Konzultanti TAYLLORCOX pomáhajú rodinným podnikom zvládnuť generačnú výmenu a zefektívniť rodinné podnikanie


V kolotoči prevádzkových povinností rodinného podniku, existujúcich problémov, nie vždy vhodných podmienok pre rodinné podnikanie sa rodiny častokrát nestíhajú pripraviť na situáciu generačnej výmeny, respektíve neuvedomujú si, že je čas poskytnúť priestor pre riadenie a rozhodovanie Vašim nástupcom, ktorí svojou energiou, nápadmi dajú rodinné podniku nové impulzy.

Iste si pamätáte na Vaše podnikateľské začiatky, na postupné začleňovanie Vašich rodinných príslušníkov do podnikateľských aktivít. Napĺňali ste si Vaše túžby, sny alebo osobné ciele, riešili ste problémy, robili ste strategické rozhodnutia. V tom období ste neuvažovali, že jedného dňa bude potrebné „žezlo“ riadenia a rozhodovania rodinného podnikania presunúť na svojich nástupcov.

Čas prirodzene plynul a postupne ste sa dostávali do situácie, kedy je potrebné zamyslieť sa čo s Vašim rodinným podnikom a zodpovedať si na jednoduché otázky:

 • urobil som všetko aby náš rodinný podnik prežil po zmene vlastníckych vzťahov?
 • sú moje deti pripravené na prevzatie rodinného podniku a teda zodpovednosti?
 • aká je moja budúca rola v rodinnom podnikaní?
Ak ste v situácii, kedy hľadáte odpovede na uvedené otázky, neviete ako ďalej a potrebujete partnera  so skúsenosťami, s  ktorým by ste chceli túto tému riešiť, ponúkame riešenie.

Spoločnosť TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. disponuje skúsenosťami a expertmi, ktorí danej problematike rozumejú a aktívne sa zapojili do programu „Schéma na podporu rodinného podnikania“  organizovaného  SBA - Slovak business Agency v rámci ktorého riešili poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny.

V lete 2020 sa konzultanti TAYLLORCOX v rámci schémy rozhodli aktívne podporiť a implementovať pomoc dvom rodinným podnikom:

 1. DUO PODSENÍK s.r.o.
 2. masoLV s.r.o.

Nasledovala prvá návšetva s členmi rodinných podnikov, kde sme sa bližšie oboznámili s ich rodinným biznisom. Výstupom nášho stretnutia boli kľúčové oblasti poradenstva, ktoré tvorili základnú kostru celého projektu. Obaja prijímatelia pomoci nám poskytli dostatočné množstvo infomácií a tak napísať projekt a zapojiť sa do Schémy na podporu rodinného podnikania - RODPOD bolo pre nás príjemným začiatkom spolupráce. 

SBA vyhodnotila oba projekty ako úspešné čím sa posúvame do II. fázy projektu - implementácie.

DUO PODSENIK s.r.o.

Stabilná rodinná firma s 10 zamestnancami, významná hlavne na lokálnej a regionálnej úrovni, podnikajúca v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, predaj konečnému spotrebiteľovi potraviny, textil a domáce potreby. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1994 odkedy svojim zákazníkom spoľahlivo, pravidelne a dokonca aj v kritických a náročných situáciách dokáže zabezepčiť kvalitný tovar a čerstvé potraviny. Výnimkou nebola ani korona kríza, kedy dokázali exportovať tovar svojim odberateľom ako za normálnej prevádzky. Aj vďaka týmto výsadám, tvrdou prácou, súdržnosťou, vytváraním rodinnej atmosféry pri nákupe a odhodlaním vedia byť dostatnočne fexibilní a konkurencieschopní voči veľkým potravinovým reťazcom. 

V rámci odborného poradenstva konzultanti TAYLLORCOX riešili primárne témy generačnej výmeny a nástupníctva no nevyhli sme sa aj aktuálnej téme riešenia dopadov korona krízy. 

AKO HODNOTÍ SPOLUPRÁCU S KONZULTANTMI DUO PODSENIK s.r.o. 

,, Začiatok projektu bol pre nás náročnejší, spočiatku sme neverili, že môže byť oblasť  nášho podnikania kde robíme chybu. Vžďy sme si mysleli, že keď pracujeme vo vlastnej firme, robíme všetko najlepšie.Neuvedomovali sme si, že viaceré činnosti robíme v rámci rodinného podniku duplicitne, procesy v rámci podnikateľských aktivít sú niekedy neefektívne. Napriek našej súdržnosti a rodinnej atmosfére, ktorú sa snažíme vždy vytvárať v našich obchodoch alebo vo vzťahu k odberateľom, sme zistili, že v kolotoči pracovných povinností sme nikdy neriešili ako efektívne riešiť procesy " hovorí syn Henrich - konateľ, ktorý ma na starosti v rámci podniku zásobovanie obchodov, komunikáciu s odberatelmi a prevádzkovanie veľkoskladu.

,,Konzultanti z TAYLLORCOX nám otvorili oči a ukázali pohľad zvonku čo sme skutočne potrebovali "  otec Július jeden z kontateľov  DUO PODSENÍK s.r.o..  

,,Pomohli nám zefektívniť pracovné činnosti, lepšie si nastaviť priority dňa, celkovo zlepšiť stratégiu a procesy našej firmy. Pomoc nastala aj vo vzťahu k našim zamestnancom. Išlo hlavne o ich motiváciu, komunikáciu, rozdelenie pracovných úloh." 

