Management of Risk (MoR)

Takmer 8 firiem z 10 poskytujúcich služby plánujú v nasledujúcich dvoch rokoch zvýšiť svoje investície do správy rizík.

Situácia sa v organizáciách od globálnej krízy podstatne zlepšila. Napriek tomu má väčšina z nich stále značné nedostatky v riadení rizík, ktoré viedli ku kríze. Takmer deväť z desiatich firiem poskytujúcich finančné služby plánuje v nasledujúcich dvoch rokoch zvýšiť svoje investície do správy rizík. Ako ste na tom vy a vaša organizácia?

Management of Risk (M_o_R)

Podnikatelia často len "hasia požiare", namiesto toho, aby mali firmu pevne pod kontrolou. Základom úspechu je správne rozhodovanie a riadenie rizík.

Tí, ktorí prestali ignorovať Management of Risk získavajú obrovský náskok pred konkurenciou. Ich rozhodovanie je oproti ostatným podstatne viac o správnom rozhodovaní, než o šťastí a náhode.

Riadenie rizík je kľúčovým prvkom pre úspešnú realizáciu akéhokoľvek projektu.

Dobrý prehľad o rizikách v organizácii (interné / externé) znamená lepšie zvládanie neočakávaných situácií, konkurenčný tlak, legislatívne požiadavky (napr. V oblasti kybernetickej bezpečnosti) a ďalšie ..

Riziko znamená vždy neistotu.

Metodické riadenie vám pomôže z rizík vyťažiť maximum (pozitívne dopady), alebo eliminovať ohrozenia (negatívne dopady). Tento pohľad na riadenie rizík presakuje do stále viac organizácií pod značkou Axelos a najpopulárnejšej metodiky Management of Risk M_o_R.

Government v SR

Verejná správa aj súkromný sektor (bez rozdielu veľkosti) chce zrozumiteľný a flexibilný postup "ako riadiť riziká" v celom životnom cykle projektu. Od vzniku až po samotnú deštrukciu, alebo transformáciu do benefitov. Skôr, než sa pustíte do nového projektu, prvá vec, ktorú musíte urobiť je ujasniť si prečo to robíme, čo by mohlo projekt ohroziť, ako ho podporiť a čo sa môže v budúcnosti stať.

M_o_R vám pomôže zakotviť do procesov základné princípy riadenia rizík. Metodiku možno využívať v organizáciách bez rozdielu veľkosť či zamerania. A vďaka flexibilite ju možno prispôsobiť tak, aby vyhovovala všetkým interným alebo externým projektom / aktivitám / procesom.

MoR kurzy

Chcete získať darček k narodeninám?