Update projektovej metodiky PRINCE2® - Nové verzie sú označenie 5th a 6th edition

Od 1. januára 2020 je zavedené nové označenie existujúcich a platných verzií projektovej metodiky PRINCE2®. Čo tento update PRINCE2® znamená, prestáva platiť Váš existujúci certifikát? Čo sa mení, čo zostáva a aké sú platné verzie?

Nový rok 2020 odštartoval s novým označením pre platné verzie projektovej metodiky PRINCE2®

Od 1. januára 2020 je platné nové označenie existujúcich a platných verzií projektovej metodiky PRINCE2®. Čo tento update PRINCE2® znamená, prestáva platiť Váš existujúci certifikát? Čo sa mení, čo zostáva a aké sú platné verzie?

Zabudnite na staré označenie PRINCE2® 2009 a 2017

Axelos a PeopleCert zaviedli nové označenie s platnosťou od 1.1.2020. Jediné aktuálne platné verzie sú tak PRINCE2® 5th edition a PRINCE2® 6th edition.

Tie ostatné, ktoré teraz poznáme, definitívne skončia v marci. Ako väčšina z vás vie, posledná aktualizácia je verzia PRINCE2® 2017. V novom označení ako PRINCE2® 6th edition. A predchádzajúca verzia PRINCE2® 2009 je v novom označení PRINCE2® 5th edition.

  • PRINCE2® 2009 ➪ PRINCE2® 5th edition
  • PRINCE2® 2017 ➪ PRINCE2® 6th edition

Takže sme nový rok 2020 odštartovali s aktualizáciou všetkých školiacich a certifikačných materiálov, prezentácií, ale aj popisov na webe tx.sk Toto nariadenie platí pre všetkých partnerov, examination institute, akreditované školiace organizácie (ATO) a ich Affiliate. Najneskôr do konca marca 2020 musia aktualizáciu verzií dokončiť všetci uvedení, resp. končí prechodné obdobie.

Aký je rozdiel medzi PRINCE2® 5th edition a PRINCE2® 6th edition?

Ako sme už písali v článku: Predstavenie novej verzie PRINCE2® 2017 Update (v novom označení PRINCE2® 6th edition), ide stále o tú istú metodiku, akú poznáme vo verzii PRINCE2® 2009, resp. teraz PRINCE2® 5th edition. Update sa týkal zmeny hlavne v oblasti štruktúry certifikačných skúšok a nových otázok.

Tip: uchádzači v našich kurzoch využívajú duálne materiály (bez príplatku) a vedia, poznajú rozdiely medzi PRINCE2® 5th a 6th edition. Vo verzii PRINCE2® 5th edition sa tak môžete v rámci kurzu rozhodnúť, či budete preferovať skúšky anglické alebo slovenské. Vo verzii PRINCE2® 6th edition je možné absolvovať skúšky výlučne len v anglickom jazyku.

Ďalej došlo ku zmene štruktúry niektorých kapitol a napr. kapitola Tailoring (prispôsobenie metodiky na mieru) je teraz ako samostatná časť, ale bola rozdelená do ostatných kapitol. Dá sa povedať, že ide o kozmetické zmeny.

Zostalo osvedčených 7 Princípov, 7 Procesov a 7 Tém. Hlavný rozdiel pre vás je v tom, že PRINCE2® 6th edition je len v anglickej verzii, t.j. certifikačné skúšky sa skladajú v angličtine. Zatiaľčo PRINCE2® 5th edition sú certifikačné skúšky stále dostupné okrem angličtiny aj v slovenčine. Takže

  • PRINCE2® 5th edition ➪ slovenské a anglické skúšky
  • PRINCE2® 6th edition ➪ anglické skúšky

Oba certifikáty sú pritom rovnocenné, medzinárodne platné a vydané v anglickom jazyku. Na vyžiadanie je možné získať nostrifikáciu v slovenčine s notárskou prekladateľskou doložkou.

Aké dôvody viedli autorov k premenovaniu a zmene verziovania?

Podľa oficiálneho vyjadrenia je snahou Axelos a PeopleCert zjednotiť verziovanie s ostatnými metodikami na trhu a lepšie tým vyjadriť dlhoročnú históriu tejto projektovej metodiky. Napr. v minulom roku vyšla nová verzia ITIL, označovaná ako ITIL 4.

Majú zmeny dopad na obsah školení, certifikačných skúšok a ďalších materiálov?

Obsah ako taký sa v metodike nemení. A to ako v klasickej "waterfall" verzii PRINCE2®, tak v agilnej PRINCE2® Agile. Ide stálo o tie isté princípy riadenia projektov, čo je určite dobrá správa. K akejkoľvek zmene vo vnútri nie je dôvod, pretože metodika je funkčná a aplikovateľná na veľké i malé projekty, naprieč sektormi.

História a vývoj metodiky PRINCE2®

PROMT, PROMT II: prvá verzia metodiky vznikla v 80. rokoch a bola kľúčovou metodikou pre IT v Governmente Veľkej Británie. Zlom nastal v roku 1989, keď bola metodika uvoľnená širšej verejnosti a súkromnému sektoru pod označením PRINCE. Nasledujúca verzia spôsobila revolúciu v projektovom riadení a metodika sa postupne stala celosvetovo najrozšírenejším štandardom projektových manažérov.

  • PRINCE2® v roku 1996
  • Ďalšia verzia PRINCE2: 2009 Update (od 2020 PRINCE2® 5th edition)
  • Posledná verzia PRINCE2: 2017 Update (od roku 2020 PRINCE2® 6th edition)


Chcete získať darček k narodeninám?