Predstavenie PRINCE2® 6th edition

Čo možno od prvej aktualizácie očakávať? Čo znamená PRINCE2 6th edition pre existujúcich aj nových absolventov? Má zmysel investovať do novej verzie?

Prvá veľká recenzia

Kľúčové fakty o novej verzii metodiky pre riadenie projektov

V spolupráci s vlastníkom metodiky Axelos pre vás pripravujeme aktualizáciu štandardu pre riadenie projektov PRINCE2. Vydaná bude tiež nová verzia skúšok na úrovni Foundation a Practitioner.

Ide o prvú revíziu poslednej verzie, uvedenej v roku 2009. Čo možno od nového vydania očakávať? Čo znamená PRINCE2 6th edition pre nových záujemcov? Čo znamená PRINCE2 6th edition pre existujúcich absolventov?

Metodika PRINCE2 sa využíva defacto vo všetkých krajinách. Medzi projektovými manažérmi má bezkonkurenčnú povesť "osvedčených postupov" pre riadenie veľkých i malých projektov naprieč sektormi. Pokiaľ chcete metodiku, ktorá kladie dôraz na princípy úspešnej realizácie projektu, je to práve PRINCE2.

Čo je cieľom modernizácie PRINCE2?

Metodika bola naposledy prepracovaná v roku 2009. Po 13 rokoch to bol iste očakávaný update (predchádzajúce vydanie v.r. 1996). PRINCE2 6th edition teda prichádza zhodou okolností po 7 rokoch od poslednej, kompletne prepracovanej verzie. Áno, ide o výrazne kratší cyklus modernizácie projektovej metodiky, než predchádzajúce vydania.

Cieľom PRINCE2 6th edition nie sú radikálne zmeny. Posledný update (5th edition) pomohol metodiku výrazne zoštíhliť, urobiť zrozumiteľnou a jednoducho aplikovateľnou na akýkoľvek typ projektu.

Hlavným zmyslom aktualizácie je podpora projektových manažérov v dnešnej dynamickej dobe, kde moderné technológie menia podmienky, používatelia a zainteresované strany zvyšujú svoje očakávania a na projektového manažéra rastie tlak na dosahovanie vyšších cieľov s nižšími nákladmi.

Kľúčom k úspechu je pritom implementácia a prispôsobenie (tailoring) projektovej metodiky na daný typ projektu. A presne v tomto duchu sú realizované vylepšenia - Tailoring PRINCE2.

Štruktúra metodiky zostáva rovnaká, zostalo zachovaných 7 princípov, procesov aj tém. Ide o model skvele overený a obľúbený medzi projektovými manažérmi. Metodika bola vždy postavená na "life-experience", resp. skúsenostiach z praxe.

Hlavné zmeny PRINCE2 6th edition

 • Väčšia previazanosť medzi Témami a Princípmi
 • Praktické ukážky aplikácie metodiky s tipmi a príkladmi
 • “Tailoring PRINCE2” dôraz na prispôsobenie potrebám organizácie a prostrediu projektu
Čo to znamená pre súčasných (aj budúcich) absolventov?
 • Stále ide o rovnakú metodiku PRINCE2
 • V procesoch je navyše 1 aktivita, inak zostáva 7 princípov, procesov a tém
 • PRINCE2 metodika sa nemení, dôkazom je fakt, že cca 85% obsahu zostáva rovnaký
 • Verzia 5th edition venuje Tailoringu poslednú kapitolu. V novej verzii bude Tailoring doplnený, resp. rozdelený a nájdete ho vždy na konci každej kapitoly.

RoadMapa PRINCE2 6th edition

Plán vydania PRINCE2 6th edition certifikačných skúšok!

Aké zmeny vás čakajú v oblasti certifikačných skúšok PRINCE2 od Axelos?
 • 2017 | v 2/2 PRINCE2 Foundation + Practitioner skúšky, zatiaľ iba v angličtine
 • 2018 | Ďalšie jazykové verzie (Francúzsko, Nemecko, Poľsko ..)
 • 2019 | Predpokladaný release Českej a Slovenskej verzie

PRINCE2 Foundation

 • verzie 5th edition zostávajú v platnosti
 • stále ide o certifikát s doživotnou platnosťou

PRINCE2 Practitioner

 • väčší dôraz na tailoring metodiky
 • platnosť bude skrátená z 5 na 3 roky

V čom si TAYLLORCOX drží vedúce postavenie na trhu?

Rovnako ako Axelos vnímame Tailoring (prispôsobenie) metodiky PRINCE2 prostrediu projektu za kľúčové pre jeho úspešnú realizáciu. Náš prístup ku školeniam je odlišný v tom, že ukazujeme techniky a prístupy, ktoré v praxi skutočne fungujú.

Veľmi populárne sú Workshopy na mieru, kedy s pomocou PRINCE2 princípov a procesov ukazujeme projektovým manažérom tipy, ako si prácu spríjemniť, zjednodušiť a dať tomu systematický profesionálny vzhľad.

 • WaterFall vs Agile
 • Malé projekty vs. veľké
 • Ako využiť znalosti z kurzov v praxi

Chcete získať darček k narodeninám?