11+1 najlepšie platených certifikácií

Certifikácia majú istú a rýchlu návratnosť vstupnej investície. Či už v podobe kariérneho rastu, alebo zaujímavejšie pracovnou náplňou, ktorá je tiež lepšie platená.

TOP 11 +1 najžiadanejších (a najlepšie platených) certifikácií v roku 2019

Firmy si navyše uvedomujú, že v časoch, keď ekonomika neustále rastie a na trhu chýbajú ďalší odborníci, je práve zvýšenie kvalifikácie defacto jediným spôsobom, ako doplniť chýbajúce personál. Pracovať efektívnejšie a inteligentnejšie.

TAYLLORCOX analyzoval vzdelávacie plány získané od HR manažérov významných spoločností, ktorí patria medzi najväčších zamestnávateľov v SR. Nezabudli sme do štatistík zahrnúť aj malé a stredné spoločnosti naprieč segmentmi.

Narozdiel od špekulácií na finančných trhoch predstavujú tieto znalosti potvrdené medzinárodne akreditovaným certifikátom aktívum s trvalou hodnotou.

Nižšie uvedené manažérske vedomosti sú aktuálnym nedostatkovým tovarom, kde dopyt prevyšuje ponuku. Maximálny úžitok a profit získate za predpokladu, že tieto manažérske vedomosti podčiarknete certifikátom od uznávanej autority s medzinárodnou platnosťou u spol. TAYLLORCOX.

Preukázanie vedomostí je veľmi dôležité, najmä ak

 • je vaša kariéra na samom začiatku,
 • chcete zmeniť vaše doterajšie zameranie
 •  alebo skrátka pomýšľate na povýšenie a kvalifikovanejšiu, lepšie platenú pozíciu.

Certifikácia a nové know-how ako investícia

Každý nový rok aktualizujeme rebríček najzadnejšej a nadštandardne platených certifikáciou. Ak budete rozvíjať nižšie uvedené zručnosti, môžete si prísť na obrovské odmeny.

Rozhodli ste sa rozšíriť si vedomosti a získať potrebnú kvalifikáciu s medzinárodne uznávanou certifikáciou? Ukážeme vám najlepšie platené pozície na trhu. Cieľom tejto štúdie je vás motivovať, alebo skrátka dodať chuť urobiť pre svoju kariéru niečo nové...

Akreditovaný certifikát je vašou osobné značkou, ktorá reprezentuje nezávislou autoritou primerané znalosti a skúsenosti. Ak chcete zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, alebo premýšľate ako zaujať budúceho zamestnávateľa, toto je najistejšia a najrýchlejšia cesta.

Certifikát za vás transparentne deklaruje, že ste investovali do poznatkov, absolvovali tréning v akreditovanom stredisku a úspešne zložil záverečné skúšky, ktoré overujú schopnosť využívať nové nabité znalosti v manažérskej praxi. Nenechajte sa prevalcovať konkurenciou! Vaši konkurenti už dosť možno absolvovali medzinárodne certifikované kurzy, čím výrazne zvýšili svoje aktíva.

Certifikát vám otvorí dvere k lepším pohovorom

Pretože váš životopis je zároveň vaším marketingovým billboardom

Možno máte dostatočné predpoklady aj skúsenosti potrebné pre lepšiu prácu. Ale ak nie ste schopní v správny moment preukázať vašu kvalifikáciu ... Je viac, než pravdepodobné, že prepadnete do skupiny 75% uchádzačov, ktorí sú odmietnutí.

V horšom prípade vás vyhľadávací robot, ktorý využíva väčšina personálnych agentúr ani nenájde. Ich strojovej vyhľadávanie talentov prebieha práve na základe kľúčových slov, ako napr.:

 • IT bezpečnosť
 • Certified ethical hacker
 • Projektový manažér PRINCE2

10 najlepších investičných príležitostí do certifikácie

Z prieskumu ponuky na pracovných miestach vyplýva, že priemerná ročná mzda u týchto TOP 10 certifikáciách je 2,7mil. Plat v Českej republike sú stále o niečo nižší, než je trend v západných krajinách. To ale nič nemení na tom, že manažéri s týmito kompetenciami patrí medzi najlepšie platené na trhu.

Ak deklarujete svoju profesijnú kvalitu medzinárodne uznávaným certifikátom, váš plat porastie o desiatky percent. Spoločnosti si navyše sťažujú na nedostatok týchto odborníkov a netají sa tým, že sú ochotní za kvalifikovaných profesionálov priplatiť.

