TOGAF a ArchiMate v praxi plnenia požiadaviek Odboru hlavného architekta Ministerstva vnútra

Od roku 2019 bude ešte väčší tlak na vytvorenie a dlhodobé udržiavanie architektúry úradov. Zoznámte sa s kľúčovými dokumentmi a príďte na workshop, kde Vám vysvetlíme všetky súvislosti a naučíme, ako získať potrebné financie a implementovať opatrenia.

Agenda odboru Hlavného architekta eGovernmentu

Odbor hlavného architekta (OHA) na Ministerstve vnútra predpokladá podľa zahraničných skúseností, že za 3 roky od účinnosti uznesenia vlády č. 889/2015, resp. po účinnosti novely zákona č. 365/2000 Zb. o informačných systémoch verejnej správy, zakotvujúci posudzovania zo strany OHA, tj. k 1. 1. 2019, už budú mať všetky kľúčové organizácie verejnej správy vytvorenú a udržiavanú architektúru úradu, takže pripravovať žiadosti o stanovisko OHA budú dostatočne vopred, na základe úplných architektonických informácií a s využitím dostupných vlastných architektonických zručností.

Čo ukladá povinnosť riadiť sa architektonickými dokumenty OHA, ako sú vzory, ciele, princípy a metodiky, pri budovaní architektúry v štátnej správe?

Posudzovanie zo strany OHA je vykonávané na základe uznesenia vlády 889 z 2. novembra 2015 a na základe zákona č. 365/2000 Zb. O informačných systémoch verejnej správy. Je posudzovaná predovšetkým zhoda architektúry projektu s architektúrou eGovernmentu.

Aby mal OHA pri posudzovaní zhody otvorené, verejné kritériá, v zhode s prijatou medzinárodnou metodikou TOGAF stanovil a v metodickom pokyne k formuláru publikoval tzv. Architektonické princípy a architektonické vzory riešení.

Architektonické princípy a vzory sú zostavené tak, aby podľa nich vytvorené architektúry úradov napĺňali ciele Stratégie rozvoja ICT služieb a ďalších platných strategických dokumentov.

Prečo eGovernment Workshop a Toolkit?

Na workshope si vysvetlíme, ako vyplniť oficiálne Formuláre Odboru hlavného architekta, ako pracovať s odovzdaným Toolkit-om a najmä kladieme dôraz na vysvetlenie tvorby modelov architektúry.
 


Nemyslíme si, že všetko zvládnete bez úvodných znalostí, preto pred absolvovaním Workshopu si treba predstaviť architektonický framework TOGAF a modelovacie jazyk ArchiMate, ktorý budete potrebovať pre tvorbu modelov. Preto ponúkame unikátny 2. denný workshop:

    Vytvorili a otestovali sme pre Vás tie najdôležitejšie materiály, ktoré prakticky využijete pri opise architektúry informačného systému ISVS na úrade.
  • Deň Workshop práce s eGovernment OHA Toolkitom

1krok

Nevymýšľajte vymyslené.

Garantujeme profesionálnu kvalitu.

Vytvorili a otestovali sme pre Vás tie najdôležitejšie materiály, ktoré prakticky využijete pri opise architektúry informačného systému ISVS na úrade.


Problematika eGovernmentu je rozsiahla, vybrali sme pre celkové pochopenie kľúčové oblasti a dokumenty do Toolkitu, ktorý potrebujete mať a chápať význam jednotlivých jeho častí a spôsob použitia jednotlivých dokumentov v celkovom kontexte eGovernmentu.

Celá dokumentačná základňa dodržiava Architektonické princípy a vzory, aby podľa nich architektúry úradov napĺňali ciele Stratégia rozvoja ICT služieb a ďalších platných strategických dokumentov.

Štruktúra Toolkit materiálov eGov

• Komplexná sada "ready to use šablón", vychádza z oficiálnych materiálov OHA
• Zrozumiteľne predvyplnené a samozrejme plne prispôsobiteľné všetkým úradom
• Ušetríte nielen čas, ale dosiahnete výrazné finančné úspory za externé konzultácie

Nesľubujeme, že sa Vám podarí vyplniť žiadosť na mieste. Nepodarí. Ale urobíme všetko preto, aby Vám každému bolo z formulára úplne všetko jasné, aby ste mali rozmyslené, na čo a koho sa v úrade potrebujete ešte opýtať, aké údaje budete vypĺňať do ktorej tabuľky, keď ich získate, a ako z katalógov v žiadosti vytvoríte tiež požadované diagramy.

V priebehu tréningu Vám radi poradíme aj v ostatných otázkach, týkajúcich sa postupného zavedenia architektúry do Vášho úradu. Budete mať každý dostatok priestoru sa nás pýtať a diskutovať medzi sebou.

eGovernment workshop + TOOLKIT nadväzuje na dobre spracované dokumenty a metodické postupy OHA, vysvetľuje súvislosti a poskytuje potrebné informácie a zvyšuje kompetencie pre zvládnutie popisu architektúry úradu. Sme s OHA stotožnení, že myšlienkou tzv. EGovernmentu je správa vecí verejných za využitie moderných elektronických nástrojov, vďaka ktorým bude verejná správa k občanom priateľskejšia, dostupnejšia, efektívnejšia, rýchlejšia a lacnejšia, čo je určite naším spoločným záujmom.

A ako by mala vyzerať ideálna štvorica, ktorá by z úradu na workshop mala doraziť?
  • Manažér ICT
  • Architekt kybernetickej bezpečnosti
  • Osoba zodpovedná za rozvoj ISVS podľa informačnej koncepcie
  • Kľúčová osoba za agendu ISVS, ktorá pozná procesy, ktoré ISVS rieši

Budeme sa tešiť na spolupráci.

Přejít na Workshop a Toolkit >

Chcete získať darček k narodeninám?