ITIL® Practitioner - revolúcia v ITSM

Očakávali ste od ITIL Foundation ako uplatniť ITIL v praxi a tu je odpoveď: ITIL® Practitioner od TAYLLORCOX.

Ako ITIL® Practitioner pomôže vašej organizácii získať z ITIL to najlepšie.

ITIL® pomáha budovať stabilnú a funkčnú IT infraštruktúru mnohým manažérom, aj organizáciám. Rad ďalších sa snaží tých úspešných nasledovať. Ale ako začať a tieto "best practice" najlepšie využiť?

Ak neriadite robustnú ICT infraštruktúru, v ktorej má každý proces svojho vlastníka, možno vôbec nepotrebujete dokonale ovládať všetky ITIL Intermediate programy do úrovne ITIL Expert a ďalšie kurzy z oblasti IT Service Managementu podľa ISO / IEC 20000. Existuje aj iná cesta, ako sa vyťažiť z ITIL maximum. Ak ste už absolvovali nevyhnutné základy - ITIL Foundation, ostáva vám jediný krok.

ITIL® Practitioner

Je najočakávanejšou udalosťou roka 2016 v oblasti ITSM. Tento program obsahuje rad komponentov, ktoré sú postavené na mieru potrebám dnešného IT manažéra. Kurz tu presahuje aj do ďalších oblastí, tam kde je potrebné, napr. DevOps, alebo Lean IT. Ide teda o komplexný manažérsky program, ktorý vám pomôže urobiť si v ITIL jasno.

Nie je len o tom čo urobiť, ale tiež ako to urobiť

ITIL® Practitioner je pre "real-world situation". Výukový program TAYLLORCOX obsahuje viac ako 70% praktických scenárov, prípadových štúdií a cvičení - simulácia problému a jeho riešenie s pomocou ITIL.

Celý program ITIL Practitioner sa skladá z 3 častí

  • 9 kľúčových princípov životného cyklu
  • 3 kritické zručnosti, ktoré ovplyvňujú výsledok
  • Neustále zlepšovanie služieb (CSI) ako prístup k implementácii a optimalizácii ITIL

CSI obsahuje

Zrozumiteľný Framework jednotlivých krokov, ktoré možno uplatniť na veľké i malé IT projekty. Tento prístup k CSI vám pomôže nastaviť a dosiahnuť očakávané ciele.

3 kritické kompetencie

Predstavujú schopnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby akýkoľvek z vašich plánov fungoval. Každá z týchto 3 kritických kompetencií je vo vyspelých organizáciách dodržiavaná. Ide o úplne zásadné kompetencie, ktoré sú predpokladom úspešného využitia ITIL v praxi.

  • Communication
  • Measurement and Metrics
  • Organizational Change Management (OCM)
9 riadiacich princípov

Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, je nutné držať sa zásad "Improving processes", resp. implementovať opatrenia na zvýšenie procesnej vyspelosti organizácie. Ktoré to sú?

Oproti iným IT štandardom nejde pritom o zbytočne zväzujúce pravidlá, ani o príliš všeobecné odporúčania (u ktorých nie je zrejmé, ako ich použiť). Autori ITIL® Practitioner pri vývoji frameworku využívali predovšetkým praktické a reálne skúsenosti. Ich aplikovanie v praxi má silne pozitívne dopady.

Focus on Value

Každá ITSM aktivita by mala generovať pridanú hodnotu pre zákazníka. Ten naopak rozhoduje o tom, čo je a čo nie je prínos. Toto pravidlo pomôže nielen vám, ale celému IT tímu riešiť prioritne to, čo má skutočnú hodnotu.

Design for Experience

Návrh a vývoj služieb (alebo produktov, procesov) by mal byť od počiatku koncipovaný tak, aby uspokojil užívateľské potreby a očakávania. Osvojíte si techniky popredných IT expertov, ktorí navrhujú užívateľsky prívetivé riešenia.

Start where you are

Automaticky začínate vždy od nuly? Chyba. Preskúmajte vaše súčasné zdroje a využite všetko, čo je k dispozícii. Využite vaše existujúce zdroje na maximum.

Work Holisticaly

Žiadna čiastková služba, alebo komponent nie je osamotený. V pozadí IT služieb sú zložité a komplexné systémy, ktoré majú byť navrhnuté, implementované a riadené s maximálnym prínosom celého systému. Každý IT manažér si je vedomý toho, že celok ovplyvňuje podobu a fungovanie jednotlivých častí.

Progress Iteratively

Odolajte pokušeniu realizovať všetko naraz. Rozdelenie projektu do čiastkových a merateľných častí vám pomôže udržať progres. S pomocou Quick-Win: malých, ale efektívnejšie realizovateľných etáp realizujú IT profesionáli aj tie najnáročnejšie ITSM projekty.

Observe Directly

Nielen v IT platí pravidlo: ak chcete niečo riadiť, musíte byť schopní to tiež merať. Založte svoje rozhodovanie na informáciách, ktoré sú pravdivé a správne. Naučíte sa, ako od základov každej ITSM aktivity je možné uplatňovať toto pravidlo, kedykoľvek je to možné.

Be Transparent

Buďte ostatným zrozumiteľní a úprimní v tom, čo a prečo realizujete. Naučte sa budovať také prostredie, ktoré je "samofunkčné". Dovoľte ostatným prinášať nápady vychádzajúce z predošlých skúseností a umožnite im pozitívne ovplyvňovať výsledok vášho projektu.

Collaborate

Prečo niektoré tímy podnecujú kreatívnu spoluprácu a snažia sa dosiahnuť spoločný cieľ? Naučíme vás ako správne zainteresovať ostatných a vytvoriť "spoločný záväzok". Výsledok bude prospešný pre všetky strany.

Keep it Simple

ITIL Practitioner vás naučia využívať z ITIL & ITSM len to, čo je nutné pre dosiahnutie požadovaných výsledkov. Eliminovať zbytočné aktivity a činnosti, ktoré plytvajú vaším časom a zdrojmi.

Aplikácia ITSM frameworku vám pomôže zvyšovať efektivitu existujúcich služieb alebo, implementovať nové produkty / procesy. To, čo sa v ITIL® Practitioner naučíte vyžaduje zmenu v prístupe k riadeniu IT.

Dodržiavaním 9 hlavných zásad a uplatňovaním 3 kritických kompetencií budú všetky vaše plány realizované takým spôsobom, ktorý funguje. ITIL® Practitioner vám aj celému tímu pomôže lepšie riadiť a obhajovať IT projekty, rovnako tak generovať skutočné prínosy.

ITIL Practitioner kurz

Chcete získať darček k narodeninám?