Tento zoznam (neurčuje poradie popularity) obsahuje akreditované programy, po ktorých je najväčší hlad. Sú to témy v kybernectické bezpečnosti, ochrany osobných údajov, riadenie projektov a rozvoji enterprise architektúry.

Riadenie projektov, programov a portfólia

Enterprise Architektúra

Kybernetická bezpečnosť

Riadenie rizík

Riadenie IT

Procesné riadenie

Manažérske hry (tip)

(Business Simulation, Business Games). Nejde vlastne o certifikácie. Ale o praktické tréningy, ktoré nasimuluje tie najzložitejšie problémy pre praktické osvojenie vyššie uvedených metodík. Tento interaktívny prístup je preukázateľne najefektívnejší spôsob, ako preklopiť teorietické znalosti v praxi a využiť ich pri riešení problémov aj projektov v organizáciách. A právom sem patria. organizácie, v ktorých sme tieto programy školili sú nadšené.

AgileSHIFT |agilná transformácia aj mimo IT

Agilita je schopnosť, po ktorej prahne takmer organizácia. Áno, máme tu SCRUM, ale ide o metodiku, ktoré sa 15 rokov neinovovala a tieto princípy boli určené explicitne na rýchle generovanie programového kódu.


Zabudnite na SCRUM Mastery, Product Owner a ďalšie výhradne IT pozície. Organizácia ale chcú byť agilné v HR, marketingu, obchodu. Ako vlastne implementovať agilné princípy mimo developerov? Ako naštartovať v organizácii agilné transformáciu?

Agílna transformácia vyžaduje komplexnejšie metodiku, ako sú princípy SCRUM, Kanban a ďalšie. AgileSHIFT od Axelos je odpoveďou na požiadavku agilného riadenia naprieč organizáciou. Nielen v IT.

AgileSHIFT je najvyspelejšie riešenie pre agilnú transformáciu organizácií. A to nielen v oblasti IT a projektov. Metodika nadväzuje tam, kde končí SCRUM, Kanban a ďalšie. Veľa sme sa o tom rozpísali v článku: Agilný transformácia má svoj štandard.

Pomôže vám naštartovať zmenu prostredia a kultúry v rámci organizácie, ktorej cieľom je lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov, pružnejšie spolupracovať naprieč organizáciou a maximalizovať prínosy agilného prístupu.

 • 68% respondentov plánuje v tomto roku rozvíjať agilnú transformáciu
 • Priemerný mesačný plat = 4593 EUR

AgileSHIFT Certified >

PRINCE2 | Project Management

Dopyt po kvalitách projektových manažéroch je obrovská vo všetkých odvetviach a prevyšuje ponuku. Nezávislé analýzy sú alarmujúce, do konca roku 2020 bude potrebných 15,7 milióna nových projektových manažérov.


Žiadna iná metodika pre riadenie projektov nebola populárnejšie. Navyše je na vzostupe jej sestra PRINCE2® Agile, takže obľúbenosť metodiky strmo rastie. Osvedčených 7 Princípov, Procesov zatiaľ nikto neprekonal.

PRINCE2® ponúka oproti iným rámcom / metodikám / štandardom riadenia s pomocou 6 merateľných parametrov projektu. Áno, čas + kvalita + náklady už dávno nestačí. Aby ste si udržali pozíciu projektového manažéra, musíte zapojiť navyše rozsah, riziká a prínosy. Vďaka koncepcii riadenia možno s PRINCE2® tieto parametre skutočne efektívne merať a riadiť. Pokiaľ chcete skutočne odřídit projekty, je PRINCE2 jasná voľba.

Agilný konanie samo o sebe vyžaduje samořiditelné tímy a má rad ďalších špecifických vlastností, vďaka ktorým nie je samospasiteľné a rozhodne nie vhodné na všetky typy projektov. Presne to si Axelos (vlastník metodiky PRINCE2) včas uvedomil.

Zapojil do svojho tímu prednej autormi aj architektov metodiky SCRUM bolo jednoduché. Táto metodika je viac ako 15 rokov stále rovnaká a rozhodne nevyhovuje komplexnejším projektom 21. storočia.

Výsledkom je hybridný metodika PRINCE2 Agile, ktorá kombinuje to najlepšie z vodopád i agile. A reakcie projektových manažérov sú fantastické. Hybridný metodika je teda cesta, ako udržať poriadok v dnešných náročných projektoch.

