Scrum Master vs. SAFe Scrum Master

Film Batman vs. Superman je prvé, čo si vybavím pri diskusii dvoch táborov od agilných majstrov: Scrum Master vs. SAFe Scrum Master. Obidva prístupy su si podobné, ale pritom úplne odlišné. Ste pripravení na kritiku, kto tu je väčší akčný hrdina?

Prečo k tomu máme čo povedať

V prvom rade tu nechceme presadzovať niekoho ortodoxný názor. Toto porovnanie bude skôr hodnotenie podobné ako vo filmovom Kinoboxe, ktorému filmu udelíme percentuálne score na základe hodnotenia filmových kritikov.

Nebude vám vnucovať svoj názor, že je lepší SAFe, alebo Scrum. Oba prístupy majú čo do seba. Chceme sa proste podeliť o skúsenosti. Obe metodiky sme otestovali na vlastných interných projektoch, u klientov, máme radu feedbackov od absolventov školení SAFe Scrum Master, alebo Scrum Master. A tieto cenné skúsenosti tu zoradíme vedľa seba a opíšeme pre aj proti. Proste sami si urobte názor, ktorá rola je pre vás ten správny akčný hrdina projektu.

Čo ste o nás najskôr (ne)vedeli

Väčšina z vás si zafixovala TAYLLORCOX ako agilnú akadémiu, ktorá školí typické role (Scrum Master, Product Owner a Developer). Ale týmto to nekončí. V roku 2017 sme získali skvelých profesionálov na školenie SAFe.

V minulom roku sme sa stali prvou a stále jedinou českou a slovenskou akreditovanou školiacou organizáciou na kurzy od spoluautora metodiky: Scrum.org. s českým a slovenským lektorom (faktický unikát). Usporadúvame rôzne špeciálne agile / lean workshopy: stačí sa pozrieť sem: www.scrum.cz

A čo ste najskôr nevedeli: prakticky od vstupu na český a slovenský trh (v roku 2007) úspešne pomáhame ako agilní tréneri, vedieme, alebo suplujeme aj ďalšie role v agilných tímoch. Vrátane mediácie v problémových projektoch za pomoci auditu projektov podľa P3M3.

To nám pomáha testovať teóriu v praxi. Je úžasné vidieť , ako to čo robíme, posúva našich klientov ďalej. Myslím si, že všetky tieto dôvody sú dostatočným argumentom preto, aby som tu urobil čo najobjektívnejšie porovnanie oboch prístupov: SAFe vs Scrum.

Keď sme v roku 2016 videli na projekte v Emirátoch metodiku SAFe, boli sme nadšení. No potom prišlo aj určité vytriezvenie, pretože nič nie je také , ako sa sa na prvý pohľad zdá. Takže poďme k veci.:

Scaled Agile Framework (SAFe)

Toto je proste robustná enterprise riešenia pre organizácie, ktoré potrebujú zladiť biznis agilitu. SAFe vám dáva smer, ako byť konkurencieschopnejší a prosperovať v digitálnom prostredí budúcnosti. Ide o najpopulárnejší agilný enterprise nástroj, ktorý pomáha organizáciám zladiť viacero tímov, pracujúcich na rovnakých produktoch.

Agilné tými, ktoré pracujú podľa SAFe môžu síce použiť Scrum, ale nemusia. SAFe tími používajú pre svoje projekty agilné metodiky, ktoré vychádzajú zo Scrumu, ale rovnako tak môžete siahnuť po Kanban, alebo Extreme Programming (XP).

Toto je úplne zásadná odlišnosť SAFe. Proste sa sami môžete rozhodnúť , ktoré časti Scrumu si vyberiete a s čím ich budete kombinovať. Každý tím potrebuje  pre zvýšenie výkonu väčšinou niečo iné. A v neposlednom rade niektoré agilné tímy vôbec nepoužívajú tradičné Scrum prvky. Napriek tomu je hlavná rola SAFe označovaná titulom Scrum Master, resp. SAFe Scrum Master.

Scrum (originálny Scrum Guide framework)

Chceme sa tu primárne venovať odlišnostiam SAfe Scrum Mastera od Scrum Mastera podľa Scrum Guide. Nebudeme tu vysvetľovať " čo je to Scrum". Tento Framework bol toľkokrát opísaný, že by som tu zbytočne opakoval to, čo je napísané už inde.

