Prečo absolventi preferujú PRINCE2® Agile, pred Scrum, Kanban, či SAFe

Prečo absolventi preferujú PRINCE2® Agile, pred Scrum, Kanban, či SAFe

Stále je tu dosť tých, ktorí si myslia, že agile je len pre agilný vývoj IT projektov. Agilný prístup považujú za niečo, čo im umožní byť "len rýchlejší". Alebo, že agile = SCRUM a nič viac.

Tiež sa stretávame s tým, že celé tímy odmietajú agile, pretože by boli v rozpore s reguláciami, procedúrami a ďalšími postupmi, ktoré ich zväzujú? Rozprášime tieto mýty a ukážeme si, prečo je PRINCE2® Agile Practitioner najvyspelejší agilný prístup pre riadenie projektov.

Prečo upgradovať znalosti projektového riadenia PRINCE2® na PRINCE2® Agile Practitioner? Aké problémy možno čakať u agilnej transformácie a nastavenie princípov pre agilné riadenie projektov? Najväčší problém stále je, že pojem "agilné" nie je správne pochopený, tj. Ani nie je správne aplikovaný.

Agilný prístup

Áno, agilné projekty sú často rýchlejšie v doručovaní. Ale agile je niečo viac, ide o zmenu spôsobu myslenia (agilná transformácia). To vo výsledku znamená, že váš projekt nebude / nemusí byť doručený tak, ako ste si na iniciácii a začatí projektu určili.

Každý projekt má svoj harmonogram. Či už ste projektový manažér, alebo agilná kouč, časové limity v harmonograme sú často nočnou morou. Nemôžete tlačiť, aby sa všetko doručilo. Pretože výsledok často vedie k tomu, že výstupy sú hlboko pod požadovanou kvalitou a to nás môže stáť krk. Preto sa musíte sústrediť na skutočné priority.

Kanban

V agilnom projekte radšej nedodáte niečo, čo nie je povedzme "požadovaný štandard". Ale na druhú stranu sa postaráte a dohliadnete na to, aby všetko bolo dodané tak, aby to plnilo účel a prínos pre klienta.

Agilné postupy na riadenie projektov sa stále častejšie a treba podotknúť, že úspešne používajú aj v projektoch mimo IT. Nezriedka sa stáva, že si zafixujete niektoré merateľné parametre projektu a ostatné necháte "odomknuté". Najčastejším príkladom je, že zamknete harmonogram a zafixujete náklady.

Organizácie, ktoré majú vyspelú metodiku PRINCE2® považujú agilitu za užitočný nástroj. S týmto prístupom sa čoraz viac stotožňujú a prechádzajú na PRINCE2® Agile napr. aj z tradičných agilných princípov, ako je SCRUM, ktorý naopak voľnosti poskytuje niekedy až príliš.

4 dôvody pre PRINCE2® Agile Practitioner

1. Jednotný prístup a terminológie. Vďaka PRINCE2® ste nastavili kľúčové princípy a procesy riadenia projektov. Máte tak ideálnu platformu pre rozšírenie metodiky na agilné postupy, ktorých primárnym cieľom je pridaná hodnota. Tá je v agilnom svete motorom všetkého a pomáha tak prioritizovať úlohy.

2. Flexibilné agilné metódy riadenia projektov. Existuje mnoho variácií agile. Hoci je SCRUM asi najznámejší, nie je to jediný funkčný agilný prístup. PRINCE2® metodika nikdy nepredpisovala striktné postupy pre dodávky projektov. U metodiky PRINCE2® Agile preto môžete pracovať s jedným, ale aj viac agilnými prístupmi, ako je SCRUM, Kanban, DevOps, SAFe.

3. Business perspektíva. PRINCE2® metodika má "executive" úlohu, ktorá reprezentuje záujmy "biznisu". Uplatnením tohto prístupu v agilnom prostredí si vytvoríte víťazný prístup, pretože si stále udržujete aj aktualizujete celkovú business perspektívu, tj. Strategické a obchodné ciele. Nenecháte sa tak strhnúť používateľmi a ich požiadavkami, ale dodáte to, čo zodpovedá obchodným potrebám / požiadavkám.

4. Agilometer. Ide o PRINCE2® nástroj, ktorý vyhodnocuje riziká a zároveň pomáha posúdiť mieru agility daného projektu. Aj vodopád projekty môžu mať niektoré prvky agility. A práve AgiloMeter ™ vám pomôže posúdiť dôsledky agilného prístupu. Medzi ďalšie skvelé funkcie je aj posudzovanie potenciálnych problémov pri zavádzaní agile prístupu.

Pokiaľ chcete svojmu šéfovi obhájiť prínosy, určite pomôže aj táto infografika: PRINCE2-Agile-Corporate-Guide-Infographic.pdf

Aké výhody prináša PRINCE2® Agile oproti SCRUM, Kanban, SAFe, DevOps..

Požiadavky na výstupy projektu i celkové očakávania v dnešnom svete rastie. Je tu neuveriteľný tlak na update starých produktov, služieb. Alebo ich výmenu.

Kombináciou najefektívnejšej projektovej metodiky PRINCE2 s akcelerátorom agile získate komplexnú platformu pre riadenie, spätnú väzbu, kooperáciu a iteratívne doručovanie výstupov projektu. Sami si určíte, ktoré princípy a postupy z agilných prístupov, ako je SCRUM, Kanban, SAFE, DevOps v projekte využijete.

Budete pracovať systematicky, efektívnejšie, rozšíria sa oblasti pre automatizáciu postupov a celkovo budete zvládať prácu rýchlejšie. Takže znovu otázka z úvodu: je PRINCE2® Agile silnejší a efektívnejší, než ostatné agilné prístupy?

Áno. Pretože je postavená na koreňoch rokmi preverených 7 princípov, procesov a kombinuje to najlepšie z prístupov ako je SCRUM, Kanban, SAFe, DevOps a ďalších. Maximalizujte úžitok v agilite s PRINCE2® Agile! Prečo absolventi preferujú PRINCE2® Agile, pred Scrum, Kanban, či SAFe.

Začať s PRINCE2® Agile >

Chcete získať darček k narodeninám?