 • 75% respondentov plánuje v tomto roku rozvíjať projektové riadenie
 • Mesačný plat = 4502 EUR


PRINCE2® Foundation >

MoP|Management of Portfolio

Mnohí sa domnievajú, že Management of Portfólio nie je nič iné, než vyššia úroveň projektového riadenia.

Portfólio Management je predovšetkým o tom, ako realizovať zmeny a zároveň maximalizovať prínosy, udávať projektom správne priority, efektívne rozdeľovať obmedzené zdroje. Projektový manažment je predovšetkým o tom ako robiť veci správne, zatiaľ čo portfólio sa zameriava na realizáciu správnych vecí.


Metodika Management of Portfolio (MoP) vám pomôže realizovať zmeny a maximalizovať prínosy. Udávať projektom správne priority, efektívne rozdeľovať zdroje a zlepšovať návratnosť investície (ROI)

MoP pomáha organizáciám odpovedať na kľúčovú otázku "Sme si istí, že táto investícia je pre nás správna a ako prispeje k splneniu našich strategických cieľov?" skôr, než urobíme manažérske rozhodnutia k realizácii projektu / zmeny. Termín investícia je úplne oprávnený, pretože portfólio management je o investíciách do správnych zmien, v správny čas a správnym spôsobom.

 • 52% respondentov plánuje v tomto roku implementovať portfólio management
 • Mesačný plat =9421EUR

MoP Foundation >

P3O|Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®)

Pomáha vybudovať a riadiť štruktúru pre podporu riadenia projektov, programov a portfólia. Ľahšie tak budete z pozície senior / top manažmentu realizovať akékoľvek zmeny v organizácii. Metodika je využiteľná u veľkých i malých organizácií - jednoducho sa prispôsobuje svojou štruktúrou. Je úplne nezávislá na odvetvie a zamerania organizácie.


V jednoduchosti je sila. A práve to je účelom P3O (Portfolio, Programme & Project Offices). Tento framework vám dodá všeobecne použiteľné metodické postupy, ktoré manažérom a ich organizáciám umožnia vytvárať, rozvíjať a udržiavať efektívne hierarchickej štruktúry pre podporu riadenia PRINCE2 projektov, MSP programov a MoP portfólia.

Osvojíte si pokročilé techniky návrhu, implementácie a riadenia P3O, resp. PPM (Project, Programme, Portfolio Office). Táto disciplína je o manažérsko / strategickom riadení a plnení cieľov prostredníctvom techník pre návrh, optimalizáciu a dohľadom nad investíciami do projektov a programov. Naučíte sa manažérske techniky riadenia a rozhodovania na základe série kľúčových metrík. Krásny príklad je aj tento článok, ktorý popisuje, ako vybudovať funkčné P3O kanceláriu.

 • 69% respondentov plánuje v tomto roku upgradovať na P3O
 • Mesačný plat = 9255 EUR

P3O Foundation >

ArchiMate|enetrprise architecture

ArchiMate® je technický štandard od The Open Group, ktorý ponúka spoločný jazyk pre opis, výstavbu a prevádzku podnikových procesov, organizačných štruktúr, informačných tokov, IT systémov a technickej infraštruktúry, rovnako ako architektonický návrh u klasickej budovy.

Využijete ho pre popis a špecifikáciu podnikových procesov, operácií, organizačných štruktúr, informačných tokov, systémov, alebo infraštruktúry. Od roku 2019 bude ešte väčší tlak na vytvorenie a dlhodobé udržiavanie architektúry úradov. Zoznámte sa s kľúčovými dokumentmi a metodikami. Ako splniť požiadavky OHA, sme písali tu.

Odbor hlavného architekta (OHA) na Ministerstve vnútra predpokladá podľa zahraničných skúseností, že za 3 roky od účinnosti uznesenia vlády č. 889/2015, resp. po účinnosti novely zákona č. 365/2000 Zb. o informačných systémoch verejnej správy, že kodifikuje posudzovania zo strany OHA, tj. k 1. 1. 2019, už budú mať všetky kľúčové organizácie verejnej správy vytvorenú a udržiavanú architektúru úradu, takže pripravovať žiadosti o stanovisko OHA budú dostatočne vopred, na základe úplných architektonických informácií as využitím dostupných vlastných architektonických zručností.


