Agilná transformácia má svoj štandard: AgileSHIFT by Axelos

Agilná transformácia vyžaduje komplexnejšiu metodiku, ako sú princípy SCRUM, Kanban a ďalšie. AgileSHIFT od Axelos je odpoveďou na požiadavku agilného riadenia naprieč organizáciou. Nielen v IT.

Agilná transformácia má svoj štandard: AgileSHIFT by Axelos

Agilná transformácia: V mnohých spoločnostiach je tendencia transformačnej zmeny vykonávať tradičným tzv. "waterfall" spôsobom. Teda napríklad ako vopred podrobne naplánovaný projekt alebo program. Tento prístup ale nie je pre dynamicky sa meniace prostredie vhodný a je potrebné aplikovať agilný prístup vychádzajúci napríklad z konceptov ako je agilný manifest, PRINCE2 Agile, Scrum, KANBAN atď.

Rad organizácií mení svoje staré procesné návyky a investujú svoj čas, kapacity a financie do implementácie agilného riadenia projektov, ale aj ostatných aktivít (business as usual). Namiesto agilnejšej organizácie prichádzajú ďalšie problémy a plány na flexibilnejšiu organizáciu krachujú.

Jedna z kľúčových príčin zlyhania je nekompromisný stret tradičnej (waterfall) kultúry s tou agilnou. Najznámejšia a jedna z najstarších metodík SCRUM bola vyvinutá za účelom zefektívniť vývoj v IT. Ale zavádzať agilnú metodiku iba v IT oddelení nestačí.

Prvý komplexný framework, ktorý zastreší agilnú transformáciu

Axelos, vlastník metodík PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITIL, MSP, MoP, P3M3, MoR a ďalších vytvoril framework, metodiku a QCR (Quick Reference Card). Ten bezpečne pripraví vaše tímy (naprieč organizáciou) na transformáciu do agilného riadenia. V princípe vám QCR pomáha absolvovať transformačnú zmenu kultúry na enterprise agile.

Ako vám pomôže preklenúť priepasť medzi súčasným a cieľovým stavom?

Odpoveďou je "Delta AgileSHIFT". S pomocou Delta realizujete postupne celý rad agilných, štruktúrovaných a hybridných prístupov naprieč organizáciou. Tým postupne mizne rozkol medzi existujúcim spôsobom fungovania a transformáciou na agile.

Aby sme vyhoveli tomu, čo musíme urobiť, rámec AgileSHIFT definuje podnikovú agilitu, zásady a postupy. Agilita spoločnosti je schopnosť organizácie rýchlo sa pohybovať a prispôsobovať sa reakciou na posun zákazníckych a trhových potrieb.

AgileSHIFT doplnky: Agendas & Canvases

AgileSHIFT prináša aj veľmi praktické doplnky v podobe tzv. "Agendas & Canvases". Jedná sa o praktické šablóny pomáhajúce sa napríklad pripraviť na denný stand-up, retrospektívu, čo by mal obsahovať výsledok start-upu alebo čo by mala obsahovať "road-mapa".

Viac o AgileSHIFT metodike >


Aké prekážky AgileSHIFT odbúra

Okrem agilného prístupu k transformačnej zmene ("change the business") je potrebné citlivo nastaviť vzťah ku štandardnému chodu organizácie ("run the business") a to tak, aby nedošlo k ohrozeniu existujúcich funkcií a služieb. Každá spoločnosť má individuálnu absorpčnú schopnosť a tempo zmien.

Typické prekážky k transformácii smerom k agilite:

 • nezáujem o zmenu
 • spokojnosť so stavom
 • ustálená, dlhodobá kultúra
 • zastarané, prekonané procesy, nástroje a postupy
 • prílišný tlak na krátkodobé ciele (napr. cieľ tržieb na tento mesiac)
 • sila moci (vertikálna politická "sila" s bariérami pre komunikáciu s ďalšími oddeleniami)

Čierna labuť

Prílet "čiernej labuti" je úplne nepredvídaná udalosť, ktorá v danom odbore úplne zmení podmienky a spôsob podnikania. Vyššie uvedené "narušovače" sú indikátory, ktoré signalizujú, že k takejto udalosti môže v danom odbore dôjsť.

„Narušovače“ kľudu

Spoločnosti fungujúce v zavedenom, tradičnom prostredí by mali byť opatrné v prípade, že fungujú v prostredí, ktoré umožňuje príchod tzv. narušovačov (disruptors). Toto sú typické indikátory, ktoré predvídajú príchod nečakaných zmien:

 • cloudové služby – ľahko sprevádzkovateľné a nastaviteľné IT služby a prostredie
 • vzdialená práca - home-working, "hot-desking" a práca nezávislá na konkrétnej lokalite
 • „gig economy“ – dynamické prostredie v personálnej oblasti, možnosť vytvárania ad-hoc pracovných vzťahov
 • online prostredie - prostredie umožňujúce aj novo vzniknutým subjektom rýchlo a ľahko osloviť veľké množstvo zákazníkov

"Kde sme" vs. "Kde chceme byť"

Spoločnosti, ktoré sa chcú dobre pripraviť na "zajtrajšok" a chcú uskutočniť transformačné zmeny by mali vedieť definovať svoj budúci stav. Budúci stav z pohľadu pridanej hodnoty pre svojich zákazníkov a akými zmenami v organizácii to možno dosiahnuť z pohľadu napr. ľudí, procesov.

Podcenenie meniaceho sa prostredia

AgileSHIFT skvele vysvetľuje, prečo potrebujete organizačnú agilitu. A to v reakcii na súčasné dynamické podmienky v mnohých oblastiach. Nové technológie, možnosti outsourcingu, home-work, on-line marketing, práca na diaľku, a ďalšie vytvárajú prostredie kde sú "tradičné" spoločnosti ohrozené. Tieto aspekty AgileSHIFT označuje ako VUCA a svojím prístupom je úspešne eliminuje. VUCA je varovaním pre spoločnosti, ktoré podceňujú meniace sa prostredie a spoliehajúce sa na istotu včerajška.

VUCA znamená:

 • Volatility – prchavosť
 • Uncertainity – neistota
 • Complexity – komplexnosť
 • Ambiquity – nejasnosť


Záver: AgileSHIFT je mocný nástroj pre transformáciu na agilné riadenie

AgileSHIFT prináša 5 základných princípov pre transformačnú zmenu. Pre efektívne vykonávanie transformačných zmien AgileSHIFT definuje 5 tzv. praktík, ktoré by mali byť súčasťou zmien. AgileSHIFT tiež odporúča maximálne množstvo ľudí v tímoch určených pre agilnú zmenu a tiež sa venuje podmienkam za akých by tím mal efektívne fungovať - ako napríklad 5 elementov

AgileSHIFT denné stand-upy sú každodennou krátkou udalosťou, ktorá tímu pomáha pochopiť postup prác (čo sa dodalo a čo sa dodá) a je to tiež možnosťou komunikovať prípadné nové riziká či otvorené body, ktoré treba riešiť. AgileSHIFT retrospektíva prebieha taktiež posledný deň iterácie a cieľom tejto aktivity je zlepšiť riadenie agilnej transformácie - napr. fungovanie a komunikácia tímu.

Príďte na manažérsky úvod AgileSHIFT Intro v rozsahu 1/2 dňa, alebo absolvujte rovno intenzívny 2 denný kurz AgileSHIFT Certification.
AgileSHIFT kurzy a certifikácia >

Chcete získať darček k narodeninám?