Naštartujte IT podľa ITIL® 4: Create, Deliver & Support

Pri pohľade na moderné mesto z perspektívy vidíte na prvý pohľad úplne odlišné časti, ktoré dohromady tvoria funkčný celok. Táto perspektíva je kľúčovou a nevyhnutnou súčasťou pre pochopenie a fungovanie všetkých vyspelých služieb. Service Management podľa ITIL 4 obsahuje 2 zásadné piliere úspechu: Perspektívu a Flexibilitu.

Co je to ITIL 4 CDS

Create, Deliver and Support (CDS) Specialist

ITIL 4 Managing Professional sa skladá zo 4 kníh. Jedno z nich je práve ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS). Ide o praktický guide pre všetkých, ktorí sa podieľajú na vývoji s prevádzky IT služieb.

V tomto manuáli nájdete odporúčanie pre riadenie IT. Ako začať od prvého nápadu, až po realizáciu. Od prvotnej dopytu na trhu, až po návrh a testovanie finálneho produktu. Všetko navyše podľa trendu 21. storočia a to je holistický prístup. Tento smer zdôrazňuje, že jednotlivé časti systému nemožno merať a riadiť bez dostatočného pochopenia systému ako celku.

Perspektíva vám pomáha pochopiť funkčný IT ako celok. Ako sa každá služba podieľa na celkovom úspechu, čo robí a akú vyžaduje podporu. Uriadiť tieto služby si vyžaduje širokú škálu zručností, procesov, nástrojov a technológií.

Flexibilita je schopnosť využiť čo najefektívnejšie portfólio nástrojov v komplexných systémoch. Tu neexistuje jeden univerzálny prístup, ani izolovaný pohľad. Flexibilita vyžaduje agilné prístup a učenia sa zo získaných skúseností.

Komu je ITIL 4 CDS určený

CDS best practice pokrýva celý životný cyklus produktov a služieb, ktoré využívajú IT technológie. Tieto praktické návody sú určené všetkým, ktorí sa starajú o Development, alebo Operations. Kniha vám ukáže odporúčania pre vytváranie Value streamov, postupov a procesov v celom životnom cykle služieb. Obsah týchto odporúčaní je vhodný ako pre vývojárov, tak testery, manažérov, biznis analytikov a ďalších profesionálov vo svete digitálnych služieb.

Čo je to CDS - Create, Delivery & Support?

Obsah kurzu nadväzuje na ITIL4 Foundation, najmä na value streamy. Je tu tiež niekoľko nových disciplín, ako napr .: procurement, ITSM Toolkit a ďalšie. Celkovo sa opiera o 4 dimenzie ITIL® 4, ktoré sú rozdelené do týchto kategórií.

  • Partners and suppliers
  • Organizations and people
  • Information and technology
  • Value Streams and processes

Či už staviate novú službu, alebo inovácii existujúce IT, je vždy nutné brať do úvahy všetky tieto 4 dimenzie. Implementácia technológií, alebo procesov bez ohľadu napr. Na "organisations and people" by inak bola neefektívna, alebo skôr neúčinná. Partneri a dodávatelia musia byť zapojení do definovania a schvaľovanie nových postupov, aj oni sú súčasťou value streamu. Skutočnú hodnotu získate iba tak, ak zapojíte do procesu všetky tieto dimenzie a budete ich schopní riadiť z celkovej perspektívy s patričnou dávkou flexibility.

ORGANIZATION AND PEOPLE

Vám ukáže rôzne druhy organizačných štruktúru a toho, kedy ktorú najlepšie využiť. Navyše sú tu obsiahnuté aj postupy a pokyny pre efektívnu spoluprácu, orientovanie sa na zákaznícke požiadavky, riadenie tímov, komunikačné zručnosti a kompetencie. ITIL®4 sa tak podľa môjho názoru oveľa viac orientuje na personálne aspekty a firemnú kultúru.

INFORMATION AND TECHNOLOGY

V tejto dimenzii nájdete tipy pre celú radu technológií pre poskytovanie digitálnych služieb. Pre manažérov je kľúčové, aby mali čo najlepšiu úroveň znalostí a rozumeli tomu, čo je možné na trhu získať a využívať vo svoj vlastný potenciál v oblastiach, ako je napr. Zlepšovanie služieb, efektivita, riadenie ľudí, úspora nákladov, posilnenie konkurencieschopnosti atď ..

VALUE STREAMS AND PROCESSES

CDS sa zameriava na kritickú dôležitosť adaptability a rôznych spôsobov agilné spolupráce. Nájdete tu best practices pre value streamy a aktivity, ako sú incidenty, alebo nové služby. Hnacím motorom sú skúsenosti zákazníkov a biznisová hodnota. Naučíte sa stavať vlastné hodnotové toky, mapovať procesy, postupy a využívať získané dáta pre koordináciu práce.

PARTNERS AND SUPPLIERS

Často zanedbávaná a izolovaná dimenzie sú partneri a dodávateľov. ITIL®4 na ne nazerá, ako kľúčové prvky celého systému. Spolupráca s nimi v hodnotových tokoch value streamu je životne dôležitá pre fungovanie a využitie externistov ako jedného všetkého tímu a nie iba zdroje dodávok. Táto časť sa venuje aj odporúčaním pre nastavenie formátov spolupráce, špecifikáciu nákupu a riadenia zmluvných podmienok.

Viac informácií o kurze


Chcete získať darček k narodeninám?