 • 87 respondentov plánuje v tomto roku štandardizovať architektúru
 • Mesačný plat = 6490 EUR
 • ArchiMate Foundation >

TOGAF | enterprise architecture

Dopyt po Enterprise (podnikové) Architektúre posledné roky rapídne rastie. To ukazujú aj prieskumy spoločnosťou Forrester Research, Gartner a ďalších ...


The Open Group Architecture Framework (TOGAF) je najpopulárnejší EA framework a státisíce organizácií po celom svete ho využívajú k rozvoju a riadenie IT z komplexného pohľadu (stratégia, procesy, informácie a technológie). Prečo potrebujeme TOGAF sme rozoberali tu.

O čo vlastne v EA ide? TOGAF rozdeľuje Enterprise Architektúru do 4 kľúčových oblastí:

 • Business: procesy, dizajn a optimalizácia
 • Applications: strategické riadenie architektúry
 • Dáta: umiestnenie, požiadavky, údržba a reporting
 • Infrastructure: siete, hardware, operačné systémy, bezpečnosť a ďalšie ...

Najrozšírenejšie certifikačný kurz v oblasti EA zostáva TOGAF Foundation. Tento intenzívny 3 denný kurz vám pomôže osvojiť si základy pre budovanie a rozvoj celkovej koncepcie IT Architektúry. Súčasťou sú aj TOGAF šablóny. Ak si myslíte, že tento program je len pre IT Management, chyba! Stále viac je táto zručnosť vyžadovaná aj od členov projektového tímu a ďalších zainteresovaných strán, vrátane dodávateľov.

 • 91% respondentov potvrdilo, že plánujú využiť pre EA práve TOGAF.
 • Mesačný plat = 6490 EUR

TOGAF Fouondation >

Certified Ethical Hacker | EC-Council

Každá organizácia má svoje kritické systémy pripojené do internetu, musí byť schopná efektívne a účinne čeliť bezpečnostným výzvam, reagovať na incidenty, koordinovať činnosti pri ich riešení a účelne pôsobiť pri predchádzaní incidentom

Kto je vlastne Certified Ethical Hacker? Ide defacto o inžiniera v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Je vyškolený tak, aby bol schopný myslieť ako skutočný Hacker. Používa identické nástroje a postupy. Jeho poslaním je identifikovať slabé miesta skôr, než zraniteľnosť objavia hacker. Ethical Hacker.

Bezpečnosť je hlavným problémom ako pre jednotlivcov, tak pre podniky. Získanie etických zručností pomáha človeku chrániť seba a svoju organizáciu. Garantujeme vám, že žiadny iný program neponúka takú škálu vedomostí, nástrojov a techník, ako C | EH v10.

Ponorte sa do života skutočného Hackera a odneste si to najlepšie. Náš prístup je úplne odlišný. Založený na praktickom prístupe k osvojeniu si etického hackovanie. Iba 10###/span#< teórie a 90###/span#< praxe.

 • 55% respondentov z IT Security plánuje kurz Etického hackingu
 • Priemerný mesačný plat = 6490 EUR

Certified Ethical Hacker v10 >

Information Security Management System (ISMS)

Tento štandard dnes vyžaduje väčšina technologických, bankových, finančných a ďalších inštitútov a firiem od svojich partnerov, dodávateľov, externých IT security špecialistov a nie inak je tomu u interných zamestnancov a ich vzdelávacích plánov. A tento trend sa len tak nezastaví, naopak.


Stúpajúci záujem o IT služby, ktoré spravujú naše dáta, platobné transakcie a osobné informácie sa z tohto štandardu stáva defacvto vstupenka do sveta IT bezpečnosti. A to opakovane.Že je ISMS Lead Auditor dream job sme písali už tu.


Naše certifikáty sú nielen v zhode s požiadavkami na kvalifikáciu interných i vedúcich audítorov. Zároveň spĺňajú požiadavky zákona o kybernetickej bepečnosti, resp. vyhlášky č. 82/2018 Zb. o bezpečnostných opatreniach, kybernetických bezpečnostných incidentoch, reaktívnych opatreniach, náležitostiach podanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a likvidáciu dát.

Mimochodom len TAYLLORCOX je medzinárodne akreditované ATO (Accredited Training Organisation) a zároveň RCB (Registered Certification Bodie) pre bezpečnostné štandardov ISO / IEC 27001. Náš tím patrí medzi priekopníkov certifikácie na českom a slovenskom trhu s najväčším počtom certifikovaných organizácií, ale aj úspešne preškolených ISO 27001 Lead audítorom.

