Leadership – čo to vlastne je?

Nie je líder ako líder - v spôsobe jeho vedenia sa odzrkadľujú jeho znalosti, skúsenosti, odbornosť, ale aj jeho DNA, jeho osobnosť, to, ako bol formovaný, vychovávaný a k čomu bol vedený.


„Jedným z dôvodov, ktorý nám bráni stať sa úspešnejším lídrom, je fakt, že sme nepochopili, o čom leadership vlastne je. Väčšinou máme rôzne predstavy o leadershipe, bez toho, že by sme chápali vzájomné súvislosti.“   
Steve Radcliffe

Pojem „Leadership“ pochádza z angličtiny zo slov „to lead“ a „ship“, čiže viesť a vzťah (budovanie vzťahu s ľuďmi, ktorých vediem). Existuje viacero definícií pre leadership, je to istá forma umenia, je to veda a zároveň proces, kde sa silne odráža osobnosť lídra. Umenie byť dobrým lídrom spočíva práve v schopnosti doviesť iných ľudí k tomu, čo chceme dosiahnuť a to tak, že to chcú oni sami. 

Armstrong a Stephensová (2008) hovoria, že leadership je inšpirovanie ľudí lídrom k tomu, aby vynaložili svoje najlepšie sily a schopnosti na dosiahnutie požadovaných cieľov, je to o získavaní ich oddanosti a motivovaní k tomu, aby chceli dosiahnuť stanovené ciele. 

Keby sme chceli posúdiť zrelosť lídra, túto by sme hodnotili na základe jeho záujmu o ľudí a zároveň jeho manažérskych a odborných zručností. V leadershipe ide o to, vybudovať si s členmi svojho tímu dôveru. Ak nemá líder dostatok zručností a ani jeho záujem o ľudí samotných nie je na vysokej úrovni, v takom tíme často vládne nedôvera, pokrytectvo, neúprimnosť a istá nepohoda. Ak je líder skúsený, so značnou dávkou inteligencie, vedomostí, znalostí, skúseností, ale je skôr sebestredný a orientovaný len sám na seba, vtedy vzbudzuje len rešpekt. Ľudia si vážia jeho odbornosť, ale držia si od neho skôr odstup.  Naopak, ak je to človek, ktorý má vysoký záujem o dobré vzťahy na pracovisku, záleží mu na každom jednotlivcovi, ale odborné zručnosti ešte nemá na vysokej úrovni, tam funguje veľká náklonnosť a je len otázkou času, kedy sa z takého lídra stane zrelý líder. Chce to len čas. Správny líder má okrem dôvery svojich ľudí (followerov)  a dôvery v nich aj dobrý úsudok, veľkú dávku pokory a pevnú vôľu. Paradoxom je, že ak rozumie svojim vlastným slabostiam, to mu dáva tú najväčšiu silu a to z neho robí lídra najvyššej úrovne. Lebo je to niekto, kto nemusí predstierať niečo, čím nie je, ale je takou osobou, akou je. Čo býva extrémne náročné.

Hovorí sa, že najväčším kritikom sme si my sami. Často máme tendenciu si neveriť, podceňovať svoje schopnosti, avšak práve toto je niečo, čo lídrom môže pomôcť otvoriť oči, pochopiť, ako ich vidia iní. Tým, že sú voči sebe kritickí, tým pádom aj vynakladajú viac úsilia na zvýšenie práce na sebe, na svojom rozvoji, na zvyšovaní svojich kompetencií a výkonu.   

Keď sa v minulosti začali vedci zaoberať leadershipom a výskumom rysov lídra, tak sa zameriavali hlavne na interpersonálne charakteristiky (na základe osobnostných rysov Big Five). Toto je model, ktorý využívajú rôzne psychodiagnostické techniky v psychológii, popisujúci pritom 5 osobnostných rysov, ktoré sú do istej miery vrodené, časovo stabilné a navzájom od seba nezávisia. K osobnostným charakteristikám lídrov patrí napr. aj neuroticizmus, extroverzia či introverzia, prívetivosť, otvorenosť, svedomitosť, inteligencia a iné.

Leadership začína v nastavení mysle:

- to, ako vedieme ľudí, je výsledok toho, kto sme a čo ponúkame, aké spôsoby,

- to, ako pracujeme s ľuďmi- ako prejavujeme svoj postoj, očakávania, potreby,

- to, ako myslíme, ako interpretujeme rôzne situácie, emočné stavy, ako robíme rozhodnutia,

- to, ako sme výkonní, produktívni.

Leadership je o vnímaní záväzku voči sebe a ostatným, je o preberaní zodpovednosti, o výkone. Lídri sa nerodia. Lídrom sa človek stáva. Len sa netreba báť pádov a zlyhaní. Tam sú tie pravé poklady, tam je tá príležitosť pre učenie a rast. A to vieme ponúknuť v rámci programu LEADERSHIP u nás v TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.

Moduly programu LEADERSHIP nájdete TU

PaedDr. Elena Moravčíková

Chcete získať darček k narodeninám?