PRINCE2 Agile je tu!

Upgrade na "agilnú verziu" je reakciou na fakt, že svet sa celkovo zrýchlil. Ak je to len trochu možné, snažíme sa svoje manažérske plány riadiť cez projekty. Agilne.

Prečo potrebuje PRINCE2 akcelerátor Agile?

Stanovené ciele sú často nepresné, v priebehu projektu sa navyše menia. Projekty už nie sú čiernobiele, čoraz častejšie svojim charakterom spadajú čiastočne do PRINCE2, ale obsahujú tiež agilné požiadavky.

Za posledných 7 rokov, kedy bola predstavená aktuálna verzia PRINCE2 sa z metodiky stal celosvetovo najrozšírenejší a medzi manažérmi uznávaný štandard. Navyše s prestížnou certifikáciou PRINCE2® Foundation a Practitioner. Prečo teda meniť niečo, čo dobre funguje, navyše u veľkých i malých projektov?

Projekty už nie sú čiernobiele (štruktúrovaný prístup verzus agilný). Stále častejšie svojim charakterom tieto projekty vnáša do štruktúrovaného riadenia tiež agilné požiadavky.

Upgrade na "agilnú verziu" je reakciou na fakt, že svet sa celkovo zrýchlil. Ak je to len trochu možné, snažíme sa svoje manažérske plány riadiť cez projekty. Realizáciu musíme zvládať v stále kratších termínoch. Stanovené ciele sú často nepresné, v priebehu projektu sa menia, alebo upresňujú.

PRINCE2 + Agile = to najlepšie z oboch štandardov

Častou otázkou je, či môže kombinácia Agile + PRINCE2 fungovať? Autor metodiky Keith Richards (ikona v agile svete) túto úlohu zvládol so svojím tímom dokonale. Podarilo sa odstrániť všetky potenciálne riziká, ktoré plynú zo spojenia oboch metodík.

Agilné a procesné techniky sa navzájom fantasticky dopĺňajú a to spôsobom, ktorý v praxi skutočne zlepšuje projektovým manažérom riadenie projektov. Svet projektového riadenia sa mení a PRINCE2 s ním.

Premýšľate, či je PRINCE2 Agile ™ vhodný aj pre vaše projekty?

Prakticky možno záujemcov rozdeliť do 2 skupín. Tí, ktorí už teraz využívajú agilné techniky (Lean, Kanban, Scrum ..), ale chcú si osvojiť komplexnejšiu a praktickejšiu metodiku pre riadenie projektov. Druhá skupina je zastúpená absolventmi PRINCE2® Practitioner, ktorí hľadajú možnosti ako reagovať na súčasné turbulentné projekty, ktoré obsahujú agilné prvky.

  • Naučíte sa využívať agilné princípy v správnych situáciách. Ale ukážeme vám aj príklady, kedy by ste nemali agilné techniky využívať - napr .: chcete, aby váš projekt zameraný na kybernetickú ochranu bol riadený agilne? Predpokladáme, že nie :-)
  • PRINCE2 Agile je prominentný certifikát pre PRINCE2 Practitionerov, ktorí chcú potvrdiť svoju profesionalitu a znalosť aktuálnych metodík v oblasti riadenia projektov.

PRINCE2 Agile™ Intro

Prínosy PRINCE2 Agile ™ a kombinácia štruktúrovanej / agilnej metodiky v organizácii

Organizácia sa snaží byť výkonnejšia, učia sa lepšie využívať dostupné zdroje. To dokazuje aj trend čoraz väčšieho počtu vysokoškolských absolventov, ktorí si na univerzite osvojili projektové riadenia PRINCE2 a po štúdiu už pracujú na projektoch.

Projektový manažér si potrebuje osvojiť užitočné návyky. Agilné techniky prinášajú do štruktúrovanej metodiky PRINCE2 komplexnejšie a variabilnejšie spôsoby, ako sa vysporiadať s meniacimi sa požiadavkami, vývojom produktov a služieb. Výhodnejšiu cenu na trhu nenájdete, prihláste sa ešte dnes!

Chcete získať darček k narodeninám?