 • 88% respondentov potvrdilo, že plánujú v posilniť znalosti kybernetickej bezpečnosti
 • Mesačný plat = 3737 EUR

ISO 27001 Lead Auditor >

MoR | Management of Risk

Takmer 2 firmy z 10 poskytujúcich finančné služby plánujú v nasledujúcich dvoch rokoch zvýšiť svoje investície do správy rizík. Pritom ale každú spoločnosť priamo alebo nepriamo ohrozujú riziká.

Tak ako stále rastie na význame riadenia rizík, rovnako rýchlo ustupuje model, kedy je "risk management" vyhradená zvláštne role. Schopnosti a zručnosti spojené s riadením rizík sú dnes bežne vyžadované na väčšine manažérskych pozícií, najviac v oblasti:

 • riadenie projektov
 • programov a portfólia
 • enterprise architektúry, alebo ICT

M_o_R vám pomôže zakotviť do procesov základné princípy riadenia rizík. Metodiku možno využívať v organizáciách bez rozdielu veľkosť či zameranie. A vďaka flexibilite ju možno prispôsobiť tak, aby vyhovovala všetkým interných alebo externých projektom / aktivitám / procesom. Ako pomáha MoR sa môžete pozrieť tu.

 • 51% respondentov chce zlepšiť v organizácii systém riadenia rizík
 • Mesačný plat = 5906 EUR

MoR Foundation >

ITIL 4 | nové verzie riadenia IT service managementu

HR manažéri plánujú posilniť svoje tímy v oblasti IT. A to až o 30%. Dôvodom je snaha o zvyšovanie efektivity pomocou IT. Udržanie si konkurencieschopnosti bez podporných aplikácií, výkonného softvér a ďalších IT služieb je dnes prakticky nemožné.

ITIL 4 je doslova evolúciou existujúce verzie ITIL v3. Oproti starším aktualizáciám umožňuje flexibilné prechod na nový štýl riadenia IT služieb (IT Service Management), ktorý vyžaduje moderné digitálne doba. Z prvej recenzie sme boli nadšení. Všetko o tom aký je ITIL 4 nájdete tu.

Aktualizácia (zatiaľ len EN verzia) reaguje na turbulentné a zložité IT prostredie, v ktorom sa dnes nachádzame. Prináša úplne nové best practice pre riadenie, ktoré je agilnejšie a manažérsky vyspelejšie viac, než kedykoľvek predtým. Od roku 2007 najvýraznejší update je flexibilnejší, agilnejšie, prepojený s DevOps a pripravený akcelerovať vašu kariéru!

ITIL 4 Foundation kurz je určený všetkým IT manažérom, konzultantom a ostatným profesionálom, ktorí si potrebujú osvojiť framework IT Service Managementu, alebo chcú upgradovať svoje znalosti na najnovšiu verziu ITIL.

ITIL 4 nemieri len na IT Management a profesionálne konzultantov. Základný kurz v úrovni ITIL 4 Foundation možno odporučiť všetkým, ktorí sa venujú IT projektom, alebo digitálny transformáciu. Kurz je vhodný aj ako bridge z ITIL v3.

 • 95% respondentov plánuje upgradovať ITIL v3 na ITIL 4
 • Mesačný plat = 189.512 CZK
 • ITIL Foundation 4 >

Lean Six Sigma | procesné riadenie

Performance by systematically removing waste and reducing variation. Táto manažérska metodika určená k zvýšeniu kvality, výkonnosti a zákazníckej spokojnosti pri súčasnom znížení nákladov zažíva obrovský boom. Jej autorom je Motorola. Ďalšie firmy ako Ford, Toyota a General Electric sa postarali o jej propagáciu po celom svete, naprieč odbory.

Súčasný obraz na trhu práce možno jednoducho rozdeliť na tých, ktorí už majú štatút "profesionála v odbore" - ktorých je vďaka rastúcej ekonomike nedostatok. Druhú skupinu tvoria čerství absovlenti, bez skúseností, ale s ambíciami vypracovať na pozíciu "profesionála v odbore". A práve táto skupina stále častejšie kompenzuje svoje menšie praktické skúsenosti celosvetovo uznávanými certifikáciami Lean Six Sigma: Yellow Belt, Green Belt.