Pokiaľ Scrum nepoznáte, ide o samotné korene agilných princípov. Bez tohoto prístupu by neexistovala metodika SAFe. Asi najlepšie je investovať pár hodín do krátkeho "Introduction kurzu", vedeného skúseným Scrum Mastrom. Aktuálne to je možné aj online, s živým lektorom. Kontaktne. Tu:

Scrum Introduction

Odlišnosti

Scrum Master x SAFe Scrum Master

Ako som už vysvetlil, agilné tímy fungujúce podľa SAFe vôbec nemusa Scrum používať. A pokiaľ Scrum nepoužívam, tak logicky nie je nutné, aby SAFe Scrum Master metodiku Scrum (popísanú v Scrum Guide) poznal.

Je zvláštne, že obe role majú rovnaké meno, aj keď sú tak rozdielne. Posúďte sami. V prostredí SAFe hrá Master úplne inú rolu a kľudne by sa táto pozícia / rola mohla volať SAFe Team Master.

SAFe Scrum Master
Scrum Master

Primárne musí zabezpečiť dosiahnutie čo najlepších výsledkov v oblasti kvality, plánovania, životného cyklu projektu a v neposlednom rade dohliadnuť na to, ako doručiť dodávku čo najrýchlejšie.
Jeho doménou je pomôcť tímu v čo najhladšej aplikácii agilných princípov. Vlastne je podporou pre agilný tím, tak aby čo najviac využíval Scrum.

Pomáha implementovať SAFe (Scrum, Kanban, ďalšie agilné techniky).
Zameriava sa na implementáciu Scrumu v rámci tímu a rolí Product Ownera a Developera.

Podrobnosti

Scrum Master x SAFe Master

1 Leader

Leader, Cosch: Ak už ste typický Scrum Master, alebo ten od SAFe, obe pozície majú na starosť tréning a vedenie svojich tímov. Oba využívajú aj ďalšie agilné techniky, ako je Kanban, alebo XP (eXtreme Programming).

2 Riešiteľ

Riešenie problémov: obe role pomáhajú svojim tímom prekonávať problémy. V princípe ide o to, aby ktokoľvek mohol prísť a ukázať na prekážky vo svojej práci a tým ich pomohol odstrániť. Napriek tomu majú oba prístupy odlišný spôsob riešenia problémov.


3 Autorita

Samoorganizované tímy: jeden zo svätých grálov agility. Väčšia samostatnosť znamená, že tým má väčšiu autoritu, lepšiu schopnosť rozhodovať sa v čiastkových krokoch a zrýchliť dodávku tým, že sa minimálne deleguje a čaká na schválenie ,,vyšším managementom".

4 Pravá ruka

Product Owner: Scrum master je pravou rukou Product Ownera napr. v oblasti backlogu (položiek čakajúcich na riešenie). Pomáha mu tiež s plánovaním a zlepšením agility pri produktoch a službách.Záver: môj pohľad na vec

Rola (SAFe) Scrum Mastra, najviac v korporáciách môže mať mnoho podôb a rozdielne potreby a očakávania.  Zásadné pritom je, či agilita vychádza z princípov spísaných v Scrum Guide, alebo je organizácia riadená podľa Scaled Agile Framework.

Na malé projekty a menšie agilné tímy by som volil rozhodne Scrum a riadil sa tým, čo je roky overené a novo aj aktualizované v Scrum Guide. Manažéri, ktorí majú cross funkčné támy, resp. viac tímov a viac menších projektov, ktoré spolu súvisia, ale riadia sa oddelene, by som rozhodne doporučil SAFe.

Mne osobne sa najviac páči technika ScrumXP: ide o odľahčenú verziu procesov, ktoré sú ideálne práve pre cross funkčné a samoorganizované tímy. Ide o kombináciu toho najlepšieho pre riadenie agilných tímov v Scrumu a akcelerátory pre vývoj (eXtreme Programming).

Nejde o nijako ortodoxný názor a rozhodne môžete využiť Scrum aj na veľké agilné tímy. Ibaže SAFe tam tak nejako tu cestičku už prešľapal a prečo vymýšľať vymyslené? A tým skôr, keď vám ide o tak kľúčovú rolu, akou je Scrum Master.

Samozrejme môžete siahnuť aj po iných agilných metodikách, neznamená to, že sú zlé. Ale pre Scrum a SAFe existuje toľko otestovaných scenárov, postupov, princípov a techník, ktoré vám s určitou istotou pomôžu. Rovnako vo výsledku agilita slávi úspech tam, kde víťazí nad dokumentáciou zdravý sedliacky rozum.

Chcete získať darček k narodeninám?