Nový "ITIL 4" dorazí v agilnej forme začiatkom roka 2019

Ako certifikovaní partneri AXELOS a členovia tímu, ktorý spolupracuje na vývoji novej verzie ITIL sa s Vami chceme podeliť o chystané novinky. Axelos na konci roka 2017 oznámil významné zmeny v metodike ITIL. Nová verzia nesie označenie ITIL 4 a týka sa nielen samotnej metodiky, ale zároveň aj certifikačnej schémy. Ide o prvý razantný update od roku 2011, kedy vyšla posledná platná verzia ITIL v3. Často sa nás pýtate, či ITIL má budúcnosť. Posúďte sami ....

Čo prinesie ITIL 4 update? 

Kozmetické zmeny, alebo skutočnú revolúciu?

Tréneri TAYLLORCOX (ITIL Approved Trainers) sú zapojení do "development programu" novej verzie. Rad informácií je síce pod NDA (Non-disclosure agreement), napriek tomu sa už teraz s Vami môžeme podeliť o to, čo všetko očakávame od tejto aktualizácie. A je toho naozaj veľa!

Meno: nový názov metodiky

S predstihom už vieme, že nová verzia "ITIL verzia 4" dostane jednoduché označenie "ITIL 4". Hoci rad zdrojov uvádza ITIL v4, v oficiálnych dokumentoch nie je "v" označené.

Termín: Axelos oznámil, kedy predstaví nový update ITIL 4 

Všetko nasvedčuje tomu, že novej verzie sa naozaj dočkáme v 1Q 2019. Nová verzia tak bude dostupná cca rok a pol po tom, čo Axelos oficiálne zverejnil plány na aktualizáciu metodiky IT Service Managementu, ITIL v3 na konferencii itSMF.

TAYLLORCOX je už registrovaný v špeciálnom školiacom programe Train the Trainer ITIL 4, ktorý sa otvára v 3Q 2018. Novej verzie sa tak u nás dočkáte prakticky ihneď, ako bude oficiálne prístupná verejnosti.

Certifikácia: od základov prepracovaná certifikačná schéma

Axelos predstavil nové názvy programov z portfólia ITIL 4. Síce ešte nie sú zverejnené obsahy jednotlivých oblastí, ale aj tak možno odvodiť ich zameranie a prínosy.

Všetko nasvedčuje tomu, že ITIL 4 bude skutočne najväčšou aktualizáciou za posledných 11 rokov, resp. od vydania ITIL v3. Neostal tu kameň na kameni. Zmeny sa týkajú všetkých úrovní od Foundation po Master. Nový kreditný a certifikačný systém sa skladá iba z týchto úrovní (zoradené od základnej).

Rovnako, ako v ITIL v3 tu nájdete 2 streamy, ktoré zastrešujú obsahovo prepojené moduly a to
  • ITIL Strategic Leader (ITIL SL)
  • ITIL Management Professional (ITIL MP)

ITIL 4 Certifikační schéma

ITIL 4 Certifikační schéma


Kurzy
: úplne prepracované sylaby školenia ITIL update 4

ITIL 4 Foundation: Logicky release tohto základného certifikačného kurzu bude vydaný ako prvý. V úrovni Foundation si osvojíte základné princípy, procesy, koncepty a dôležitú terminológiu. ITIL 4 Foundation je pomyselnou vstupnou bránou do metodiky a ďalších certifikačných úrovní.

ITIL Managing Professional (ITIL MP): stream je upgradovaný tak, aby si účastníci osvojili praktické a technické znalosti o tom, ako riadiť úspešné IT projekty, riadiť teamy IT profesionálov, ovládali manažérske postupy pre správu IT služieb. ITIL MP je určený všetkým, ktorí pracujú v technologických a digitálnych tímoch.

Tento "Stream" sa skladá zo 4 kurzov. Pričom 3 z nich (Create, Deliver & Support + Drive Stakeholder Value + High Velocity IT) tvoria jeden celok "ITIL Specialist". Posledný modul "Direct, Plan and Improve" spadá aj do ITIL Strategist streamu.

Nové 4 základné kurzy ITIL MP
  • High Velocity IT
  • Direct, Plan & Improve
  • Drive Stakeholder Value
  • Create, Deliver & Support 
Ak chcete získať certifikáciu ITIL MP, musíte absolvovať ITIL 4 Foundation a všetky 4 kurzy uvedené v tomto streame

ITIL Strategic Leader (ITIL SL) stream stavia na hodnotách nielen pre IT, ale pre celú organizáciu. Novo sa tak označuje ako digital services. Tento blok tvorí 2 vysoko profesionálne kurzy, ktoré sú určené len skúseným IT manažérom, absolventom ITIL 4 Foundation s preukázateľnou praxou min. 3 rokov.

  • ITIL Leader Digital & IT Strategy
  • ITIL Strategist Direct, Plan & Improve

ITIL Master: najvyššia certifikácia v rámci ITIL

Pre tých z vás, ktorí chcú získať všetky kredity z úrovne ITIL MP a ITIL SP, majú nárok na certifikačnú skúšku ITIL Master. Podrobnejšie informácie budú postupne doplnené tak, ako ich oficiálne Axelos zverejní svojim ATO.

