Manažérske simulácie? Kľúč k osvojeniu si teórie.

Profesionálne manažérske hry vám nasimulujú tie najväčšie výzvy a naučia vás riadenie zmien, projektov a plnenie strategických cieľov. Osvedčené simulácie zahŕňajú profesijný rozvoj a osvojenie si metodík na úrovni procesov, projektov, riadenia IT a kooperáciu s biznis oddelením.

Najlepšie vám utkvie v pamäti to, čo prežijete na vlastnej koži. To je dôvod, prečo stále rastie obľuba manažérskych hier čiže biznis simulácií, ktoré sú najnovším trendom v manažérskom vzdelávaní a obrovským hitom pre rok 2019.

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o detskú hru.

Herný plán, kartičky s úlohami, rozdelené role ... Viete si predstaviť, že top manažment vašej firmy alebo váš IT tím na celý deň opustí kanceláriu a bude stavať pyramídy, plánovať štart Apolla 13 alebo predávať pizzu? Verte, že sa vám to vyplatí.

Či už máte problém s fungovaním firemných procesov, riadenie vašich projektov pokrivkáva, alebo viazne komunikácia vnútri tímov, či medzi nimi, biznisové simulácie sú tým pravým riešením.

A oceníte ich aj vtedy, keď všetko beží, ako má, ale vy chcete ďalej pracovať na svojich manažérskych zručnostiach a v praxi si osvojiť metodiky, ako je ITIL, PRINCE2, DevOps  či SCRUM

Pri simulácii si pomocou reálneho príbehu na vlastnej koži vyskúšate, ako sa vysporiadať s náročnou úlohou, a zistíte, kde máte rezervy.

Manažerské hry Apollo 13 (ITIL / ITSM), Challenge of Egypt (PRINCE2 / SCRUM / Agile), [email protected] (ITIL / IT4IT) a Phoenix Project (DevOps), ktoré školia skúsení lektori zo spoločnosti TAYLLORCOX, sú zamerané na manažérske a projektové riadenie, zlepšenie spolupráce medzi oddeleniami naprieč firmou či zvýšenie efektivity IT. Takto orientovaných školení je na trhu samozrejme množstvo, ale rozdiel je v zážitku a praktických skúsenostiach.

Nový pohľad na vec.
ITIL & IT Governance & Business v krízovom projekte

Keď počas jediného dňa nepredáte 12,5 milióna kusov pizze, vaša firma sa nedostane z červených čísel!

A vy čoskoro po začatí hry zisťujete, že cieľ pravdepodobne nesplníte. Nefungujú vám kľúčové procesy, IT nekomunikuje s biznisom, firma nie je schopná reagovať na zmeny, projekt riadia všetci a vlastne nikto.

Po spätnej väzbe od lektora to skúšate dať do poriadku a zachrániť, čo sa dá. To všetko pod tlakom, v spolupráci s množstvom kolegov na rôznych pozíciách a v úlohe, o ktorej ste doteraz mali len matnú predstavu.

"Prepadol som hre, vybočil som zo stereotypu, prežil som silný príbeh, získal som nový pohľad na vec"

tak o biznis simuláciách hovoria tí, ktorí si ich sami vyskúšali. A pomocou skutočného zážitku pochopili, čo v konkrétnych situáciách nefunguje, kde vznikajú problémy, ako ich čo najefektívnejšie riešiť a hlavne: ako všetko preniesť do praxe vo vlastnej firme či projektu.

Prínos pre firmu, ktorej pracovníci manažérske hry absolvujú, je zjavný. Rovnako tak rozdiel oproti klasickému školeniu postavenému na pasívnom sledovaní PowerPoint prezentácie. A tak nie je divu, že počet spokojných účastníkov stále narastá. A čo vaši manažéri, majú sa kde hrať?

Manažerské simulace >

Chcete získať darček k narodeninám?