Dcéra Antónia vidí pomoc konzultantov TAYLLORCOX hlavne v tom, že sa cíti viac pripravená na prevzatie a riadenie rodinnej firmy. Pozitívne hodnotí analýzu silných a slabých stránok podniku a nastavenie stratégie do budúcnosti, ktorá pomôže v raste a napredovaniu rodinného podniku DUO PODSENÍK s.r.o..  

masoLV s.r.o.

Rodinná firma ( 4 zamesntnaci na TPP) pôsobiaca na slovenskom trhu viac ako 20 rokov. Hlavným zameraním rodinnej firmy je spracovanie čerstvého slovenského bravčového a hovädzieho mäsa formou rozrábky, zásobovanie stravovacích zariadení (reštaurácie, vývarovne, školy) v okrese Levice a okolí. Prostredníctvom internetového mäsiarstva www.masoLV.sk oslovuje segment domácností, čo ocenia najmä obyvatelia Levíc a okolia  nakoľko majú donášku domov zdarma. Spoločnosť nevlastní kamenné mäsiarstvo, ale nakupuje čerstvo porazené mäso, ktoré vo vlastnej rozrábke delí na časti a tie následne dodáva svojim odberateľom formou rozvozu vlastnými dodávkami. 

Filozofiou spoločnosti je dodávať svojim zákazníkom kvalitné bravčové a hovädzie mäso slovenského pôvodu s dôrazom na precízne opracovanie a prvotriednu kvalitu ponúkanú zákazníkovi pri každom dodanom kuse. Aj keď sú kapacity firmy obmedzené nie veľkým počtom zamestnancov, potrpíme si na to, aby sme objednávky naším odberateľom dodávali vždy včas a v najlepšej možnej kvalite. Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste.

(Zdroj: www.masoLV.sk)

V rámci odborného poradenstva konzultanti TAYLLORCOX riešili prevažne témy podpory v organizačnom nastavení podniku, zefektívnenie pracovných činností, dopady korona krízy ako aj stratégiu nastúpníctva a pravidiel firmy pre budúce medzigeneračné transfery:

AKO HODNOTÍ SPOLUPRÁCU S KONZULTANTMI PRIJÍMATEĽ masoLV s.r.o.

,, Slovak Business Agency nám v priebehu roka 2020 - 2021 poskytla podporu vo forme preplatenia práce expertov v oblasti podpory podnikania pre rodinné firmy. Experti z rôznych oblastí zo spoločnosti TAYLLORCOX. Zamerali sme sa na oblasť medzigeneračnej výmeny vo vedení podniku ako aj zefektívnenie procesov vo firme. Spolupráca s expertami bola pre nás veľmi prínosná a odporúčame ju každej rodinnej firme, ktorá by chcel získať pohľad “zvonka” od profesionálov, ktorí vedia veľmi efektívne zanalyzovať procesy vo firme a identifikovať slabé miesta, ktoré častokrát nie sú viditeľné pre ľúdí vnútri firmy z dôvodu profesnej slepoty. Počas spolupráce sme boli schopní identifikovať slabé miesta v mnohých oblastiach a tie postupne odstraňujeme, pričom spolupráca s expertmi pokračuje aj po ukončení projektu z čoho máme asi najväčšiu radosť , pretože kľúčové témy dokončíme do úplneho konca. " -  hodnotí spoluprácu syn Tomáš, marketingový manažér firmy masoLV s.r.o.

Viac o samotnej podpore, pozadí fungovania rodinného podniku sa dočítate v článku časopisu INBIZNIS: masoLV ponúkajú levické lahôdky až do domu.  

AK AJ VY HĽADÁTE POMOC PRE VÁŠ RODINNÝ PODNIK, CHCETE POZNAŤ NEZÁVISLÝ POHĽAD ODBORNÍKOV NA FUNGOVANIE FIRMY A V NESPOSLEDNOM RADE CHCETE ZABEZPEČIŤ PLYNULÝ GENERAČNÝ PRECHOD BEZ KOMPLIKÁCIÍ máte jedinečnú možnosť zapojiť sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie v rámci  SCHÉMY NA PODPORU RODINNÉHO PODNIKANIA (SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS) (DM-20/2021) Komponent 2  - Poskytovanie odborného poradenstva v otázkach nástupníctva a generačnej výmeny.

Neváhajte sa na nás obrátiť, konzultanti TAYLLORCOX Vám pomôžu: 

 • posúdime či ste oprávneným žiadateľom podpory
 • po konzultácii s Vami Vám napíšeme projektový zámer a zosumarizujeme všetky potrebné prílohy 
 • v prípade úspešného posúdenia projektu vyhlasovateľom výzvy SBA začneme spoločne implementovať stanovené ciele 
 • bezplatné odborné poradenstvo zamerané na:
 1. Manažérske nástupníctvo (generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy)
 2. Nástupníctvo z hľadiska majetku (podpora ekonomických opatrení, plán nástupníctva...)
 3. Riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19
 4. Rozvoj potenciálu členov rodinnej firmy 
 5. Zlepšovanie postavenia na trhu 


Dôležité informácie:

 • Termín na podávanie žiadostí: od 03.08.2021 do 19.08.2021 vrátane
 • Maximálna výška podpory: 25 000,- EUR  
 • Kontakt: [email protected], +421 908 813 771  

Chcete získať darček k narodeninám?