahynuli alebo boli zranení pri výkone práce. Každý rok zomrie pri práci vďaka nejakej chybe približne 6 tisíc ľudí.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyhlásila Medzinárodná organizácia práce ako spomienku na tých, ktorí zahynuli alebo boli zranení pri výkone práce. Každý rok zomrie pri práci vďaka nejakej chybe približne 6 tisíc ľudí.

Vedeli ste, že každý deň zomrie viac ako 7 600 osôb na pracovné úrazy, alebo ich dostihne smrteľná choroba v dôsledku ich povolania? Každý rok je to viac ako 2,78 milióna.

Bremeno pracovných úrazov a chorôb z povolania je významné ako pre zamestnávateľa, tak pre ekonomiku ako takú. V dôsledku týchto negatívnych udalostí, nielen smrteľných úrazov sa musí spoločnosť vysporiadať s následkami strát napr. formou predčasného odchodu do dôchodku, neprítomnosti zamestnancov na pracovisku, zvyšujúce sa poistné atď ..

V boji proti tomuto globálnemu problému vznikol nový štandard revízií známeho OHSAS 18001 (certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - BOZP). Stojí za ním globálna organizácia ISO a jej označenie nesie ISO 45001 - systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ISO 45001 - štandard pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Norma definuje požiadavky, ktoré organizáciám pomáhajú eliminovať riziká a znížiť celkovú záťaž formou metodických odporúčaní pre zlepšenie bezpečnosti zamestnancov, zníženie rizík na pracovisku a vytvorenie lepších, bezpečnejších pracovných podmienok po celom svete.

ISO štandard vyvinula komisia odborníkov na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Riadi sa ďalšími prístupy k systému všeobecných systémov riadenia, ako sú ISO 14001 a ISO 9001.

Aké prínosy vám zaistí školenie osôb a certifikácia spoločnosti podľa ISO 45001?

  • Obmedzíte riziká a náklady spojené s bezpečnostnými problémami na pracovisku
  • Budete mať vyriešený problém s naplňovaním právnych a iných požiadaviek v oblasti BOZP
  • Zlepšíte povedomie zamestnancov o ochrane vlastného zdravia a ich spolupráci pri zabezpečovaní BOZP
  • Získate nastavený systém riadenia procesov v spoločnosti, podľa vysokých štandardov BOZP vrátane neustáleho zlepšovania
  • Posilníte spoluprácu medzi zainteresovanými stranami pri prevencii vzniku havárií a zvýšite ochranu zdravia svojich pracovníkov
  • Stane sa z vás lepšia spoločnosť, ktorá má vo svojich prioritách ako bezpečnosť práce, ochranu životného prostredia, zabezpečenie kvality, tak aj ekonomické aspekty
Certifikačná autorita TAYLLORCOX radí, ako využiť ISO 45001, OHSAS 18001 pre zamestnancov a získať certifikáciu
ISO 45001 >

Chcete získať darček k narodeninám?