Softvérové metamorfózy

Iste poznáte z praxe situácie, keď ste ako člen tímu participovali pri nasadzovaní softvérového produktu, ktorého úlohou bolo zefektívniť prácu alebo zvýšiť produktivitu v rámci oddelenia.

Zámerne používam slovíčko oddelenie, nakoľko prax dokazuje, že aj v takýchto projektoch v rámci organizácie chýba tímový duch. Presadzujú sa individuálne záujmy a tento fenomén má následne výrazné negatívne dôsledky na organizáciu.

Ako to teda funguje?

Niekto šikovný zistí, že  aplikáciou softvérového nástroja by bolo možné znížiť chybovosť, zlepšiť kvalitu dodávaných služieb  a teda  dosiahnuť požadované alebo  lepšie výkonnostné ukazovateľ oddelenia.  Super nápad, budú odmeny, my budeme hviezdy!  Keď sa však už dostaneme do realizačnej fázy,  teda  nákupu  nástroja, v prvej fáze tvoríme  technickú špecifikáciu. Nakoľko takmer vždy je požadované, aby bol projekt efektívny a mal zadefinovanú ROI, musia byť náklady čo najmenšie.  Výstupom takého projektu je úspech, teda nasadenie nástroja ktorý plní nami požadované funkcionality. V konečnom dôsledku sú skoro všetci spokojní. Prečo nie všetci, a kto nie?

Po individuálnom úspechu jedného oddelenia, tie ostatné začínajú kopírovať model úspechu a tak za niekoľko rokov organizácie  majú „niekoľko nástrojov napr. na zvyšovanie efektivity a produktivity“

Mnohé tieto nástroje sú veľmi podobné, chybičkou krásy je, že sú od rôznych dodávateľov a je potrebné platiť licenčné alebo prevádzkové poplatky. Tí, ktorí sú nespokojní, sú kolegovia na IT oddelení a prirodzene finančný riaditeľ, ktorý vidí, aké faktúry je nutné uhradiť za účelom zabezpečenia kontinuity prevádzky týchto „úspešných“ softvérových nástrojov.

Úspešné tímové projekty jednotlivých oddelení a stávajú z pohľadu organizácie zo dna na deň neúspešnými. Prečo takáto situácia nastala?

Povedali sme to na úvod, každé oddelenie si riešilo svoje individuálne ciele, definovali individuálne technické špecifikácie, stagnovala medzi-tímová komunikácia a namiesto jedného efektívneho, cenovo dostupného nástroja. V určitom časovom horizonte máme v organizácii niekoľko podobných nástrojov, ktoré vyhovujú individuálnym cieľom, ale neodpovedajú strategických potrebám organizácie.

Existuje prístup, ako z takéhoto problému vycúvať? Áno, riešením je softvérový audit!

A kto takýto softvérový audit realizuje?

Ak chcete získať požadované informácie čo najskôr, obráťte sa priamo na spoločnosť TAYLLOR & COX Slovensko, a.s., kde Vám experti promptne odpovedia na Vaše otázky.

Kontaktujete našich odborníkov  KONTAKTUJTE NÁS


Ak ešte váhate a chcete mať ucelený pohľad na danú problematiku, prečítajte si náš ďalší článok, ktorý sa venuje obsahu softvérového auditu → SOFTVÉROVÝ AUDIT


Peter Balco
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Chcete získať darček k narodeninám?