Nepodceňujte SAFe certifikáciu. Akceleruje aj Váš kariérny rast!

Samozrejme, že sa agilné techniky ľahko používajú v malých tímoch. Ale väčšina organizácií, ktoré agile adaptujú doslova bojujú s tým, ako toto preniesť do kolaboratívnych tímov, nad zložitými systémami a v geografickom formáte.

Takže ako vo väčšom, než malom meradle dosiahnuť to, že agilita bude fungovať v celej organizácii, s benefitmi ako je rýchlejšia dodávka, kvalitnejšie výstupy a rýchlejšie požiadavky trhu?

Agilná transformácia v tak veľkom meradle je náchylná k chybám, prešľapom, poruchám... Za týmito problémami stojí nedostatočná, alebo nekvalitná štruktúra "správnych" procesov. Najčastejšia otázka teda je:

Ako implementovať agile, aby sme dosiahli očakávané výsledky?

Scaled Agile Framework® (SAFe) je natoľko komplexné metodika, že je priamo predurčená veľkým agilným tímom. Nielen tým IT, ale aj Non IT. Je to vlastne recept na bezproblémovú agilnú transformáciu. Bezproblémovú, ak dodržíte osvedčené best practices, ktoré je k využitiu zadarmo a jediné, do čoho investujete je vlastne kvalitné vzdelanie.

Agilná transformácia, ktorá nie je drina

Agile adapt, adopt, transformation


SAFe Vám bez problémov synchronizuje spoluprácu v tímoch, v dodávkach produktov a služieb. Najnovšia verzia navyše obsahuje trendy a tipy pre biznis agilitu, stratégiu, leadership a ďalšie oblasti, ktoré podporujú chuť inovovať a doslova utiecť konkurencii na míle dopredu.

Rastúci dopyt po Leading SAFe® manažéroch

Leading SAFe® certifikácia sa stala novým štandardom agility. Rozširuje manažérske schopnosti v oblasti agilných a lean postupoch, ktoré sú dnes vysoko žiadané. Získané vedomosti tak zvyšujú hodnotu na trhu práce každého absolventa.

Výskum spoločnosti Forrester: Global Agile Software Application Development tento fakt podčiarkuje. Scaled Agile Framework (SAFe®) je podľa prieskumu najpoužívanejší enterprise agility prístup, ktorý využíva 33% opýtaných organizácií naprieč sektormi.

Celosvetovo využíva, aktívne zamestnáva a vyhľadáva na svoje pozície manažérov so znalosťou SAFe 70% najväčších zamestnávateľov. Získaním tejto prestížnej certifikácie získate náskok pred konkurenciou a otvárate si tak kariérne dvere do popredných spoločností, ktoré aktívne agile využívajú. Výskum uvádza  aj ďalšie zaujímavé čísla.

Prínosy SAFe v číslach

  • 25-75% zvýšenie kvality a produktivity
  • 35-75% rýchlejšie dodávky time-to market
  • vysoký priemerný plat SAFe konzultanta

Leading SAFe® certifikácia Vám prináša nielen potenciál vyššej mzdy, ale ponúka rad ďalších benefitov:

Prínosy pre organizácie

  • Agilita v enterprise rozsahu
  • Zlepšenie komunikácie a spolupráce naprieč projektom
  • Nasadenie agile nielen IT divízie, ale všetkým Non IT tímom

Prínosy pre absolventov

  • Riadenie agility v Scrum tímoch
  • Získanie žiadanej Agile certifikácie
  • Udržíte si krok s rýchlo sa meniacimi trendmi

Leading SAFe kurz zakončený skúškou Certified SAFe® Agilist je skvelý "Enter" do metodiky SAFe.

Nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti. Vzhľadom k tomu, že počet organizácií, ktoré využívajú agile exponenciálne rastie, rovnako tak aj počet pracovných mies. Využijete SAFe všade, na všetkých úrovniach, ktoré vyžadujú precízne agile a lean manažérske techniky. V neposlednom rade deklarované prestížnym certifikátom, ktorý ste získali u renomovanej školiace organizácie.

Chcete získať darček k narodeninám?