Rad zamestnávateľov a HR už má preferuje nábor absolventov s certifikáciou Six Sigma. Ide defacto o manažérsky titul. Znalosti vám dodajú viac sebavedomia, best practice - ako sa vysporiadať s rizikami, problémy u kvality, zefektívniť riadenie a eliminovať zbytočné náklady navyše.

 • 61% respondentov plánuje v tomto roku získať certifikáciu Six Sigma
 • Mesačný plat = 6958 EUR

Six Sigma | Green Belt >

Business Simulation | kľúč k osvojení si teórie

Nejde vlastne o certifikácie Manažérske hry (Business Simulation, Business Games) nasimuluje tie najzložitejšie problémy pre praktické osvojenie metodík ITIL, PRINCE2, DevOps, SCRUM a ďalších. Tento interaktívny prístup je preukázateľne najefektívnejší spôsob, ako preklopiť teoretické znalosti v praxi a využiť ich pri riešení problémov aj projektov v organizáciách. A právom sem patria. organizácie, v ktorých sme tieto programy školili sú nadšené.

Apollo 13 | ITIL 4

Odpočítavajú posledné hodiny do ukončenia úspešného projektu. Alebo neúspešného? Nenechajte si ujsť manažérsku hru, ktorá vám ihneď a preukázateľne zvýši návratnosť investície do vývoja, správya riadenia IT služieb vo vašom IT tíme. Najlepšie simulácie pre osvojenie si IT Infrastructure Library metodiky ITIL a IT Service Managementu podľa ITSM.

Tento interaktívny prístup je preukázateľne najefektívnejší spôsob, ako preklopiť teorietické znalosti v praxi a využiť ich pri riešení problémov aj projektov v organizáciách. A právom sem patria. organizácie, v ktorých sme tieto programy školili sú nadšené.

Apollo 13 >

Grab Pizza | IT & Business alignment

Profesionálne simulácie vás dostane na rôzne IT, projektové, prevádzkové a strategické pozície jednej z najväčších firiem na trhu. Tej sa posledných 6 mesiacov nedarí, je v červených číslach a IT v rozklade. Jediný spôsob, ako sa vrátiť na vrchol je precízne tímová spolupráca. Ukážeme vám, ako ITIL správne aplikovať pre manažérske riadenie organizácie. A čo je najlepšie? Vôbec nepotrebujete vedieť, čo to ITIL je. 100 % praxe, 0 % teórie.

Grab @ Pizza >

Phoenix Project | DevOps

The Phoenix Project je síce fiktívny, ale v realite sa odrážajúce príbeh neefektívneho IT. Firme sa prestáva dariť, problémom sú časté výpadky. Zlá kvalita a kondícia sa odráža na negatívnom cashflow. To všetko nahráva konkurenciu. Hlavnú úlohu hrá tím IT Developmentu a IT Supportu, teda DevOps. Dokážete ako tím DevOps naštartovať projekt Phoenix a zachrániť tak firmu pred krachom? Recenziu na túto hru už máme tiež.

S pomocou DevOps dokážete software vyvíjať rýchlejšie, v lepšej kvalite, s menej chybami, nižším rizikom a v kratších dodacích lehotách. Kurzy softvérového inžinierstva pre všetkých profesionálov, ktorí chcú získať náskok pred konkurenciou.

Phonenix Project >

Challange of Egypt | Agile alebo Waterfall Project Management

PRINCE2, Agile a SCRUM sú najvýkonnejšie metodiky pre riadenie projektov. Má však váš tím tie správne zručnosti, aby ich naplno využil? Najprepracovanejší simulácie pre riadenie projektu. Vo variantoch PRINCE2® (Waterfall), alebo SCRUM (Agile).

Vedeli ste, že princípy projektového riadenia spadajú až do obdobia 3.000 rokov pred naším letopočtom a využívali sa pre výstavbu pyramíd? Hoci ide o tisíce rokov starý projekt, táto pokročilá simulácia projektového riadenia obsahuje všetky výzvy, ktorým čelíte vo vysoko konkurenčnom prostredí na aktuálnych projektoch. Ste pripravení odřídit projekt so svojim tímom do úspešného konca.

Challenge of Egypt >


Dalšia certifikácia?

Chystáte sa už niektorú z uvedených znalostí? Vaše schopnosti budú v tomto vysoká finančné aktíva! Tušíte, v čom sa vzdelávajú vaši zákazníci, alebo konkurencie? Pozrite sa na tých, ktorí v minulom roku certifikáciu úspešne získali>

Chcete získať darček k narodeninám?