Expirácia: platnosť certifikácie ITIL v3 a "bridge" na ITIL 4 update

Absolventi ITIL v3, ktorí majú 17 kreditov môžu absolvovať "bridge" z ITIL Experta na ITIL Managing Professional. Každý, kto investoval do existujúcej schémy teda môže pokračovať ďalej. Čo je pre všetkých, ktorí investovali do existujúcej certifikácie, skvelá správa. Avšak tento transfer je v pláne najskôr na 2/2 roka 2019. Avšak ak ste absolventi iba ITIL v3 Foundation, tak bude nutné absolvovať certifikačný kurz znova. V tejto úrovni sa bridge neplánuje.


Under construction: aké ďalšie zmeny možno od ITIL 4 očakávať?

Zmeny reagujú na zvyšujúcu sa potrebu komplexných IT riešení. Nová verzia bude ešte viac prepojená na best practice ďalších štandardov, bez ktorých sa dnes prakticky nezaobídeme, tj. DevOps, Agile, Enterprise Architecture a ďalšie.

Cieľom je posunúť framework ITIL na komplexnejšiu úroveň, ktorý umožní organizáciám byť agilnejšími, adaptívnejšími vzhľadom na meniace sa podmienky a schopnejšími efektívnejšie plniť nové výzvy a strategické ciele.

Základné osvedčené princípy ITIL zostanú rovnaké

ide o skvele fungujúci model riadenia IT. To by mohlo znamenať, že existujúci absolventi ITIL možno budú mať v novom systéme uznanú certifikáciu, ale pravdepodobne za podmienok podobných ako pri upgrade z ITIL v2 na v3. To znamená, že schéma bude pravdepodobne vyžadovať "bridge training", čo je forma skráteného školenia, ktorá prenesie a prepočíta získané body v schéme ITIL v3 do ITIL 4. Podrobnejšie informácie Axelos zatiaľ stráži a budú najskôr odhalené až v 1Q 2019 spolu s Keynote novej verzie.

Najzásadnejšie zmeny znova a stručne: zhrnutie najdôležitejších zmien na záver

ITIL 4 Foundation kurz vrátane certifikácie bude k dispozícii od 1Q 2019. Nebude tu žiadny "transfer / bridge". Takže prechod na ITIL 4 Foundation bude podmienený absolvovaním novej certifikácie / kurzu. ITIL Practitioner kurz v novej schéme nebude. Síce ide o nesmierne zaujímavý a praktický tréning zručností pre absolventov ITIL® Foundation, ale nemusíte mať obavy. ITIL Practitioner know-how sa len logicky rozprestrie do nových modulov. 

Všetci, ktorí získali podľa certifikačnej schémy Axelos - ITIL v3 17 bodov, môžu využiť bridge a stať sa ITIL Managing Professional. Každý, kto teda mieri na certifikáciu ITIL Expert by mal pokračovať a získať všetky potrebné kredity do 2/2 roku 2019, kedy sa plánuje vydanie tejto "bridge" certifikácie.


Časová os vývoja ITIL: ako šiel čas s najpopulárnešou metodikou od prvej verzie po budúcej ITIL 4

Metodika ITIL bola vyvinutá vládou Veľkej Británie v 80 rokoch minulého storočia v reakcii na problémy s IT a jeho rozvojom. Cieľom bolo vytvorenie frameworku, ktorý poskytne manuál a odporúčania pre poskytovanie kvalitných IT služieb.

Britský úrad vlády - The Office of Government Commerce (OGC), podporený obrovským množstvom investícií do vývoja a ľudských zdrojov nakoniec vytvoril prvú verziu ITIL, ktorá bola dostupná verejnému aj súkromnému sektoru. Obsahovala spolu 30 kníh, rozdelených do tematických oblastí. Vlastníctvo ochrannej známky, školenia a certifikačné schéma zaštítila vládna organizácia APMG, ktorá akreditovala a licencovala svoje ATO (accredited Training Organisation).

Prvá zásadná zmena nastala v roku 2001. Nová verzia ITIL v2 bola výrazne prehľadnejšia a logickejšie usporiadaná. Obsahovala celkom 9 kníh. V roku 2006 vznikol dlho očakávaný glosár. Ďalšia zmena nastala v roku 2007 s aktualizáciou ITIL v3, ktorá je ešte viac zameraná na biznisové prínosy s piatimi hlavnými publikáciami, ktoré sú známe pod označením ITIL Service Lifecycle.

V roku 2011 došlo k updatu, ktorý nemožno označovať ako novú verziu, ale opravy nepresností, nejasností a drobné preusporiadanie obsahu, vrátane korekcie niekoľkých chýb.

V roku 2013 bola celá agenda APMG prenesená pod novú štátnu organizáciu Axelos Ltd. Pod jeho záštitou vznikol nový kurz ITIL® Practitioner, ktorý reagoval na potreby absolventov ITIL® Foundation overiť si svoje novo získané vedomosti na praktických scenároch. V roku 2017 certifikačnej časť svojho biznisu presunul Axelos pod organizáciu PeopleCert, ktorá pôsobí po celom svete prostredníctvom svojich ATO, ktorým je aj TAYLLORCOX.

Zmeny, ktoré môžeme očakávať na začiatku roka 2019, budú s najväčšou pravdepodobnosťou najväčšou zmenou za viac ako 11 rokov. Axelos deklaruje, že vývoj frameworku ITIL bude vychádzať z reálnych skúseností tisícov odborníkov a profesionálov (do developerskej skupiny sú zaradení i tréneri TAYLLORCOX).

ITIL® 4 Foundation kurz >

Chcete získať darček k narodeninám?